Při kliknutí na obrázek lze otevřít animaci, pokud je vytvořena

 

Popisy cviků pro krasojízdu čtveřic

 

4 za sebou -C-

4001 a
4002 a
4003 a
4003 c
4004 a

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od  4 - metrového kruhu  kolem  4 - metrového kruhu.

Půlkruh začíná na podélné nebo příčné ose.

Půlkruh končí po objetí nejméně poloviny  4 - metrového kruhu.

 

Animace

4 za sebou -O-

4001 b
4002 b
4003 b
4003 d
4004 b

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od  4 - metrového kruhu  kolem  4 - metrového kruhu.

Cvik končí po objetí nejméně jednoho celého  4 - metrového kruhu.

 

 

Animace

4 za sebou -C- 4 kroužky vlevo

4001 c
4002 c
4003 e
4003 g
4004 c

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od  4 - metrového kruhu  kolem  4 - metrového kruhu.

V průběhu cviku musí být současně předvedeny  čtyři ve tvaru i velikosti stejné kroužky vlevo.

Půlkruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku vlevo

Půlkruh začíná na podélné nebo příčné ose.

Půlkruh končí po objetí nejméně poloviny  4 - metrového kruhu.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Animace

4 za sebou -O- 4 kroužky vlevo

4001 d
4002 d
4003 f
4003 h
4004 d

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od  4 - metrového kruhu  kolem  4 - metrového kruhu.

V průběhu cviku musí být současně předvedeny  čtyři ve tvaru i velikosti stejné kroužky vlevo.

Kruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku vlevo

Cvik končí po objetí nejméně jednoho celého  4 - metrového kruhu.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu

Animace

4 za sebou -C- 4 kroužky vpravo

4001 e

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od  4 - metrového kruhu  kolem  4 - metrového kruhu.

V průběhu cviku musí být současně předvedeny  čtyři ve tvaru i velikosti stejné kroužky vpravo.

Půlkruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku vpravo

Půlkruh začíná na podélné nebo příčné ose.

Půlkruh končí po objetí nejméně poloviny  4 - metrového kruhu.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Animace

4 za sebou -O- 4 kroužky vpravo

4001 f

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od  4 - metrového kruhu  kolem  4 - metrového kruhu.

V průběhu cviku musí být současně předvedeny  čtyři ve tvaru i velikosti stejné kroužky vpravo

Kruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku vpravo.

Cvik končí po objetí nejméně jednoho celého  4 - metrového kruhu.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Animace

4 za sebou -C- 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

4001 g
4004 e

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od  4 - metrového kruhu  kolem  4 - metrového kruhu.

V průběhu cviku musí být současně předvedeny  dva ve tvaru i velikosti stejné kroužky vlevo a ve tvaru i velikosti stejné 2 kroužky vpravo. Vždy dva jezdci, jedoucí v kruhu proti sobě, jedou stejný směr kroužku.

Půlkruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Půlkruh začíná na podélné nebo příčné ose.

Půlkruh končí po objetí nejméně poloviny  4 - metrového kruhu.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Animace

4 za sebou -O- 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

4001 h

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od  4 - metrového kruhu  kolem  4 - metrového kruhu.

V průběhu cviku musí být současně předvedeny  dva ve tvaru i velikosti stejné kroužky vlevo a ve tvaru i velikosti stejné 2 kroužky vpravo. Vždy dva jezdci, jedoucí v kruhu proti sobě, jedou stejný směr kroužku.

Kruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Cvik končí po objetí nejméně jednoho celého  4 - metrového kruhu..

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Animace

4 za sebou -C- 4 kroužky vlevo 4 kroužky vpravo

4004 f

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od  4 - metrového kruhu  kolem  4 - metrového kruhu.

V průběhu cviku musí být současně předvedeny  4 ve tvaru i velikosti stejné kroužky vlevo a následně ve tvaru i velikosti stejné 4 kroužky vpravo.

Půlkruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Půlkruh začíná na podélné nebo příčné ose.

Půlkruh končí po objetí nejméně poloviny  4 - metrového kruhu.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Animace

4 za sebou šikmý tah

4006 a

Všichni jezdci jedou za sebou přímo z jednoho rohu ohraničení jízdní plochy úhlopříčně do protilehlého rohu ohraničení jízdní plochy. Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2  musí být maximálně 2 metry a musí být shodný s odstupem mezi jezdci  2 a 3 a mezi jezdci 3 a 4 . Šikmý tah musí být vyjet každým  jezdcem  ze vzdálenosti  1 metru  od počátečního rohu jízdní plochy do vzdálenosti 1 metru od protilehlého rohu jízdní plochy.

Animace

4 za sebou šikmý tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

4006 b

Všichni jezdci jedou za sebou přímo z jednoho rohu ohraničení jízdní plochy úhlopříčně do protilehlého rohu ohraničení jízdní plochy. Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2  musí být maximálně 2 metry a musí být shodný s odstupem mezi jezdci  2 a 3 a mezi jezdci 3 a 4 . Šikmý tah musí být vyjet každým  jezdcem  ze vzdálenosti  1 metru  od počátečního rohu jízdní plochy do vzdálenosti 1 metru od protilehlého rohu jízdní plochy.

V průběhu cviku musí být současně předvedeny  dva kroužky vlevo a 2 kroužky vpravo. Jezdec 1 a 3 a jezdec 2 a 4 jedou stejný směr kroužku.

4 za sebou šikmý tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Animace

4 za sebou - S -

4007 a
4008 a
4010 a

Všichni jezdci jedou za sebou po dráze jednotné poloviční osmy.

Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2  musí být maximálně 2 metry a musí být shodný s odstupem  mezi jezdci  2 a 3  a  mezi jezdci 3 a 4.

 

Půlosma -S-

Poloviční osma sestává ze dvou polovičních objezdů o průměru nejméně 4 metry kolem jednoho bodu. Oba poloviční objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček. Změna směru se provádí na středovém bodu jízdní plochy.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

Půlosma začíná na podélné nebo příčné ose a končí na odpovídající ose.

Animace

4 za sebou - 8 -

4007 b
4008 b
4010 b

Všichni jezdci jedou za sebou po dráze jednotné osmy.

Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2  musí být maximálně 2 metry a musí být shodný s odstupem  mezi jezdci  2 a 3  a  mezi jezdci 3 a 4.

 

Osma -8-

Osma sestává ze dvou objezdů o průměru nejméně 4 metry kolem jednoho bodu. Oba objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček. Změna směru se provádí na středovém bodu jízdní plochy. Středový bod musí být během průběhu cviku projet minimálně 2x.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

Animace

 

4 za sebou projetá - 8 -

4007 c
4008 c
4010 c

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a vzdálenosti k bodu na jedné polovině jízdní plochy.

Jezdci 1 a 3  jedou každý jednu osmu, aniž by přitom změnili své vzájemné odstupy. Poté objedou bod minimálně jednou zcela.

Jezdci 2 a 4  objedou bod jednou zcela a poté jedou každý jednu osmu, aniž by přitom změnili své vzájemné odstupy. 

Cvik končí, jakmile všichni jezdci jsou opět ve stejných vzájemných odstupech a stejné vzdálenosti od bodu.

Osma -8-

Osma sestává ze dvou objezdů o průměru nejméně 4 metry kolem jednoho bodu. Oba objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček. Změna směru se provádí na středovém bodu jízdní plochy. Středový bod musí být během průběhu cviku projet minimálně 2x.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

Animace

4 vedle sebe příčný tah

4017 a
4018 a
4019 a
4019 b

Všichni jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení po dráze rovnoběžné s kratší stranou jízdní plochy a na společné ose, probíhající rovnoběžně s dlouhou stranou jízdní plochy.  Odstup mezi jezdci 1 a 2  musí být shodný s odstupy mezi jezdci 2 a 3  a mezi jezdci 3 a 4. Všechny příčné tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od dlouhé strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy jeté v přímém směru.

 

 

Animace

 4 vedle sebe příčný tah 4 kroužky vlevo

4017 b
4018 b
4019 c

Všichni jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení po dráze rovnoběžné s kratší stranou jízdní plochy a na společné ose, probíhající rovnoběžně s dlouhou stranou jízdní plochy.  Odstup mezi jezdci 1 a 2  musí být shodný s odstupy mezi jezdci 2 a 3  a mezi jezdci 3 a 4.V průběhu cviku musí každý z jezdců zajet současně jeden kroužek vlevo ve shodné  velikosti a tvaru. Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před kroužkem a nejméně 2 metry po kroužku. Všechny příčné tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od dlouhé strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy jeté v přímém směru.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Animace

Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd 3 otočky

4024 a

Vždy dva jezdci jedou ve spojeném držení vedle sebe v ose a tvoří jezdecký pár. Tyto dva jezdecké páry jedou ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středu jízdní plochy. Vzdálenost mezi jezdci 1 a 2  musí být stejná jako vzdálenost mezi jezdci 3 a 4.  Jezdci obou párů, jedoucí na vnitřní straně kruhu, jsou spolu spojeni držením ruku v ruce levýma rukama nad středovým  bodem.      

V průběhu cviku musí být vzájemné držení jezdců současně uvolněno a každý z jezdců provede ve stejném okamžiku 3 otočky na společné ose. Po provedení otoček musí být držení přímo, současně a za jízdy obnoveno. Před uvolněním a po obnovení držení musí být ujety v okřídleném mlýnu nejméně 2 metry.

Půlobjezd začíná na podélné nebo příčné ose.Půlobjezd končí po objetí nejméně poloviny  dráhy kolem středového bodu.

3 otočky

Za otočku se považuje objezd o průměru nejvýše 50 cm kolem jednoho bodu. V názvu cviku požadovaný počet otoček musí být  nepřerušovaně proveden uvnitř plochy tohoto kruhu.  

Animace

 Dvoučlenný okřídlený mlýn 3 otočky

4024 b

Vždy dva jezdci jedou ve spojeném držení vedle sebe v ose a tvoří jezdecký pár. Tyto dva jezdecké páry jedou ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středu jízdní plochy. Vzdálenost mezi jezdci 1 a 2  musí být stejná jako vzdálenost mezi jezdci 3 a 4.  Jezdci obou párů, jedoucí na vnitřní straně kruhu, jsou spolu spojeni držením ruku v ruce levýma rukama nad středovým  bodem.      

V průběhu cviku musí být vzájemné držení jezdců současně uvolněno a každý z jezdců provede ve stejném okamžiku 3 otočky na společné ose. Po provedení otoček musí být držení přímo, současně a za jízdy obnoveno. Před uvolněním a po obnovení držení musí být ujety v okřídleném mlýnu nejméně 2 metry.

Cvik končí po objetí nejméně plné dráhy kolem středového bodu.

3 otočky

Za otočku se považuje objezd o průměru nejvýše 50 cm kolem jednoho bodu. V názvu cviku požadovaný počet otoček musí být  nepřerušovaně proveden uvnitř plochy tohoto kruhu.

   Animace

Otočky Remmlinger

4024 c

Výchozí pozicí je dvoučlenný okřídlený mlýn. V průběhu cviku bude současně uvolněno držení a všichni jezdci provedou současně a v jedné ose 3 otočky. Po úplném provedení otoček se uvnitř jedoucí jezdci uchopí nad středovým bodem jízdní plochy levýma rukama a střed jednou zcela objedou.  Po ukončení objezdu se držení vnitřních jezdců uvolní a všichni jezdci opět provedou současně jednu otočku ve společné ose. Vně jedoucí jezdci setrvávají v otočkách od první společně prováděné otočky až do poslední otočky. Cvik končí  přímým a současným  provedením držení ve dvou mlýnech.

3 otočky

Za otočku se považuje objezd o průměru nejvýše 50 cm kolem jednoho bodu. V názvu cviku požadovaný počet otoček musí být  nepřerušovaně proveden uvnitř plochy tohoto kruhu.  

2 mlýny

Vždy dva jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem jednoho bodu na podélné ose. Jsou spojeni držením levýma rukama. Každý z mlýnů musí být jet na jedné polovině jízdní plochy ve stejných vzdálenostech od středu jízdní plochy. Jízdní plocha je rozpůlena příčnou osou. Mlýny začínají, jakmile je uchopeno držení. Vždy jezdec musí jet s jezdcem z protilehlé poloviny plochy rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy.

   Animace

 2 za sebou dvojitý -C-

4026 a
4027 a
4028 a
4028 c
4029 a

Vždy dva jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem společného bodu. Body leží ve stejné vzdálenosti od středového bodu jízdní plochy na podélné ose. Vždy jezdec musí jet s jezdcem z protilehlé poloviny plochy na společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy.

Jízdní plocha je rozdělena příčnou osou. Průměry dvojitých půlkruhů musí být nejméně 4 metry. Cvik je ukončen ujetím  nejméně polovičního objezdu.

 

 

   Animace

2 za sebou dvojitý -O-

4026 b
4027 b
4028 b
4028 d
4029 b

Vždy dva jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem společného bodu. Body leží ve stejné vzdálenosti od středového bodu jízdní plochy na podélné ose. Vždy jezdec musí jet s jezdcem z protilehlé poloviny plochy na společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy.

Jízdní plocha je rozdělena příčnou osou. Průměry dvojitých kruhů musí být nejméně 4 metry. Cvik je ukončen ujetím  nejméně celého objezdu.

 

 

   Animace

2 za sebou dvojitý -C- 4 kroužky vlevo

4026 c
4027 c
4028 e
4028 g
4029 c

Vždy dva jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem společného bodu. Body leží ve stejné vzdálenosti od středového bodu jízdní plochy na podélné ose. Vždy jezdec musí jet s jezdcem z protilehlé poloviny plochy na společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy.

Jízdní plocha je rozdělena příčnou osou. Průměry dvojitých půlkruhů musí být nejméně 4 metry.

V průběhu cviku musí být současně předvedeny  4 ve tvaru i velikosti stejné kroužky vlevo.

Dvojitý půlkruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku vlevo. Cvik končí po nejméně polovičním objezdu.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

   Animace

2 za sebou dvojitý -O- 4 kroužky vlevo

4026 d
4027 d
4028 f
4028 h
4029 d

Vždy dva jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem společného bodu. Body leží ve stejné vzdálenosti od středového bodu jízdní plochy na podélné ose. Vždy jezdec musí jet s jezdcem z protilehlé poloviny plochy na společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy.

Jízdní plocha je rozdělena příčnou osou. Průměry dvojitých kruhů musí být nejméně 4 metry.

V průběhu cviku musí být současně předvedeny  4 ve tvaru i velikosti stejné kroužky vlevo.

Dvojitý kruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku vlevo. Cvik končí po nejméně jednoho celého objezdu.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

2 za sebou příčný tah

4031 a
4032 a

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení. Jezdci 1 a 3 a jezdci 2 a 4 jedou na společné ose probíhající rovnoběžně s ohraničením příčné strany jízdní plochy. Jezdci 1 a 2 a jezdci 3 a 4 jedou vždy na jedné společné ose, souběžně k podélné straně jízdní plochy. Vždy dva jezdci jedou přímo za sebou v odstupu nejvýše dvou metrů. Všechny příčné tahy musí být jety v přímce1 metr od podélného ohraničení jízdní  plochy až do 1 metru před podélným ohraničením jízdní plochy.

 Animace

2 za sebou příčný tah 4 kroužky vlevo

4031 b
4032 b

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení. Jezdci 1 a 3 a jezdci 2 a 4 jedou na společné ose probíhající rovnoběžně s ohraničením příčné strany jízdní plochy. Jezdci 1 a 2 a jezdci 3 a 4 jedou vždy na jedné společné ose, souběžně k podélné straně jízdní plochy. Vždy dva jezdci jedou přímo za sebou v odstupu nejvýše dvou metrů. V průběhu cviku každý jezdec současně předvést ve tvaru i velikosti stejný kroužek vlevo. Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku. Všechny příčné tahy musí být jety v přímce1 metr od podélného ohraničení jízdní  plochy až do 1 metru před podélným ohraničením jízdní plochy.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

2 vedle sebe příčný tah proti sobě

4044 a
4045 a
4047 a
4047 b

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy, bez vzájemného držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Jezdci jedou po ose souběžné k příčné straně jízdní plochy. Obě jezdecké dvojice jedou stejnou rychlostí od protilehlých podélných stran jízdní plochy k protější straně jízdní plochy. Všechny příčné tahy musí být jety v přímce1 metr od podélného ohraničení jízdní  plochy až do 1 metru před podélným ohraničením jízdní plochy.

 

 Animace

2 vedle sebe příčný tah proti sobě 4 kroužky vlevo

4044 b

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy, bez vzájemného držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Jezdci jedou po ose souběžné k příčné straně jízdní plochy. Obě jezdecké dvojice jedou stejnou rychlostí od protilehlých podélných stran jízdní plochy k protější straně jízdní plochy.

V průběhu cviku každý jezdec současně předvést ve tvaru i velikosti stejný kroužek vlevo. Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku. Všechny příčné tahy musí být jety v přímce1 metr od podélného ohraničení jízdní  plochy až do 1 metru před podélným ohraničením jízdní plochy.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

2 vedle sebe příčný tah projetý proti sobě

4044 c
4045 b
4047 c
4047 d

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy, bez vzájemného držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Jezdci jedou po ose souběžné k příčné straně jízdní plochy. Obě jezdecké dvojice jedou stejnou rychlostí od protilehlých podélných stran jízdní plochy k protější straně jízdní plochy. V polovině dráhy projíždí jezdec mezerou, kterou vytvořili jiní dva jezdci. Všechny příčné tahy musí být jety 1 metr od ohraničení jízdní plochy až do 1 metru před protějším ohraničením jízdní plochy v přímce.

 

 Animace

2 vedle sebe příčný tah projetý proti sobě 4 kroužky vlevo

4044 d

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy, bez vzájemného držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Jezdci jedou po ose souběžné k příčné straně jízdní plochy. Obě jezdecké dvojice jedou stejnou rychlostí od protilehlých podélných stran jízdní plochy k protější straně jízdní plochy. V polovině dráhy projíždí jezdec mezerou, kterou vytvořili jiní dva jezdci. V průběhu cviku každý jezdec současně předvést ve tvaru i velikosti stejný kroužek vlevo. Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku. Všechny příčné tahy musí být jety 1 metr od ohraničení jízdní plochy až do 1 metru před protějším ohraničením jízdní plochy v přímce.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

2 vedle sebe příčný tah proti sobě stř.půlkroužky

4044 e
4045 c
4047 e

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy, bez vzájemného držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou stejnou rychlostí poloviční osmu od protilehlých podélných stran jízdní plochy k protější straně jízdní plochy.

Stř. půlkroužky

Střídavé půlkroužky se skládají ze dvou polovičních objezdů kolem jednoho bodu. Oba poloviční objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

 Animace

2 vedle sebe příčný tah proti sobě stř.kroužky

4044 f
4045 d
4047 f

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy, bez vzájemného držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou stejnou rychlostí osmu od protilehlých podélných stran jízdní plochy k protější straně jízdní plochy a zpět.

Stř. kroužky

Střídavé kroužky se skládají ze dvou objezdů kolem jednoho bodu. Oba objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

 Animace

Dvoučlenný -C-

4071 a
4072 a
4073 a
4073 c
4074 a

Vždy dva jezdci jedou vedle ve vzájemném držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od 4-metrového kruhu kolem 4-metrového kruhu.

Půlkruh začíná na podélné nebo příčné ose.

Půlkruh končí po objetí nejméně poloviny  4 - metrového kruhu.

 Animace

Dvoučlenný -O-

4071 b
4072 b
4073 b
4073 d
4074 b

Vždy dva jezdci jedou vedle ve vzájemném držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od 4-metrového kruhu kolem 4-metrového kruhu.

Cvik končí po plném objetí  4 - metrového kruhu.

 

 Animace

Dvoučlenný -C- 2 kroužky vlevo

4071 c
4072 c
4073 e
4073 g
4074 c

Vždy dva jezdci jedou vedle ve vzájemném držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od 4-metrového kruhu kolem 4-metrového kruhu. V průběhu cviku musí obě dvojice současně předvést ve tvaru i velikosti stejný dvoučlenný kroužek vlevo

Dvoučlenný -C- musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku

Půlkruh začíná na podélné nebo příčné ose.

Půlkruh končí po objetí nejméně poloviny  4 - metrového kruhu.

 dvoučlenné kroužky vlevo

Za dvoučlenný kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

 

Dvoučlenný -O- 2 kroužky vlevo

4071 d
4072 d
4073 f
4073 h
4074 d

Vždy dva jezdci jedou vedle ve vzájemném držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od 4-metrového kruhu kolem 4-metrového kruhu. V průběhu cviku musí obě dvojice současně předvést ve tvaru i velikosti stejný dvoučlenný kroužek vlevo

Dvoučlenný -O- musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku

Cvik končí po plném objetí  4 - metrového kruhu.

dvoučlenné kroužky vlevo

Za dvoučlenný kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

 

Dvoučlenný -C- 4 kroužky vlevo

4071 e
4072 e
4073 i
4073 k
4074 e

Vždy dva jezdci jedou vedle ve vzájemném držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od 4-metrového kruhu kolem 4-metrového kruhu. V průběhu cviku musí obě dvojice současně a za jízdy  uvolnit vzájemné držení a každý z jezdců předvést současně kroužek vlevo ve stejné velikosti a tvaru. Po provedení kroužku musí jezdci obnovit vzájemné držení.

Půlkruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku

Půlkruh začíná na podélné nebo příčné ose.

Půlkruh končí po objetí nejméně poloviny  4 - metrového kruhu.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

Dvoučlenný -O- 4 kroužky vlevo

4071 f
4072 f
4073 j
4073 l
4074 f

Vždy dva jezdci jedou vedle ve vzájemném držení a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup jezdců 1 a 2 musí být shodný s odstupem jezdců 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od 4-metrového kruhu kolem 4-metrového kruhu. V průběhu cviku musí obě dvojice současně a za jízdy  uvolnit vzájemné držení a každý z jezdců předvést současně kroužek vlevo ve stejné velikosti a tvaru.Po provedení kroužku musí jezdci obnovit vzájemné držení.

Kruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku

Cvik končí po plném objetí  4 - metrového kruhu.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

Dvoučlenně za sebou podélný tah

4082 a

Vždy dva jezdci jedou v ve vzájemném držení vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Jezdci 1 a 3 a jezdci 2 a 4 jedou po společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy.  Jezdci 1 a 2 a jezdci 3 a 4 jedou na společné ose, probíhající rovnoběžně s příčnou stranou jízdní plochy. Všechny podélné tahy musí být jety 1 metr od příčného ohraničení  jízdní  plochy až do 1 metru před protilehlým ohraničením jízdní plochy  v přímce.

 Animace

 

Dvoučlenně za sebou podélný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

4082 b

Vždy dva jezdci jedou v ve vzájemném držení vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Jezdci 1 a 3 a jezdci 2 a 4 jedou po společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy.  Jezdci 1 a 2 a jezdci 3 a 4 jedou na společné ose, probíhající rovnoběžně s příčnou stranou jízdní plochy. V průběhu cviku musí obě dvojice současně a za jízdy  uvolnit vzájemné držení a jezdci 1 a 3 předvedou kroužek vlevo a jezdci 2 a 4 kroužek vpravo všichni současně. Všechny kroužky musí být ve velikosti a tvaru stejné. Po provedených kroužcích musí jezdci současně a za jízdy obnovit  vzájemné držení. Podélný tah musí být jet nejméně dva  metry před a dva metry po kroužcích. Všechny podélné tahy musí být jety 1 metr od příčného ohraničení  jízdní  plochy až do 1 metru před protilehlým ohraničením jízdní plochy  v přímce.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

Podélný tah proti sobě 4 kroužky vpravo projeté

4082 c

Vždy dva jezdci jedou v ve vzájemném držení vedle sebe na společné ose, rovnoběžné s kratší stranou jízdní plochy a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdcem 3 a jezdcem 4. Jezdecké dvojice jedou od protilehlých kratších stran  jízdní plochy směrem k protilehlé straně.  V průběhu cviku se    současně a za jízdy uvolní vzájemné držení. Každý jezdec projíždí mezerou mezi druhými dvěma jezdci.  Po prvním vzájemném překlenutí os jízdy obou jezdeckých dvojic zajedou všichni jezdci současně ve velikosti i tvaru shodný kroužek vpravo a poté opět projedou mezerou mezi druhými dvěma jezdci. Po druhém vzájemném překlenutí  os jízdy obou jezdeckých dvojic obnoví jezdci současně a za jízdy opět vzájemné držení a cvik dojedou do konce. Všechny podélné tahy musí být jety 1 metr od krátkého  ohraničení  jízdní  plochy až do 1 metru před protilehlým ohraničením jízdní plochy v přímce.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

Dvoučlenný příčný tah

4086 a
4087 a
4088 a
4088 b
4089 a

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení každý po své ose rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a  tvoří jezdeckou dvojici.  Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdcem 3 a jezdcem 4. Všichni jezdci jedou na společné ose, rovnoběžné s dlouhou stranou jízdní plochy.  Všechny příčné tahy musí být jety 1 metr od ohraničení jízdní plochy až do 1 metru před protějším ohraničením jízdní plochy v přímce.

 

 

 Animace

Dvoučlenný příčný tah 2 kroužky vlevo

4086 b
4087 b
4088 c
4088 d
4089 b

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení každý po své ose rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a  tvoří jezdeckou dvojici.  Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdcem 3 a jezdcem 4. Všichni jezdci jedou na společné ose, rovnoběžné s dlouhou stranou jízdní plochy.  V průběhu cviku musí obě dvojice současně předvést ve tvaru i velikosti stejný dvoučlenný kroužek vlevo.

Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku

Všechny příčné tahy musí být jety 1 metr od ohraničení jízdní plochy až do 1 metru před protějším ohraničením jízdní plochy v přímce.

dvoučlenné kroužky vlevo

Za dvoučlenný kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

 

Dvoučlenný příčný tah 2 kroužky vpravo

4086 c

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení každý po své ose rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a  tvoří jezdeckou dvojici.  Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdcem 3 a jezdcem 4. Všichni jezdci jedou na společné ose, rovnoběžné s dlouhou stranou jízdní plochy.  V průběhu cviku musí obě dvojice současně předvést ve tvaru i velikosti stejný dvoučlenný kroužek vpravo.

Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku

Všechny příčné tahy musí být jety 1 metr od ohraničení jízdní plochy až do 1 metru před protějším ohraničením jízdní plochy v přímce.

dvoučlenné kroužky vpravo

Za dvoučlenný kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

Dvoučlenný příčný tah 4 kroužky vlevo

4086 d
4087 c
4088 e
4088 f
4089 c

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení každý po své ose rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a  tvoří jezdeckou dvojici.  Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdcem 3 a jezdcem 4. Všichni jezdci jedou na společné ose, rovnoběžné s dlouhou stranou jízdní plochy. 

V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení a všichni jezdci zajedou současně kroužek vlevo ve shodné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužku musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení.

Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku

Všechny příčné tahy musí být jety 1 metr od ohraničení jízdní plochy až do 1 metru před protějším ohraničením jízdní plochy v přímce.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 Animace

Dvoučlenné  příčné stř.půlkroužky

4096 a
4097 a
4098 a
4098 c
4099 a

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení a  tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdcem 3 a jezdcem 4. Obě dvojice jedou na společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy. Každá z dvojic přitom jede dráhu poloviční osmy.

Střídavé půlkroužky

Střídavé půlkroužky se skládají ze dvou polovičních objezdů kolem jednoho bodu. Oba poloviční objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

Dvoučlenná příčné stř.kroužky

4096 b
4097 b
4098 b
4098 d
4099 b

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení a  tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdcem 3 a jezdcem 4. Obě dvojice jedou na společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy. Každá z dvojic přitom jede dráhu osmy.

Střídavé kroužky

Střídavé kroužky se skládají ze dvou objezdů kolem jednoho bodu. Oba objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

Dvoučlenný příčný tah proti sobě

4105 a
4106 a
4107 a
4107 b
4108 a

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení každý po své ose rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a  tvoří jezdeckou dvojici.  Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdcem 3 a jezdcem 4. Přitom jedou vždy dva jezdci na společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy. 

Obě jezdecké dvojice jedou stejnou rychlostí od protilehlých podélných stran ohraničení jízdní plochy k protější straně jízdní plochy. Všechny příčné tahy musí být jety 1 metr od ohraničení jízdní plochy až do 1 metru před ohraničením jízdní plochy v přímce.

 

 

Dvoučlenný příčný tah proti sobě dvoučlenné kroužky vlevo

4105 b
4106 b
4107 c
4107 d

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení každý po své ose rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a  tvoří jezdeckou dvojici.  Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdcem 3 a jezdcem 4. Přitom jedou vždy dva jezdci na společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy. V průběhu cviku musí obě dvojice současně předvést ve tvaru i velikosti stejný dvoučlenný kroužek vpravo. Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku

Obě jezdecké dvojice jedou stejnou rychlostí od protilehlých podélných stran ohraničení jízdní plochy k protější straně jízdní plochy. Všechny příčné tahy musí být jety 1 metr od ohraničení jízdní plochy až do 1 metru před ohraničením jízdní plochy v přímce.

dvoučlenné kroužky vlevo

Za dvoučlenný kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Dvoučlenný příčný tah proti sobě 4 kroužky vlevo

4105 c
4106 c
4107 e
4107 f
4108 b

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení každý po své ose rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a  tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdcem 1 a jezdcem 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdcem 3 a jezdcem 4. Přitom jedou vždy dva jezdci na společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy. V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení a všichni jezdci zajedou současně kroužky vlevo ve shodné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení. Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku

Obě jezdecké dvojice jedou stejnou rychlostí od protilehlých podélných stran ohraničení jízdní plochy k protější straně jízdní plochy. Všechny příčné tahy musí být jety 1 metr od ohraničení jízdní plochy až do 1 metru před ohraničením jízdní plochy v přímce.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Objezd 1 kolem 1

4116 a
4117 a

Vždy dva jezdci jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce a tvoří jezdeckou dvojici. Oba páry se nacházejí na pomyslné přímce, procházející středovým bodem jízdní plochy. 

Uvnitř stojící jezdci se nechávají, aniž by sami přišlapovali, plně objet druhým jezdcem v kroužku. Objezd končí po úplném objetí objížděného jezdce.

 

Dvoučlenný mlýn

4121 a
4122 a
4122 b
4122 c
4123 a
4123 b
4123 c
4123 d
4123 e
4123 f
4124 a
4124 b
4124 c

Vždy dva jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem společného bodu. Přitom jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce levýma rukama. Body leží ve stejné vzdálenosti od středu jízdní plochy na podélné ose. Mlýny začínají, jakmile jsou jezdci ve vzájemném držení. Každý jeden jezdec musí jet na společné ose probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy s jedním z jezdců z druhé strany jízdní plochy. Cvik končí, jakmile je dosaženo po úplném objezdu výchozího bodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvoučlenný mlýn 4 kroužky vpravo

4121 b
4124 d

Vždy dva jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem společného bodu. Přitom jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce levýma rukama. Body leží ve stejné vzdálenosti od středu jízdní plochy na podélné ose. Mlýny začínají, jakmile jsou jezdci ve vzájemném držení. Každý jeden jezdec musí jet na společné ose probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy s jedním z jezdců z druhé strany jízdní plochy. V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení a všichni jezdci zajedou současně kroužek vpravo ve shodné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužků vpravo musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení.

Mlýny musí být jety nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku. Cvik končí, jakmile je dosaženo po úplném objezdu výchozího bodu.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

 

 

Dvoučlenný vnitřní prsten

4133 a
4133 b
4133 c
4133 d
4133 e
4134 a
4134 b
4134 c

Vždy dva jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem společného bodu. Přitom každý z jezdců drží svou pravou rukou levou ruku svého protějšku. Body leží ve stejné vzdálenosti od středového bodu jízdní plochy na podélné ose. Prsteny začínají, jakmile je navázáno vzájemné držení. Každý jeden jezdec musí jet na společné ose probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy s jedním z jezdců z druhé strany jízdní plochy. Cvik končí, když je po úplném objezdu dosaženo výchozího bodu.

 

 

 

 

 

Dvoučlenný mlýn 3 otočky

4134 d

Vždy dva jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem společného bodu. Přitom jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce levýma rukama. Body leží ve stejné vzdálenosti od středového bodu jízdní plochy na podélné ose. Mlýny začínají, jakmile je navázáno vzájemné držení. Každý jeden jezdec musí jet na společné ose probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy s jedním z jezdců z druhé strany jízdní plochy. V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení a všichni jezdci  provedou ve stejném okamžiku 3 otočky. Po provedení otoček musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení a dojet cvik do konce.

Před a po zajetí 3 otoček musí být v mlýnu zajety nejméně 2 metry.

Cvik končí, když je po úplném objetí dosaženo výchozího bodu.

3 otočky

Za otočku se považuje objezd o průměru nejvýše 50 cm kolem jednoho bodu. V názvu cviku požadovaný počet otoček musí být  nepřerušovaně proveden uvnitř plochy tohoto kruhu.  

Dvoučlenný vnitřní prsten 3 otočky

4134 e

Vždy dva jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem společného bodu. Přitom každý z jezdců drží svou pravou rukou levou ruku svého protějšku. Body leží ve stejné vzdálenosti od středového bodu jízdní plochy na podélné ose. Prsteny začínají, jakmile je navázáno vzájemné držení. Každý jeden jezdec musí jet na společné ose probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy s jedním z jezdců z druhé strany jízdní plochy. V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení a všichni jezdci  provedou ve stejném okamžiku 3 otočky. Cvik končí, když je po úplném objezdu dosaženo výchozího bodu.

Před a po zajetí 3 otoček musí být v prstenu zajety nejméně 2 metry.

Cvik končí, když je po úplném objetí dosaženo výchozího bodu.

3 otočky

Za otočku se považuje objezd o průměru nejvýše 50 cm kolem jednoho bodu. V názvu cviku požadovaný počet otoček musí být  nepřerušovaně proveden uvnitř plochy tohoto kruhu.  

Čtyřčlenný -C-

4151 a
4152 a
4153 a
4153 c
4154 a

Všichni jezdci jedou ve vzájemném držení vedle sebe na společné pomyslné přímce, která probíhá středem, kolem 4-metrového kruhu. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 2 a 3 a s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Cvik začíná na podélné nebo na příčné ose. Cvik končí po ujetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

 

 

 

Čtyřčlenný -O-

4151 b
4152 b
4153 b
4153 d
4154 b

Všichni jezdci jedou ve vzájemném držení vedle sebe na společné pomyslné přímce, která probíhá středem, kolem 4-metrového kruhu. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 2 a 3 a s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Cvik končí po ujetí nejméně celé dráhy kolem 4-metrového kruhu.

 

 

 

Čtyřčlenný -C- dvoučlenné kroužky vlevo

4151 c
4152 c
4153 e
4153 g
4154 c

Všichni jezdci jedou ve vzájemném držení vedle sebe na společné pomyslné přímce, která probíhá středem, kolem 4-metrového kruhu. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 2 a 3 a s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení mezi jezdci 2 a 3. Obě vzniklé dvojice zajedou současně kroužky vlevo ve shodné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení. Půlkruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Půlkruh začíná na podélné nebo na příčné ose. Cvik končí po ujetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

 dvoučlenné kroužky vlevo

Za dvoučlenný kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Čtyřčlenný -O- dvoučlenné kroužky vlevo

4151 d
4152 d
4153 f
4153 h
4154 d

Všichni jezdci jedou ve vzájemném držení vedle sebe na společné pomyslné přímce, která probíhá středem, kolem 4-metrového kruhu. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 2 a 3 a s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení mezi jezdci 2 a 3. Obě vzniklé dvojice zajedou současně kroužky vlevo ve shodné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení. Kruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Cvik končí po ujetí nejméně celé dráhy kolem 4-metrového kruhu.

 dvoučlenné kroužky vlevo

Za dvoučlenný kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Čtyřčlenný -C- 4 kroužky vlevo

4151 e
4152 e
4153 i
4153 k
4154 e

Všichni jezdci jedou ve vzájemném držení vedle sebe na společné pomyslné přímce, která probíhá středem, kolem 4-metrového kruhu. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 2 a 3 a s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení mezi jezdci a všichni zajedou současně kroužky vlevo ve shodné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení. Půlkruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Půlkruh začíná na podélné nebo na příčné ose. Cvik končí po ujetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Čtyřčlenný -O- 4 kroužky vlevo

4151 f
4152 f
4153 j
4153 l
4154 f

Všichni jezdci jedou ve vzájemném držení vedle sebe na společné pomyslné přímce, která probíhá středem, kolem 4-metrového kruhu. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 2 a 3 a s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení mezi jezdci a všichni zajedou současně kroužky vlevo ve shodné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení. Kruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Cvik končí po ujetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Čtyřčlenný -C- 3 otočky

4154 g

Všichni jezdci jedou ve vzájemném držení vedle sebe na společné pomyslné přímce, která probíhá středem, kolem 4-metrového kruhu. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 2 a 3 a s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení mezi jezdci a všichni zajedou současně 3 otočky. Po zajetí otoček musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení. Půlkruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  otoček.

Půlkruh začíná na podélné nebo na příčné ose. Cvik končí po ujetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

3 otočky

Za otočku se považuje objezd o průměru nejvýše 50 cm kolem jednoho bodu. V názvu cviku požadovaný počet otoček musí být  nepřerušovaně proveden uvnitř plochy tohoto kruhu.

Čtyřčlenný -O- 3 otočky

4154 h

Všichni jezdci jedou ve vzájemném držení vedle sebe na společné pomyslné přímce, která probíhá středem, kolem 4-metrového kruhu. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 2 a 3 a s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení mezi jezdci a všichni zajedou současně 3 otočky. Po zajetí otoček musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení. Kruh musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  otoček.

Cvik končí po ujetí nejméně celé dráhy kolem 4-metrového kruhu.

3 otočky

Za otočku se považuje objezd o průměru nejvýše 50 cm kolem jednoho bodu. V názvu cviku požadovaný počet otoček musí být  nepřerušovaně proveden uvnitř plochy tohoto kruhu.

 

Čtyřčlenný příčný tah

4161 a
4162 a
4163 a
4163 b
4164 a

Všichni jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení po dráze rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a na společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy. Odstup mezi jezdci 1 a 2  musí být shodný s odstupy mezi jezdci 2 a 3  a mezi jezdci 3 a 4. Všechny příčné tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od dlouhé strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy jeté v přímém směru.

 

 

 

 

Čtyřčlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vlevo

4161 b
4162 b
4163 c
4163 d
4164 b

Všichni jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení po dráze rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a na společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy. Odstup mezi jezdci 1 a 2  musí být shodný s odstupy mezi jezdci 2 a 3  a mezi jezdci 3 a 4. V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení mezi jezdci 2 a 3. Obě vzniklé dvojice zajedou současně kroužky vlevo ve shodné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení.

Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Všechny příčné tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od dlouhé strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy jeté v přímém směru.

dvoučlenné kroužky vlevo

Za dvoučlenný kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Čtyřčlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vpravo

4161 c
4162 c

Všichni jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení po dráze rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a na společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy. Odstup mezi jezdci 1 a 2  musí být shodný s odstupy mezi jezdci 2 a 3  a mezi jezdci 3 a 4. V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení mezi jezdci 2 a 3. Obě vzniklé dvojice zajedou současně kroužky vpravo ve shodné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení.

Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Všechny příčné tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od dlouhé strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy jeté v přímém směru.

dvoučlenné kroužky vpravo

Za dvoučlenný kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Čtyřčlenný příčný tah 4 kroužky vlevo

4161 d
4162 d
4163 e
4163 f
4164 c

Všichni jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení po dráze rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a na společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy. Odstup mezi jezdci 1 a 2  musí být shodný s odstupy mezi jezdci 2 a 3  a mezi jezdci 3 a 4. V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení. Všichni jezdci zajedou současně kroužky vlevo ve shodné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení.

Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Všechny příčné tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od dlouhé strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy jeté v přímém směru.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Čtyřčlenný příčný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

4164 d

Všichni jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení po dráze rovnoběžné s příčnou stranou jízdní plochy a na společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy. Odstup mezi jezdci 1 a 2  musí být shodný s odstupy mezi jezdci 2 a 3  a mezi jezdci 3 a 4. V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení. Všichni jezdci zajedou současně kroužky ve shodné velikosti a tvaru. Jezdci 1 a 2 zajedou kroužek vlevo, jezdci 3 a 4 kroužek vpravo. Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení.

Příčný tah musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Všechny příčné tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od dlouhé strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy jeté v přímém směru.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

4 vedle sebe příčné stř.půlkroužky

4161 e
4164 e

Všichni jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení po společné ose, probíhajících  rovnoběžně s podélnou stranou jízdní  plochy. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 2 a 3 a s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Každý z jezdců přitom zajede půlosmu.

Střídavé půlkroužky

Střídavé půlkroužky se skládají ze dvou polovičních objezdů kolem jednoho bodu. Oba poloviční objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

 

4 vedle sebe příčné stř.kroužky

4161 f
4164 f

Všichni jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení po společné ose, probíhajících  rovnoběžně s podélnou stranou jízdní  plochy. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 2 a 3 a s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Každý z jezdců přitom zajede osmu.

Střídavé kroužky

Střídavé kroužky se skládají ze dvou objezdů kolem jednoho bodu. Oba objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

 

Objezd 3 kolem 1

4171 a
4172 a
4173 a
4173 b
4174 a

Všichni jezdci jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Uvnitř stojící jezdec se nechá, aniž by sám přišlapoval, vně stojícími jezdci jednou zcela objet. Tři ostatní jezdci jedou na pomyslné přímce, která vede středem uvnitř jedoucího jezdce. Odstup mezi jezdci 2 a 3 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

Objezd končí po úplném objetí objížděného jezdce.

 

 

Kočár -C-

4181 a

Všichni jezdci objíždějí kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 se drží pravou rukou za levou rukojeť řidítek jezdce 2. Jezdec 2 se drží levou rukou dozadu za pravé rameno jezdce 3. Jezdec 3 se drží levou rukou dopředu za  pravé rameno jezdce 4. Jezdec 4 se drží pravou rukou za levé rameno jezdce 1.

Cvik začíná na podélné nebo na příčné ose.

Půlkruh končí po ujetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

Kočár -O-

4181 b

Všichni jezdci objíždějí kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 se drží pravou rukou za levou rukojeť řidítek jezdce 2. Jezdec 2 se drží levou rukou dozadu za pravé rameno jezdce 3. Jezdec 3 se drží levou rukou dopředu za  pravé rameno jezdce 4. Jezdec 4 se drží pravou rukou za levé rameno jezdce 1.

Kruh končí po ujetí nejméně celé dráhy kolem 4-metrového kruhu.

Kočár zvednuté kolo -C-

4182 a

Všichni jezdci objíždějí kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 se drží pravou rukou za pravou ruku jezdce 2. Jezdec 2 se drží svou levou rukou za pravou ruku jezdce 3. Jezdec 3 se drží svou levou rukou s pravou ruku jezdce 4. Jezdec 4 se drží svou levou rukou za levou ruku jezdce 1.

Cvik začíná na podélné nebo na příčné ose.

Půlkruh končí po ujetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

Kočár zvednuté kolo -O-

4182 b

Všichni jezdci objíždějí kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 se drží pravou rukou za pravou ruku jezdce 2. Jezdec 2 se drží svou levou rukou za pravou ruku jezdce 3. Jezdec 3 se drží svou levou rukou s pravou ruku jezdce 4. Jezdec 4 se drží svou levou rukou za levou ruku jezdce 1.

Kruh končí po ujetí nejméně celé dráhy kolem 4-metrového kruhu.

 

Hadí -C-

4183 a

Všichni jezdci objíždějí  v levo-pravém střídání šikmo přesazeni za sebou kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 se drží svou pravou rukou  řidítek jezdce 2. Jezdec 2 se drží svou levou rukou  řidítek jezdce 3. Jezdec 3 se drží svou pravou rukou  řidítek jezdce 4. Jezdec 4 drží oběma rukama svá řidítka.

Cvik začíná na podélné nebo na příčné ose.

Půlkruh končí po ujetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

 

Hadí -O-

4183 b

Všichni jezdci objíždějí  v levo-pravém střídání šikmo přesazeni za sebou kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 se drží svou pravou rukou  řidítek jezdce 2. Jezdec 2 se drží svou levou rukou  řidítek jezdce 3. Jezdec 3 se drží svou pravou rukou  řidítek jezdce 4. Jezdec 4 drží oběma rukama svá řidítka.

Kruh končí po ujetí nejméně celé dráhy kolem 4-metrového kruhu.

Řetěz -C-

4191 a

 Všichni jezdci objíždějí  v  pravo-levém střídání šikmo přesazeni za sebou kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 drží oběma rukama svá řidítka. Jezdec 2 se drží jezdce 1 svou levou rukou za pravé rameno. Jezdec 3 se drží jezdce 2 svou pravou rukou za levé rameno. Jezdec 4 se drží jezdce 3 svou levou rukou za pravé rameno. 

Cvik začíná na podélné nebo na příčné ose.

 Půlkruh končí po ujetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

Řetěz -O-

4191 b

 Všichni jezdci objíždějí  v  pravo-levém střídání šikmo přesazeni za sebou kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 drží oběma rukama svá řidítka. Jezdec 2 se drží jezdce 1 svou levou rukou za pravé rameno. Jezdec 3 se drží jezdce 2 svou pravou rukou za levé rameno. Jezdec 4 se drží jezdce 3 svou levou rukou za pravé rameno. 

Kruh končí po ujetí nejméně celé dráhy kolem 4-metrového kruhu.

Držení sedla -C-

4196 a

Všichni jezdci objíždějí šikmo přesazeni za sebou kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 drží oběma rukama svá řidítka. Jezdec 2 se drží jezdce 1 svou levou rukou za sedlo. Jezdec 3 se drží jezdce 2 svou levou rukou za sedlo. Jezdec 4 se drží jezdce 3 svou levou rukou za sedlo.

Cvik začíná na podélné nebo na příčné ose.

Půlkruh končí po ujetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

 

Držení sedla -O-

4196 b

Všichni jezdci objíždějí šikmo přesazeni za sebou kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 drží oběma rukama svá řidítka. Jezdec 2 se drží jezdce 1 svou levou rukou za sedlo. Jezdec 3 se drží jezdce 2 svou levou rukou za sedlo. Jezdec 4 se drží jezdce 3 svou levou rukou za sedlo.

Kruh končí po ujetí nejméně celé dráhy kolem 4-metrového kruhu.

Držení sedla průtah

4197 a

Výchozí polohou je držení za sedlo.

Jezdci 1 a 2 jsou spojeni vzájemným držením levýma rukama. Jezdci 2, 3 a 4 jsou nadále vzájemně spojeni držením za sedlo a projíždějí podél vnitřní strany jezdce 1.  Tím jedou průtah .

 Cvik končí, jakmile je obnoveno držení za sedlo nebo je zaujat prsten v držení za sedlo.

 Držení za sedlo

Jezdec 1 drží oběma rukama svá řidítka.  Jezdec 2 se drží jezdce 1 svou levou rukou za sedlo. Jezdec 3 se drží jezdce 2 svou levou rukou za sedlo. Jezdec 4 se drží jezdce 3 svou levou rukou za sedlo.

Prsten v držení za sedlo

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středového bodu jízdní plochy. Jezdec 1 se drží jezdce 4 levou rukou za sedlo. Jezdec 2 se drží jezdce 1 levou rukou za sedlo. Jezdec 3 se drží jezdce 2 levou rukou za sedlo. Jezdec 4 se drží jezdce 3 levou rukou za sedlo.

Držení sedla prsten

4198 a
4199 a
4199 b
4199 c

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středového bodu jízdní plochy.

Jezdec 1 se drží jezdce 4 levou rukou za sedlo. Jezdec 2 se drží jezdce 1 levou rukou za sedlo. Jezdec 3 se drží jezdce 2 levou rukou za sedlo. Jezdec 4 se drží jezdce 3 levou rukou za sedlo.

Držení sedla prsten končí po ujetí nejméně celé dráhy kolem středu jízdní plochy.

 

Držení sedla prsten 4 kroužky vpravo

4198 b

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středového bodu jízdní plochy.

Jezdec 1 se drží jezdce 4 levou rukou za sedlo. Jezdec 2 se drží jezdce 1 levou rukou za sedlo. Jezdec 3 se drží jezdce 2 levou rukou za sedlo. Jezdec 4 se drží jezdce 3 levou rukou za sedlo.

V průběhu cviku musí být současně a za jízdy  uvolněna všechna vzájemná držení mezi jezdci a všichni  jezdci zajedou současně kroužek vpravo o stejné velikosti a tvaru. Před a po zajetí kroužku musí být prsten v držení za sedlo jet nejméně 2 metry.                   

Držení sedla prsten končí po ujetí nejméně celé dráhy kolem středu jízdní plochy.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Dvoučlenný okřídlený mlýn

4211 a
4212 a
4212 d
4212 e
4213 a
4213 b
4213 c
4213 d
4213 e
4213 f
4214 a
4214 b
4214 c

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení za ruce na jedné ose vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou  ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středu jízdní plochy. Uvnitř jedoucí jezdci z obou dvojic jsou svýma levýma rukama vzájemně spojeni držením ruku v ruce nad středovým bodem jízdní plochy.

Cvik končí po objetí nejméně celé dráhy kolem 4-metrového kruhu.

 

 

 

 

 

 

            

 

Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd dvoučlenné kroužky vpravo

4211 b
4212 b
4214 e

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení za ruce na jedné ose vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou  ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středu jízdní plochy. Uvnitř jedoucí jezdci z obou dvojic jsou svýma levýma rukama vzájemně spojeni držením ruku v ruce nad středovým bodem jízdní plochy.

V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení vnitřních jezdců. Obě vzniklé dvojice zajedou současně kroužky vpravo ve shodné velikosti a tvaru.

Okřídlený mlýn musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení.

Cvik začíná na podélné nebo na příčné ose.

Cvik končí po objetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

dvoučlenné kroužky vpravo

Za dvoučlenný kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Dvoučlenný okřídlený mlýn dvoučlenné kroužky vpravo

4211 c
4212 c
4214 f

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení za ruce na jedné ose vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou  ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středu jízdní plochy. Uvnitř jedoucí jezdci z obou dvojic jsou svýma levýma rukama vzájemně spojeni držením ruku v ruce nad středovým bodem jízdní plochy.

V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení vnitřních jezdců. Obě vzniklé dvojice zajedou současně kroužky vpravo ve shodné velikosti a tvaru.

Okřídlený mlýn musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení.

Cvik končí po objetí nejméně celé dráhy kolem 4-metrového kruhu.

dvoučlenné kroužky vpravo

Za dvoučlenný kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd 4 kroužky vpravo

4211 d
4214 g
4214 h
4214 i

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení za ruce na jedné ose vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou  ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středu jízdní plochy. Uvnitř jedoucí jezdci z obou dvojic jsou svýma levýma rukama vzájemně spojeni držením ruku v ruce nad středovým bodem jízdní plochy.

V průběhu cviku musí být současně a za jízdy uvolněno vzájemné držení jezdců. Všichni jezdci zajedou současně kroužky vpravo ve shodné velikosti a tvaru.

Okřídlený mlýn musí být jet nejméně 2 metry před provedením a nejméně 2 metry po provedení  kroužku.

Po zajetí kroužků musí jezdci opět současně a za jízdy obnovit vzájemné držení.

Cvik začíná na podélné nebo na příčné ose.

Cvik končí po objetí nejméně poloviny dráhy kolem 4-metrového kruhu.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Mlýn s 2 kroužky vpravo

4214 d

Výchozí polohou je dvoučlenný okřídlený mlýn. V průběhu cviku oba vně jedoucí jezdci současně a za jízdy opustí své držení a zajedou každý kroužek vpravo ve shodné velikosti a tvaru. V průběhu kroužku vpravo musí oba vnitřní jezdci nejméně jednou  zcela objet střed jízdní plochy. Po zajetí kroužku vpravo musí být okřídlený mlýn současně a za jízdy obnoven.

dvoučlenný okřídlený mlýn

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení za ruce na jedné ose vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou  ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středu jízdní plochy. Uvnitř jedoucí jezdci z obou dvojic jsou svýma levýma rukama vzájemně spojeni držením ruku v ruce nad středovým bodem jízdní plochy.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Dvoučlenný okřídlený mlýn 4 kroužky vpravo

4211 e
4214 j
4214 k
4214 l

Výchozí polohou je dvoučlenný okřídlený mlýn. V průběhu cviku jezdci současně a za jízdy opustí své držení a zajedou každý kroužek vpravo ve shodné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužku vpravo musí být okřídlený mlýn současně a za jízdy obnoven.

Dvoučlenný mlýn musí být zajet min. 2 metry před a po kroužku. Dvoučlenný mlýn končí po nejméně celém objetí okolo středu jízdní plochy.

dvoučlenný okřídlený mlýn

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení za ruce na jedné ose vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou  ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středu jízdní plochy. Uvnitř jedoucí jezdci z obou dvojic jsou svýma levýma rukama vzájemně spojeni držením ruku v ruce nad středovým bodem jízdní plochy.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

Dvoučlenný okřídlený prsten

4223 a
4223 b
4224 a

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení za ruce na jedné ose vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou  ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středového bodu jízdní plochy. Uvnitř jedoucí jezdci z obou dvojic se drží levou rukou za pravou ruku svého protějšku.

Cvik začíná, jakmile jsou vytvořena všechna vzájemná držení.

 Cvik končí po ujetí nejméně celého objezdu kolem středu jízdní plochy.

 

Mlýn s 2 za sebou -O-

4230 a
4231 a
4232 a
4232 b
4233 a

Výchozí polohou je dvoučlenný okřídlený mlýn. 

V průběhu cviku uvolní oba vně jedoucí jezdci své držení a jedou ve stejných vzájemných odstupech  a ve stejné vzdálenosti od 4 metrovému kruhu a ten zcela objedou. Druzí dva jezdci mezitím nejméně zcela objedou střed jízdní plochy.

Vzájemná držení před jetím kruhu musí být uvolněna současně a za jízdy a po objetí kruhu opět současně a za jízdy obnovena.

 Cvik končí, jakmile byl obnoven okřídlený mlýn.

dvoučlenný okřídlený mlýn

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení za ruce na jedné ose vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou  ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středu jízdní plochy. Uvnitř jedoucí jezdci z obou dvojic jsou svýma levýma rukama vzájemně spojeni držením ruku v ruce nad středovým bodem jízdní plochy.

Vnitřní prsten s 2 za sebou -O-

4232 c
4232 d
4233 b

Výchozí polohou je dvoučlenný okřídlený prsten

V průběhu cviku uvolní oba vně jedoucí jezdci své držení a jedou ve stejných vzájemných odstupech  a ve stejné vzdálenosti od 4 metrovému kruhu a ten zcela objedou. Druzí dva jezdci mezitím nejméně zcela objedou střed jízdní plochy.

Vzájemná držení před jetím kruhu musí být uvolněna současně a za jízdy a po objetí kruhu opět současně a za jízdy obnovena.

 Cvik končí, jakmile byl obnoven okřídlený prsten.

dvoučlenný okřídlený prsten

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení za ruce na jedné ose vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou  ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středového bodu jízdní plochy. Uvnitř jedoucí jezdci z obou dvojic se drží levou rukou za pravou ruku svého protějšku.

 

Mlýn s 3 otočkami

4233 c

Výchozí polohou je dvoučlenný okřídlený mlýn.

V průběhu cviku uvolní oba vně jedoucí jezdci své držení a každý z nich provede ve stejném okamžiku a na společné ose, procházející středovým bodem jízdní plochy, 3 točky. Po provedení otoček musí být současně a za jízdy obnoveno vzájemné držení. Druzí dva jezdci mezitím nejméně zcela objedou střed jízdní plochy.

Cvik končí, jakmile byl obnoven okřídlený mlýn.

dvoučlenný okřídlený mlýn

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení za ruce na jedné ose vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4. Obě jezdecké dvojice jedou  ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středu jízdní plochy. Uvnitř jedoucí jezdci z obou dvojic jsou svýma levýma rukama vzájemně spojeni držením ruku v ruce nad středovým bodem jízdní plochy.

3 otočky

Za otočku se považuje objezd o průměru nejvýše 50 cm kolem jednoho bodu. V názvu cviku požadovaný počet otoček musí být  nepřerušovaně proveden uvnitř plochy tohoto kruhu.

 

Mlýn

4241 a
4242 a
4242 b
4242 c
4243 a
4243 b
4243 c
4243 d
4243 e
4243 f
4244 a
4244 b
4244 c

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středu jízdní plochy. Přitom jsou všichni jezdci spojeni vzájemným držením ruku v ruce nad středem jízdní plochy. Cvik musí být jet uvnitř 4-metrového kruhu. Cvik končí po nejméně celém objezdu kolem středového bodu jízdní plochy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlýn 4 kroužky vpravo

4241 b
4244 d
4244 e

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středu jízdní plochy. Přitom jsou všichni jezdci spojeni vzájemným držením ruku v ruce nad středem jízdní plochy. Cvik musí být jet uvnitř 4-metrového kruhu. Cvik končí po nejméně celém objezdu kolem středového bodu jízdní plochy.

V průběhu cviku jezdci uvolní současně a za jízdy své vzájemné držení a všichni jezdci musí zajet současně kroužek vpravo ve stejné velikosti a tvaru. Po zajetí kroužku musí být za jízdy obnoveno vzájemné držení.

Mlýn musí být jet nejméně 2 metry před a 2 metry po zajetí kroužku.                      

Cvik končí po nejméně celém objezdu kolem středového bodu jízdní plochy.

kroužky vpravo

Za kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

 

 

Vnitřní prsten kolem 1

4251 a
4251 b
4251 c
4251 d
4251 e
4252 a
4252 b
4252 c

Tři jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středu jízdní plochy. Tito tři jezdci přitom drží svou pravou rukou levou ruku svého jezdce před sebou. Čtvrtý jezdec je libovolným způsobem držení spojen s jedním z ostatních tří jezdců a nechává se, aniž by přišlapoval, otáčet kolem své osy. Cvik končí po úplném objezdu kolem středu jízdní plochy. Cvik musí být jet uvnitř 4-metrového kruhu.

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní prsten

4258 a
4258 b
4258 c
4258 d
4258 e
4259 a
4259 b
4259 c

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středového bodu jízdní plochy. Jezdci přitom drží svou pravou rukou levou ruku svého jezdce před sebou. Cvik musí být jet uvnitř 4-metrového kruhu. Cvik končí po úplném objezdu kolem středu jízdní plochy.

 

 

 

 

 

Střídavý prsten

4267 a
4268 a

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středu jízdní plochy. Jezdci 1 a 3 přitom drží svou levou rukou levou ruku svého jezdce před sebou. Jezdci 2 a 4 přitom drží svou pravou rukou pravou ruku svého jezdce před sebou. Cvik musí být jet uvnitř 4-metrového kruhu. Cvik končí po úplném objezdu kolem středu jízdní plochy.

 

Střídavý prsten půlobjezd - vnitřní prsten půlobjezd

4267 b
4268 b

Výchozí polohou je  střídavý prsten. Po polovičním objezdu jezdci přehmátnou na vnitřní prsten.  Přehmátnutí ze střídavého prstenu do vnitřního prstenu musí být provedeno současně a za jízdy.  Po ujetí druhého půlobjezdu ve vnitřním prstenu je cvik ukončen.

střídavý prsten

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středu jízdní plochy. Jezdci 1 a 3 přitom drží svou levou rukou levou ruku svého jezdce před sebou. Jezdci 2 a 4 přitom drží svou pravou rukou pravou ruku svého jezdce před sebou. Cvik musí být jet uvnitř 4-metrového kruhu.

vnitřní prsten

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středového bodu jízdní plochy. Jezdci přitom drží svou pravou rukou levou ruku svého jezdce před sebou. Cvik musí být jet uvnitř 4-metrového kruhu.

 

Vnější prsten

4272 a
4272 b
4272 c
4272 d
4272 e
4273 a
4273 b
4273 c

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středového bodu jízdní plochy. Jezdci přitom drží svou levou rukou pravou ruku svého jezdce před sebou. Cvik musí být jet uvnitř 4-metrového kruhu. Cvik končí po úplném objezdu kolem středu jízdní plochy.

 

 

 

 

 

Brána 1/2 průjezd

4280 a
4281 a
4282 a
4282 c
4283 a

Dva jezdci stojí na podélné nebo příčné ose. Jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Paže, nespojené vzájemným držením, jsou napnuté vodorovně do strany.  Spojení rukou je nad středním bodem jízdní plochy. Jezdci tvoří bránu.

Druzí dva jezdci projedou, každý jednou, ve stejných odstupech za sebou meziprostorem, který tvoří brána. Přitom se objíždí jeden z  bránu tvořících jezdců.

 Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu. Brána stojí nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

 

Brána

4280 b
4281 b
4282 b
4282 d
4283 b

Dva jezdci stojí na podélné nebo příčné ose. Jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Paže, nespojené vzájemným držením, jsou napnuté vodorovně do strany.  Spojení rukou je nad středním bodem jízdní plochy. Jezdci tvoří bránu.

Druzí dva jezdci projedou, každý dvakrát, ve stejných odstupech za sebou meziprostorem, který tvoří brána. Přitom se objíždí jeden z  bránu tvořících jezdců.

 Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu. Brána stojí nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

 

Brána 1/2 průjezd proti sobě

4280 c
4281 c
4282 e
4282 g
4283 c

Dva jezdci stojí na podélné nebo příčné ose. Jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Paže, nespojené vzájemným držením, jsou napnuté vodorovně do strany.  Spojení rukou je nad středním bodem jízdní plochy. Jezdci tvoří bránu.

Druzí dva jezdci projedou na společné ose, rovnoběžné s dlouhou nebo krátkou stranou jízdní plochy, každý jednou, meziprostorem, který tvoří druzí dva jezdci.

 Přitom se objíždí jeden z  bránu tvořících jezdců.

 Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu. Brána stojí nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

 

Brána proti sobě

4280 d
4281 d
4282 f
4282 h
4283 d

Dva jezdci stojí na podélné nebo příčné ose. Jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Paže, nespojené vzájemným držením, jsou napnuté vodorovně do strany.  Spojení rukou je nad středním bodem jízdní plochy. Jezdci tvoří bránu.

Druzí dva jezdci projedou na společné ose, rovnoběžné s dlouhou nebo krátkou stranou jízdní plochy, každý dvakrát, meziprostorem, který tvoří druzí dva jezdci.

 Přitom se objíždí jeden z  bránu tvořících jezdců.

 Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu. Brána stojí nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

Brána proti sobě současně

4280 e
4281 e
4282 i
4282 j
4284 a

Dva jezdci stojí na podélné nebo příčné ose. Jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Paže, nespojené vzájemným držením, jsou napnuté vodorovně do strany.  Spojení rukou je nad středním bodem jízdní plochy. Jezdci tvoří bránu.

Druzí dva jezdci objíždějí každý jednoho ze stojících jezdců, každý dvakrát, meziprostorem, který tvoří druzí dva jezdci.

 Přitom se objíždí jeden z  bránu tvořících jezdců.

 Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu. Brána stojí nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

Mlýn s bránou 1/2 průjezd proti sobě

4283 e

Dva jezdci jsou spolu spojeni levýma rukama držením ruku v ruce a tvoří mlýn. Přitom objíždějí střed jízdní plochy. Pravé paže jsou napnuté vodorovně do strany.

Druzí dva jezdci projedou, každý jednou, meziprostorem, který tvoří mlýn.

 Oba jezdci jedou posunuti o 1/2 dráhy a každý na jedné polovině jízdní plochy. Jízdní plocha je půlena podélnou nebo příčnou osou. Pro průjezd smí být opuštěna vlastní polovina jízdní plochy.

Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu. Mlýn se jede nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

 

Mlýn s bránou proti sobě

4283 f

Dva jezdci jsou spolu spojeni levýma rukama držením ruku v ruce a tvoří mlýn. Přitom objíždějí střed jízdní plochy. Pravé paže jsou napnuté vodorovně do strany.

Druzí dva jezdci projedou, každý dvakrát, meziprostorem, který tvoří mlýn.

 Oba jezdci jedou posunuti o 1/2 dráhy a každý na jedné polovině jízdní plochy. Jízdní plocha je půlena podélnou nebo příčnou osou. Pro průjezd smí být opuštěna vlastní polovina jízdní plochy.

Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu. Mlýn se jede nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

Mlýn s bránou proti sobě současně

4284 b

Dva jezdci jsou spolu spojeni levýma rukama držením ruku v ruce a tvoří mlýn. Přitom objíždějí střed jízdní plochy. Pravé paže jsou napnuté vodorovně do strany.

Oba jezdci jedou, každý kolem svého bodu, dvakrát, současně, po stejně velikých kruhových drahách a stejnou rychlostí, meziprostorem, který tvoří mlýn jedoucí jezdci.

 Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu. Mlýn se jede nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

 

Dvojitá brána

4291 a
4292 a
4293 a

Tři jezdci stojí na podélné nebo příčné ose, přičemž střední jezdec stojí na středu jízdní plochy.Jezdci jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Tím tvoří dvojitou bránu. Vzájemným držením nespojené paže jsou napnuté vodorovně do strany.

Odstup mezi jezdci 2 a 3 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

Čtvrtý jezdec projede střídavě dvakrát oběma meziprostory, které tvoří dvojitá brána. 

Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu. Brána stojí nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdec jede předepsanou dráhu.

Hadovitý průjezd dvojitou bránou

4292 b
4294 a

Tři jezdci stojí na podélné nebo příčné ose, přičemž střední jezdec stojí na středu jízdní plochy.Jezdci jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Tím tvoří dvojitou bránu. Vzájemným držením nespojené paže jsou napnuté vodorovně do strany.

Odstup mezi jezdci 2 a 3 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

Čtvrtý jezdec projede střídavě minimálně dvakrát oběma meziprostory, které tvoří dvojitá brána a po každém průjezdu změní směr.

Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu. Brána stojí nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdec jede předepsanou dráhu.

 

Turbina dvojitá brána

4293 b

Tři jezdci stojí na společné ose, přičemž střední jezdec stojí na středu jízdní plochy. Přitom oba vnější jezdci objíždějí středního jezdce jízdou vpřed. Střední jezdec se nechává vnějšími jezdci, s nimiž je spojen vzájemným držením ruku v ruce, otáčet kolem své podélné tělesné osy. Tím jezdci tvoří turbínu. Čtvrtý jezdec projíždí pozpátku a střídavě oběma meziprostory, které tvoří turbína. Každý meziprostor musí být v průběhu cviku projet nejméně třikrát. Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu.

 Turbína se jede nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdec jede předepsanou dráhu.

                        

 

Brána stř.kroužky

4296 a
4297 a

Dva jezdci stojí na podélné nebo příčné ose. Jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Paže, nespojené vzájemným držením, jsou napnuté vodorovně do strany.  Spojení rukou je nad středem jízdní plochy. Jezdci tvoří bránu.

Druzí dva jezdci projedou ve stejných odstupech za sebou dvakrát meziprostorem, který tvoří brána, po dráze osmy ve stejné velikosti a tvaru. 

Cvik začíná 2 metry před prvním průjezdem a končí 2 metry po posledním průjezdu.

Brána stojí nejméně tak dlouho,  jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

Stř.kroužky

Střídavé kroužky se skládají ze dvou objezdů kolem jednoho bodu. Oba objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

Brána proti sobě současně stř.kroužky

4281 f
4298 a

Dva jezdci stojí na podélné nebo příčné ose. Jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Paže, nespojené vzájemným držením, jsou napnuté vodorovně do strany.  Spojení rukou je nad středem jízdní plochy. Jezdci tvoří bránu.

Druzí dva jezdci projedou současně dvakrát meziprostorem, který tvoří brána, po dráze osmy ve  stejné velikosti a tvaru. Osmu jedoucí jezdci začínají cvik každý na jedné polovině jízdní plochy ve stejném směru objezdu. Jízdní plocha je dělena podélnou nebo příčnou osou.

Brána stojí nejméně tak dlouho,  jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

Stř.kroužky

Střídavé kroužky se skládají ze dvou objezdů kolem jednoho bodu. Oba objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

Mlýn s bránou proti sobě stř.kroužky současně

4298 b

Dva jezdci jsou spolu spojeni levýma rukama vzájemným držením ruku v ruce a tvoří mlýn. Přitom objíždějí střed jízdní plochy. Pravé paže jsou napnuté vodorovně do strany.

Druzí dva jezdci projedou současně dvakrát meziprostorem, který tvoří mlýn, po dráze osmy ve  stejné velikosti a tvaru. Osmu jedoucí jezdci začínají cvik každý na jedné polovině jízdní plochy ve stejném směru objezdu. Jízdní plocha je dělena podélnou nebo příčnou osou.

Mlýn se jede nejméně tak dlouho,  jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

Stř.kroužky

Střídavé kroužky se skládají ze dvou objezdů kolem jednoho bodu. Oba objezdy musí být shodné velikosti a tvaru. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček.

Po změnách směru musí být ujety nejméně 2 metry v příslušném směru jízdy.

Brána-prsten 1/2 průjezd

4307 a

Dva jezdci stojí na podélné nebo příčné ose. Jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Paže, nespojené vzájemným držením, jsou napnuté vodorovně do strany.  Spojení rukou je nad středem jízdní plochy. Jezdci tak tvoří bránu.

Druzí dva jezdci projedou každý jednou ve stejných odstupech za sebou meziprostorem, který tvoří brána. Přitom jsou spojeni vzájemným držením levýma rukama za pravé ruce jedoucích jezdců.

 Brána stojí nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

 

Brána-prsten

4307 b

Dva jezdci stojí na podélné nebo příčné ose. Jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Paže, nespojené vzájemným držením, jsou napnuté vodorovně do strany.  Spojení rukou je nad středem jízdní plochy. Jezdci tak tvoří bránu.

Druzí dva jezdci projedou každý dvakrát ve stejných odstupech za sebou  meziprostorem, který tvoří brána. Přitom jsou spojeni vzájemným držením levýma rukama za pravé ruce jedoucích jezdců.

Brána stojí nejméně tak dlouho,  jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

Vnitřní hvězda

4316 a

Všichni jezdci stojí nehybně ve stejných odstupech kolem středu jízdní plochy a jsou navzájem spojeni držením ruku v ruce. Přitom řidítka směřují zadní ke středu jízdní plochy.

Poznámka

Vnitřní hvězda 4 kroužky vlevo

4316 b

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem 4-metrového kruhu. V průběhu cviku musí zajet všichni jezdci současně kroužek vlevo ve stejné velikosti a tvaru. Po dojetí do výchozího bodu kroužku musí jezdci jet směrem ke středovému bodu jízdní plochy. Všichni jezdci musí současně navázat vzájemné držení ruku v ruce se dvěma jinými jezdci a nehybně stát. Přitom směřuje řízení ke středovému bodu jízdní plochy.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Střídavá hvězda

4327 a
4327 b
4327 c

Všichni jezdci stojí nehybně ve stejných odstupech kolem středu jízdní plochy a jsou navzájem spojeni držením ruku v ruce. Přitom směřuje řízení jezdců 1 a 3 a zadní kola jezdců 2 a 4 ke středu jízdní plochy.

 

-

 

Vnější hvězda

4326 a
4326 b
4327 d
4327 e

Všichni jezdci stojí nehybně ve stejných odstupech kolem středu jízdní plochy a jsou navzájem spojeni držením ruku v ruce. Přitom směřují zadní kola jezdců ke středu jízdní plochy.

 

 

 

 

Vnější hvězda 4 kroužky vlevo

4326 c
4327 f

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem 4-metrového kruhu. V průběhu cviku musí zajet všichni jezdci současně kroužek vlevo o stejné velikosti a tvaru. Po dojetí do výchozího bodu kroužku musí jezdci jet směrem  ke středu jízdní plochy. Všichni jezdci musí současně navázat vzájemné držení ruku v ruce se dvěma ostatními  jezdci a nehybně stát. Přitom směřuje zadní kolo ke středovému bodu jízdní plochy.

kroužky vlevo

Za kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Vnitřní hvězda / vnější hvězda 1/2 otočka

4331 a

Výchozí polohou je vnitřní hvězda. V průběhu cviku se uvolní  vzájemné držení a každý z jezdců provede 1/2 otočky. Cvik končí ve vnější hvězdě.

vnitřní hvězda

Všichni jezdci stojí nehybně ve stejných odstupech kolem středu jízdní plochy a jsou navzájem spojeni držením ruku v ruce. Přitom směřuje řízení  ke středu jízdní plochy. Vzájemné držení musí být navázáno současně. Jakmile je vzájemné držení navázáno, musí jezdci nehybně stát.

1/2 otočka

 V průběhu cviku se současně uvolní vzájemné držení a všichni jezdci se otočí bez příšlapu 1/2-krát kolem  podélné osy svého těla. Jakmile jsou současně uzavřena vzájemná držení, musí jezdci nehybně stát.

vnější hvězda

Všichni jezdci stojí nehybně ve stejných odstupech kolem středu jízdní plochy a jsou navzájem spojeni držením ruku v ruce. Přitom směřují zadní kola  ke středu jízdní plochy. Vzájemné držení musí být navázáno současně. Jakmile je vzájemné držení navázáno, musí jezdci nehybně stát.

Vnitřní hvězda 1 otočka

4331 b

Výchozí polohou je vnitřní hvězda. V průběhu cviku se uvolní  vzájemné držení a každý z jezdců provede 1 otočku. Cvik končí ve vnitřní hvězdě.

vnitřní hvězda

Všichni jezdci stojí nehybně ve stejných odstupech kolem středu jízdní plochy a jsou navzájem spojeni držením ruku v ruce. Přitom směřuje řízení  ke středu jízdní plochy. Vzájemné držení musí být navázáno současně. Jakmile je vzájemné držení navázáno, musí jezdci nehybně stát.

1 otočka

 V průběhu cviku se současně uvolní vzájemné držení a všichni jezdci se otočí bez příšlapu 1krát kolem  podélné osy svého těla. Jakmile jsou současně uzavřena vzájemná držení, musí jezdci nehybně stát.

Zvednuté kolo dvoučlenné 1/2 otočky T

4341 a

Vždy dva jezdci stojí spojeni ve vzájemném držení ruku v ruce.  Všichni jezdci stojí na společné ose.

Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku se uvolní současně vzájemná držení a všichni jezdci provedou bez příšlapu 1/2-krát otočku kolem podélné osy svého těla. Jakmile jsou současně obnovena vzájemná držení, musí jezdci nehybně stát.

Zvednuté kolo dvoučlenné 1 otočka T

4341 b

Vždy dva jezdci stojí spojeni ve vzájemném držení ruku v ruce.  Všichni jezdci stojí na společné ose.

Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku se uvolní současně vzájemná držení a všichni jezdci provedou bez příšlapu 1krát otočku kolem podélné osy svého těla. Jakmile jsou současně obnovena vzájemná držení, musí jezdci nehybně stát.

Zvednuté kolo dvoučlenné 1 1/2 otočky T

4341 c

Vždy dva jezdci stojí spojeni ve vzájemném držení ruku v ruce.  Všichni jezdci stojí na společné ose.

Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku se uvolní současně vzájemná držení a všichni jezdci provedou bez příšlapu 1a 1/2krát otočku kolem podélné osy svého těla. Jakmile jsou současně obnovena vzájemná držení, musí jezdci nehybně stát.

Zvednuté kolo dvoučlenné 2 otočky T

4341 d

Vždy dva jezdci stojí spojeni ve vzájemném držení ruku v ruce.  Všichni jezdci stojí na společné ose.

Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku se uvolní současně vzájemná držení a všichni jezdci provedou bez příšlapu 2krát otočku kolem podélné osy svého těla. Jakmile jsou současně obnovena vzájemná držení, musí jezdci nehybně stát.

 

Zvednuté kolo čtyřčlenné 1/2 otočky T

4341 e

Všichni jezdci stojí na společné ose. Každý z jezdců je se svým sousedem  spojen  vzájemným držení ruku v ruce

Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku se uvolní současně vzájemná držení a všichni jezdci provedou bez příšlapu 1/2krát otočku kolem podélné osy svého těla. Jakmile jsou současně obnovena vzájemná držení, musí jezdci nehybně stát

Zvednuté kolo čtyřčlenné 1 otočka T

4341 f

Všichni jezdci stojí na společné ose.. Každý z jezdců je se svým sousedem  spojen  vzájemným držení ruku v ruce

Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku se uvolní současně vzájemná držení a všichni jezdci provedou bez příšlapu 1krát otočku kolem podélné osy svého těla. Jakmile jsou současně obnovena vzájemná držení, musí jezdci nehybně stát.

Zvednuté kolo čtyřčlenné 1 1/2 otočky T

4341 g

Všichni jezdci stojí na společné ose.. Každý z jezdců je se svým sousedem  spojen  vzájemným držení ruku v ruce

Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku se uvolní současně vzájemná držení a všichni jezdci provedou bez příšlapu 1 a 1/2krát otočku kolem podélné osy svého těla. Jakmile jsou současně obnovena vzájemná držení, musí jezdci nehybně stát

Zvednuté kolo čtyřčlenné 2 otočky T

4341 h

Všichni jezdci stojí na společné ose.. Každý z jezdců je se svým sousedem  spojen  vzájemným držení ruku v ruce

Odstup mezi jezdci 1 a 2 musí být shodný s odstupem mezi jezdci 3 a 4.

V průběhu cviku se uvolní současně vzájemná držení a všichni jezdci provedou bez příšlapu 2krát otočku kolem podélné osy svého těla. Jakmile jsou současně obnovena vzájemná držení, musí jezdci nehybně stát