SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PŘEDPISY

KOLOVÁ

Platnost od: 1. 1. 2018,

pro CZE-Pohár žáků, nominační body U23 a juniorů je platnost od 1. 10. 2017.

I.           DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY – KOLOVÉ

 

V kolové jsou tyto mistrovské, pohárové disciplíny a soutěže:

 

 

1.         Kolová – elite

 

 

2.         Kolová – elite – CZE-POHÁR ELITE

 

 

3.         Kolová – U 23

 

 

4.         Kolová – junioři

 

 

5.         Kolová – žáci

 

 

6.         Kolová – žáci - CZE-POHÁR ŽÁKŮ

 

 

Nemistrovské soutěže:

 

7.         MEZINÁRODNÍ TURNAJE – VELKÉ CENY – VEŘEJNÉ TURNAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTĚŽE ŘÍZENÉ SK SC ČSC

 

1. KOLOVÁ – ELITE

 

1.1.       ELITE – REPREZENTACE

1.   Reprezentaci České republiky v kolové elite na Mistrovství světa (MS), na Mistrovství Evropy elite (ME), ve Světovém poháru (SP), popř. na jiných mezinárodních soutěžích, schvaluje sálová komise ČSC na návrh reprezentačních trenérů.

 

2.   K posouzení a výběru nejkvalitnějších hráčů nebo družstev z dlouhodobějšího pohledu jsou na podporu návrhu reprezentačních trenérů stanoveny nominační turnaje k získávání nominačních bodů. Nejvyšší součet nominačních bodů určuje nejlepší družstvo pro výběr do reprezentace.

 

3.   Pro nominaci na Mistrovství Evropy ELITE je rozhodující součet nominačních bodů po finále CZE-Poháru elite a do termínu přihlášek na ME dosud odehraných kol EXTRALIGY.

V případě získání stejného součtu nominačních bodů rozhoduje pro nominaci na ME ELITE lepší umístění ve finále CZE-Poháru elite.

 

4.   Pro nominaci na Mistrovství světa (MS) a pro Světový pohár (SP) v následujícím kalendářním roce je rozhodující součet nominačních bodů po finále CZE-Poháru elite, po všech odehraných kolech EXTRALIGY a po finále Mistrovství ČR.

V případě získání stejného součtu nominačních bodů rozhoduje pro nominaci na MS a SP lepší umístění na Mistrovství ČR.

 

NOMINAČNÍ BODY pro Mistrovství světa a Mistrovství Evropy:

Každé kolo Extraligy a Finále CZE-Poháru

Mistrovství ČR ELITE

1. místo

6 bodů

1. místo

12 bodů

2. místo

5 bodů

2. místo

10 bodů

3. místo

4 body

3. místo

  8 bodů

4. místo

3 body

4. místo

  6 bodů

5. místo

2 body

 

 

6. místo

1 bod

 

 

 

NOMINAČNÍ BODY pro Světový pohár (SP):

Každé kolo Extraligy

Mistrovství ČR ELITE

 

1. místo

30 bodů

1. místo

20 bodů

2. místo

25 bodů

2. místo

15 bodů

 

3. místo

20 bodů

3. místo

10 bodů

 

4. místo

15 bodů

4. místo

  5 bodů

 

5. místo

10 bodů

 

 

 

6. místo

  5 bodů

 

 

 

 

 

1.2.       ELITE – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

O titul „Mistr České republiky v kolové elite“ se utkají první 4 družstva po odehrání čtyř základních kol Extraligy takto:

1.   Družstva odehrají předkolo MČR turnajovým způsobem každý s každým. Pořadí v tomto předkole se určí podle získaného počtu bodů. V případě shodného bodového zisku rozhoduje vzájemné utkání. V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého předkola. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M údery.

2.   Družstva na 3. místě a na 4. místě z předkola se utkají v jednom utkání o celkové 3. a 4. místo v Mistrovství České republiky. V případě shodného bodového zisku se ihned provedou 4M údery.

3.   Družstva na 1. místě a na 2. místě z předkola se utkají v jednom utkání o titul „Mistr České republiky“. V případě shodného bodového zisku odehrají družstva rozhodující utkání (1x7 minut), při shodném bodovém zisku se ihned provedou 4M údery.

Poznámka:

ü    Mistrovství České republiky v sálové cyklistice se koná společně pro kolovou a krasojízdu.

 

1.3.       ELITE – EXTRALIGA

1.   Extralize startuje 7 družstev z České republiky, která hrají turnajovým způsobem každý s každým ve čtyřech soutěžních kolech, ze kterých se výsledky sčítají pro postup na Mistrovství České republiky.

 

2.   V každém kole Extraligy se hodnotí pořadí podle získaných bodů.

V případě, že mají dvě a více družstev shodný celkový počet bodů, tak pro udělení nominačních bodů a pro pořadí v jednotlivém kole rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek), v případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva ihned po skončení jednotlivého kola mezi sebou 4M údery.

 

3.   Pořadí po čtyřech odehraných kolech, podle celkového počtu bodů, určí první čtyři družstva postupující na „Mistrovství České republiky“. V případě, že družstva na postupových místech získala shodný počet bodů, rozhodují o konečném pořadí vzájemná utkání ze všech čtyř odehraných kol Extraligy, popřípadě brankový rozdíl a následně pak více vstřelených branek. Družstva s rovností všech položek provedou ihned po čtvrtém kole mezi sebou 4M údery.

 

4.   Družstvo na 5. místě startuje v následujícím roce opět v Extralize.

Družstva na 6. a 7. místě po odehrání čtyř kol sestupují pro následující rok do I. Ligy.

 

5.   V případě, že družstva na sestupových místech získala po odehrání čtyř kol Extraligy shodný počet bodů, rozhoduje o sestupu do I. Ligy rozdíl bodů a brankový rozdíl ze vzájemných utkání ve všech čtyřech soutěžních kolech (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). Družstva s rovností všech položek provedou ihned po posledním čtvrtém kole mezi sebou 4M údery.

 

Poznámka:

ü Hráči I. Ligy a II. Ligy nebo Mistrovství kraje mohou startovat pouze v jednom kole Extraligy, včetně finále MČR elite. Po odehrání dvou kol v Extralize, včetně finále MČR elite, se stávají statutárními hráči těchto soutěží a nesmí již startovat v témže soutěžním roce v nižších soutěžích.

ü V Extralize mohou startovat nejvýše dvě družstva z jednoho oddílu.

 

1.4.        ELITE – I. LIGA

1.   I. Lize startuje 7 družstev z České republiky, která hrají turnajovým způsobem každý s každým ve třech soutěžních kolech, z kterých se výsledky sčítají pro postup do Extraligy a sestup do II. Ligy.

O pořadí v jednotlivém kole rozhodují body a brankový rozdíl ze všech utkání v tomto kole (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

 

2.   První dvě družstva I. Ligy po odehrání tří soutěžních kol postupují přímo do Extraligy.

Družstva na 3. až 5. místě startují v následujícím roce opět v I. Lize.

Družstva na 6. a 7. místě sestupují pro následující rok do II. Ligy.

 

3.   O konečném celkovém pořadí rozhodují body a brankový rozdíl ze všech soutěžních kol I. Ligy.

V případě, že po odehrání všech kol mají dvě a více družstev na postupových nebo sestupových místech shodný počet bodů, rozhodují o pořadí body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). Při rovností všech položek provedou družstva mezi sebou ihned po posledním třetím kole 4M údery.

 

Poznámka:

ü Hráči II. Ligy nebo Mistrovství kraje mohou startovat pouze v jednom kole I. Ligy. Po odehrání dvou kol v I. Lize se stávají statutárními hráči této soutěže.

ü V I. Lize nesmí startovat hráči Extraligy, včetně finále MČR elite, který nastoupili ve dvou a více kolech těchto soutěžích v témže soutěžním roce.

ü V I. Lize mohou startovat nejvýše dvě družstva z jednoho oddílu.

 

1.5.       ELITE – II. LIGA

1.   Ve II. Lize startuje 7 družstev z České republiky, která hrají turnajovým způsobem každý s každým ve třech soutěžních kolech, z kterých se výsledky sčítají pro postup do I. Ligy a pro sestup do Mistrovství kraje.

O pořadí v jednotlivém kole rozhodují body a brankový rozdíl ze všech utkání v tomto kole (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

 

2.   První dvě družstva II. Ligy po odehrání tří soutěžních kol postupují přímo do I. Ligy.

Družstva na 3. až 5. místě startují v následujícím roce opět ve II. Lize.

Družstva na 6. a 7. místě sestupují pro následující rok do Mistrovství kraje.

 

3.   O konečném celkovém pořadí rozhodují body a brankový rozdíl ze všech soutěžních kol II. Ligy.

V případě, že po odehrání všech kol mají dvě a více družstev na postupových nebo sestupových místech shodný počet bodů, rozhodují o pořadí body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

Při rovností všech položek provedou družstva mezi sebou ihned po třetím kole 4M údery.

 

Poznámka:

ü Ve II. Lize nesmí startovat hráči Extraligy, včetně finále MČR elite, a I. Ligy, kteří nastoupili ve dvou a více kolech těchto soutěží v témže soutěžním roce.

ü Hráč Mistrovství kraje může startovat pouze v jednom kole II. Ligy. Po odehrání dvou kol ve II. Lize se stává hráč statutárním hráčem této soutěže.

ü V soutěži II. Ligy mohou startovat nejvýše dvě družstva z jednoho oddílu.

 

1.6.       ELITE – KVALIFIKACE O II. LIGU

1.   V kvalifikaci o postup do II. Ligy startuje celkem 7 družstev.

Jako osmý účastník kvalifikace o postup do II. Ligy může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo do kvalifikace o II. Ligu nekvalifikovalo.

 

2.   V kvalifikaci o postup do II. Ligy startují „Mistři krajů“: Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Praha, Liberecký a Plzeňský + vítězné družstvo M ČR U 23 z téhož roku, které nestartuje v Extralize, I. Lize nebo II. Lize. Pokud v některé soutěži již startuje, má v turnaji o postup do II. Ligy možnost startu další družstvo U 23 podle pořadí v M ČR U 23.

 

3.   V případě omluvy nebo neúčasti nominovaných družstev jako „Mistrů krajů“ nominuje STK SK ČSC náhradní družstva z téhož kraje nebo z ostatních krajů na základě nejvyššího počtu startujících družstev v Mistrovství kraje v kategorii elite v daném roce. Nejedná se o automatickou nominaci z téhož kraje.

 

4.   Hraje se turnajovým systémem každý s každým. Družstva na 1. a na 2. místě turnaje postupují pro následující rok do II. Ligy.

V případě, že mají dvě a více družstev na postupových místech shodný počet bodů, rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

Pro určení pořadí u více družstev sestaví hlavní rozhodčí tabulku vzájemných utkání.

Při rovnosti všech položek na postupových místech se provedou mezi družstvy 4M údery.

 

Poznámka:

ü V kvalifikaci o postup do II. Ligy nesmí startovat hráči Extraligy, včetně finále MČR elite, I. Ligy a II. Ligy, kteří nastoupí více jak v jednom kole těchto soutěží v témže soutěžním roce.

ü V kvalifikaci o postup do II. Ligy mohou startovat i družstva juniorů, kteří dovršili věku 15 let.

 

 

1.7.        ELITE – MISTROVSTVÍ KRAJE 

1.   Mistrovství kraje, či uspořádání společného mistrovství více krajů, je v kompetenci krajských svazů a navrhovaný systém pro tyto soutěže je ze strany STK SK ČSC pouze jako doporučovaný.

2.   O titul „Mistr kraje v kolové elite“ soutěží všechna přihlášená družstva příslušného kraje, mimo družstev startujících v Extralize, I. Lize a v II. Lize.

Při společném uspořádání Mistrovství kraje se hodnotí družstva každého kraje zvlášť a do turnaje o II. ligu postupuje nejlepší družstvo z každého kraje jako „Mistr kraje“.

Mistrovství kraje lze uspořádat jedním turnajem nebo více turnaji na libovolný počet kol.

 

a)   Při 2 až 7 družstvech se hraje systémem každý s každým. Družstvo, které získá nejvyšší počet bodů, se stává „Mistrem kraje“ pro daný rok.

V případě, že na 1. a 2. místě mají družstva shodný počet bodů, provedou se 4M údery.  V případě, že má více jak dvě družstva shodný počet bodů pro postup do turnaje o II. ligu, sestaví předseda rozhodčího sboru tabulku vzájemných utkání a určí první dvě družstva, která mezi sebou provedou 4M údery o titul „Mistr kraje“.

 

b)   Při 8 až 9 družstvech se hraje systémem každý s každým. Družstvo, které získá nejvyšší počet bodů, se stává „Mistrem kraje“ pro daný rok. V případě, že na 1. a 2. místě mají družstva shodný počet bodů, provedou se ihned 4M údery. V případě, že má více jak dvě družstva shodný počet bodů pro postup do turnaje o II. ligu, sestaví předseda rozhodčího sboru tabulku vzájemných utkání a určí první dvě družstva, která mezi sebou provedou 4M údery o titul „Mistr kraje“.

 

c)   Při 10 družstvech se hraje systémem každý s každým na 2 skupiny po pěti družstvech. První dvě družstva ze skupin postupují do semifinále, ve kterém se utkají vítězové skupin s družstvy na druhém místě. V případě shodného bodového zisku na postupových místech ze skupiny rozhodují výsledky vzájemných utkání. O titul „Mistr kraje“ se ve finále se utkají vítězná družstva ze semifinále. Poražená družstva se utkají o 3. a 4. místo. Další družstva podle pořadí ze skupin se utkají mezi sebou o konečné umístění. V případě shodného bodového zisku se provedou 4M údery.

 

d)   Při 11 a více družstvech v Mistrovství kraje se hraje systémem každý s každým na dvě nebo více skupin, tak aby se ve finále utkala vítězná družstva ze skupin, popřípadě druhá družstva ze skupin, a bylo jednoznačně určeno konečné pořadí do čtvrtého místa Mistrovství kraje.

 

Poznámka:

ü V této soutěži nesmí startovat hráči Extraligy, včetně finále MČR elite, I. Ligy a II. Ligy, kteří nastoupí více jak v jednom kole těchto soutěží v témže soutěžním roce.

ü Při pořádání Mistrovství kraje na více kol může hráč nižšího družstva jednotlivého oddílu startovat pouze jedno kolo za hráče družstva vyššího v témže soutěžním roce.

ü V soutěži Mistrovství kraje mohou startovat hráči z různých oddílů, kteří se řádně nahlásí STK kraje před zahájením soutěže a prokážou se písemným souhlasem obou oddílů.

ü V soutěži Mistrovství kraje elite mohou startovat i družstva juniorů, kteří dovršili věku 15. let.

ü V Mistrovství kraje, zejména při vyšším počtu družstev, lze zkrátit hrací dobu až na 2x5 minut.

 

2. KOLOVÁ – ELITE – CZE-POHÁR

 

2.1.       ELITE – CZE-POHÁR – FINÁLE

1.   Finále CZE-Poháru elite je nominačním turnajem pro získání nominačních bodů pro mistrovství Evropy elite a mistrovství světa.

Vítězné družstvo CZE-Poháru elite získává do dočasného držení putovní pohár.

Do trvalého vlastnictví získává družstvo pohár po pěti vítězstvích v této pohárové soutěži.

 

2.   Ve finále o „Vítěze CZE-Poháru v kolové elite“ startuje 10 družstev:

§  7 družstev Extraligy

§  3 nebo 2 družstva ze semifinále CZE-Poháru elite podle družstva pořadatele finále CZE-Poháru

§  1 družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo nebo nestartuje v Extralize.

 

3.   Finále CZE-Poháru elite se hraje systémem:

startujících 10 družstev je nasazeno do dvou skupin „A“ a „B“ po pěti družstvech, a to podle umístění družstev po čtvrtém kole Extraligy v předchozím roce, podle pořadí družstev postupujících do Extraligy z I. Ligy v předchozím roce a podle pořadí družstev postupujících ze semifinále CZE-Poháru elite v daném roce.

 

4.   Ve skupinách se hraje systémem každý s každým o pořadí ve skupině.

V případě, že mají dvě či více družstev ve skupině shodný počet bodů, rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celé skupiny. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M údery.

 

5.   Družstvo na 1. místě ve skupině „A“ hraje s družstvem na 2. místě ve skupině „B“. Družstvo na 2. místě ve skupině „A“ hraje s družstvem na 1. místě ve skupině „B“.

Vítězná družstva hrají o vítěze CZE-Poháru v kategorii elite.

Poražená družstva se utkají o 3. místo ve finále CZE-Poháru.

V případě nerozhodných výsledků těchto utkání se provedou ihned 4M údery.

 

6.   Družstva na 3. místě ve skupině „A“ hraje s 3. družstvem ze skupiny „B“ o 5. a 6. místo.

V případě nerozhodného výsledku se provedou ihned 4M údery.

Družstva na 4. a 5. místech ve skupinách již o konečné umístění nehrají.

 

7.   Nominaci družstev do skupin finále CZE-Poháru elite provádí STK SK ČSC podle klíče:

 

Poř.

Skupina „A“

Poř.

Skupina „B“

1.

Družstvo na 1. místě Extraligy

1.

Družstvo na 2. místě Extraligy

2.

Družstvo na 3. místě Extraligy

2.

Družstvo na 4. místě Extraligy

3.

Družstvo na 5. místě Extraligy

3.

Postupující družstvo do Extraligy na 1. místě I. Ligy

4.

Postupující družstvo do Extraligy na 2. místě I. Ligy

4.

Družstvo na 1. místě v semifinále CZE-Poháru

5.

Družstvo na 2. místě v semifinále CZE-Poháru

5.

Pořadatel nebo družstvo na 3. místě v semifinále

 

2.2.       ELITE – CZE-POHÁR – SEMIFINÁLE

1.   V semifinále CZE-Poháru elite startuje celkem 8 družstev:

Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Praha, Liberecký a Plzeňský

 

2.   Pokud se družstvo U 23 kvalifikuje již z prvního kola CZE-Poháru, popř. již startuje v Extralize, je do semifinále nominováno další družstvo U 23 podle pořadí v Mistrovství ČR.

 

3.   V případě, že v některém kraji nebude pořádáno první kolo CZE-Poháru, může být do semifinále nominováno další družstvo U 23 podle pořadí v Mistrovství ČR předchozího roku.

 

4.   V případě, že vítězné družstvo z prvního kola CZE-Poháru odmítne start v semifinále nebo se omluví, může být nominováno v pořadí další družstvo téhož kraje, následně pak i z jiného kraje podle počtu startujících družstev v prvním kole.

 

5.   O konečném celkovém pořadí rozhodují body a brankový rozdíl ze všech utkání.

V případě, že mají dvě či více družstev na postupových místech shodný počet bodů, rozhodují o pořadí body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého semifinále. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M údery.

 

6.   Ze semifinále postupují do finále CZE-Poháru elite:

 

Poznámka:

ü v semifinále nemohou startovat hráči Extraligy, včetně finále MČR elite

 

2.3.       ELITE – CZE-POHÁR – PRVNÍ KOLA

1.   První kola CZE-Poháru v krajích, či společná první kola pro více krajů, jsou v kompetenci krajských svazů a navrhovaný systém pro tyto soutěže je ze strany STK SK ČSC pouze jako doporučovaný

 

2.   Při společném uspořádání prvního kola za účasti družstev z více krajů se hodnotí družstva každého kraje zvlášť a do semifinále CZE-Poháru postupují nejlepší družstva z každého kraje jako vítězná družstva z krajských prvních kol.

 

3.   Vítězové prvních kol CZE-Poháru elite postupují do semifinále CZE-Poháru elite.

Při společném uspořádání prvního kola za účasti družstev z více krajů se hodnotí družstva každého kraje zvlášť a do semifinále CZE-Poháru postupují nejlepší družstva z každého kraje jako vítězná družstva z krajských prvních kol.

 

4.   Startují všechna řádně přihlášená družstva příslušného kraje, mimo družstev Extraligy,

Hraje se jednokolovým turnajem systémem každý s každým.

V případě většího počtu startujících družstev, určuje systém soutěže krajská komise STK tak, aby byl zajištěn postup v témže ročníku CZE-Poháru.

 

5.   V případě shodného počtu bodů, rozhoduje o postupu vzájemné utkání, v případě nerozhodného výsledku se provedou 4M údery. 

V případě shodného počtu bodů více jak dvou družstev rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou posuzovaná družstva mezi sebou 4M údery.

 

Poznámka:

ü V prvních kolech nestartují družstva Extraligy.

ü V soutěži může startovat libovolný počet družstev z jednoho oddílu.

ü V soutěži mohou startovat i hráči juniorské kategorie, kteří dovršili v témže roce věku 15 roků.

ü Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří se řádně přihlásili před prvním kolem CZE-Poháru STK SK ČSC a mají písemný souhlas vedení obou oddílů.

V případě postupu kombinovaného družstva na Mistrovství Evropy, si musí kombinovaná dvojice zajistit hráčské licence pouze na jeden oddíl. ZRUŠENO

ü V prvních kolech, zejména při vyšším počtu družstev, lze zkrátit hrací dobu až na 2x5 minut.

 

 

3. KOLOVÁ – U 23

Mistrovství České republiky U 23 se hraje na pět soutěžních kol.

První tři kola jsou kvalifikační předkola pro postup do semifinále a následně do finále Mistrovství ČR U 23.

 

3.1.       U 23 – REPREZENTACE 

Reprezentaci České republiky v kolové kategorie U 23 na Mistrovství Evropy U 23 (ME), popř. na jiných mezinárodních soutěžích, schvaluje sálová komise ČSC na návrh reprezentačních trenérů.

K posouzení a výběru nejkvalitnějších hráčů nebo družstev z dlouhodobějšího pohledu jsou na podporu návrhu reprezentačních trenérů stanoveny nominační turnaje k získávání nominačních bodů.

Nejvyšší součet nominačních bodů určuje nejlepší družstvo pro výběr do reprezentace.

V případě, že po odehrání finále mají družstva na předních místech celkově stejný součet nominačních bodů ze všech turnajů, rozhoduje o konečném pořadí pro nominaci na ME U 23 (i náhradní dvojice) lepší umístění ve finále Mistrovství ČR U 23. 

Podle reglementu UEC musí být oba hráči reprezentačního družstva U 23 na Mistrovství Evropy U 23 ze stejného oddílu. ZRUŠENO

Mezi nominační turnaje U 23 jsou zařazena tři předkola, semifinále a finále Mistrovství České republiky. Družstva startující v nominačních turnajích získávají nominační body pro výběr reprezentace.

 

NOMINAČNÍ BODY pro Mistrovství Evropy U 23:

Předkola MČR:

(startuje libovolný počet družstev)

Pořadí:

Semifinále MČR:

(startuje 7/8 družstev)

Finále MČR:

(startuje 6/7 družstev)

1. místo

podle počtu družstev

1. místo

7/8 bodů

12/14 bodů

2. místo

- 1 bod

2. místo

6/7 bodů

10/12 bodů

3. místo

- 2 body

3. místo

5/6 bodů

8/10 bodů

4. místo

- 3 body

4. místo

4/5 bodů

6/8 bodů

 

atd.

5. místo

3/4 body

4/6 body

 

atd.

6. místo

2/3 body

2/4 body

 

atd.

7. místo

1/2 body

0/2 body

poslední

1 bod

8. místo

0/1 bod

xxx

 

3.2.       U 23 – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - FINÁLE 

1.   O titul „Mistr České republiky v kolové U 23“ startuje prvních 6 družstev ze semifinále.

 

2.   Jako sedmý účastník finále může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.

 

3.   Finále se hraje turnajovým systémem každý s každým.

Pro konečné umístění a udělení nominačních bodů ve finále M ČR U 23, při stejném bodovém zisku, rozhodují vzájemná utkání, jsou-li nerozhodná, provedou se 4M údery.

 

 

 

3.3.       U 23 – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - SEMIFINÁLE 

1.   V semifinále M ČR U 23 startuje prvních 7 družstev, která získají nejvyšší počet bodů ze všech tří předkol.

Jako osmý účastník semifinále může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.

 

2.   Prvních šest družstev v semifinále postupuje do finále M ČR U 23.

 

3.   Pro konečné umístění a udělení nominačních bodů v semifinále M ČR U 23, při stejném bodovém zisku, rozhodují vzájemná utkání. Pro určení pořadí u více družstev sestaví hlavní rozhodčí tabulku vzájemných utkání. Při rovnosti všech položek na postupových místech pro finále se provedou mezi družstvy 4M údery.

 

 

3.4.       U 23 – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - PŘEDKOLA

1.   První tři předkola M ČR U 23 jsou kvalifikační pro postup do semifinále.

V každém předkole rozhoduje o přidělení nominačních bodů pořadí podle získaného bodového zisku.

Při rovnosti bodů v předkole rozhoduje na prvních šesti místech o přidělení nominačních bodů brankový rozdíl, v případě, že je shodný, rozhoduje více vstřelených branek.

 

2.   Po odehrání třetího kola se sečtou bodové výsledky všech tří předkol, které určí 7 družstev pro postup do semifinále.

 

3.   V případě, že na rozhraní 7. místa, tj. postupového místa do semifinále, získají družstva celkově po třech kolech stejný počet bodů, rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). Pro určení pořadí u více družstev sestaví hlavní rozhodčí tabulku vzájemných utkání.

Při rovnosti všech položek se provedou ihned po třetím kole mezi družstvy 4M údery.

 

4.   Pro družstva, která skončila po odehrání předkol na nepostupových místech, soutěž končí.

 

5.   Do počtu osmi družstev se předkola M ČR U 23 hrají turnajovým způsobem každý s každým.

 

6.   Při účasti 9. až 12. družstev se hraje na dvě skupiny, do kterých se družstva nasadí podle předpokládané výkonnosti, resp. podle umístění v předcházejícím roce. Zbývající družstva se do skupin losují.

První dvě družstva ze skupin postupují do finále o 1. až 4. místo. Výsledky, které se odehrají ve skupinách, se do finále započítávají. Hrací model je variabilní podle počtu přihlášených družstev.

Družstva na 3. místech ve skupinách hrají, pro udělení nominačních bodů, o umístění na konečném 5. a 6. místě.

 

7.   Při účasti 13 až 20 družstev se hraje systémem čtyř skupin, do kterých se družstva nasadí podle předpokládané výkonnosti, resp. podle umístění v předcházejícím roce.

První družstva ze skupin postupují do finále o 1. až 4. místo. Družstva na 2. místech hrají, pro udělení nominačních bodů, o umístění na konečném 5. a 6. místě, resp. až 8. místě.

 

Poznámka:

ü Možnost startu libovolného počtu družstev z jednoho oddílu.

ü Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří se řádně přihlásí před prvním kolem M ČR U 23 a mají písemný souhlas obou oddílů.

ü Věková hranice hráčů MČR U 23 je dána věkem 15 – 22 let.

ü Do konce listopadu každého běžného roku přihlásit na STK SK ČSC družstva, která budou startovat v MCR U 23 v následujícím roce.

ü Sestavy družstev je možno měnit v rozehrané soutěži na základě lékařského potvrzení při onemocnění hráče. V semifinále a finále povoluje STK SK ČSC v případě zranění, změnu v družstvu za hráče, který nepostoupil ze základních kol MČR U 23.

ü Nejlepší umístěné družstvo po ukončení soutěže M ČR U 23, které nehraje Extraligu, l. Ligu nebo II. Ligu je nominováno do turnaje o postup do II. Ligy. Pokud vítězné družstvo U 23 v některé soutěži již startuje, má v turnaji o postup do II. Ligy možnost startu další družstvo v pořadí podle umístění v M ČR U 23 z téhož roku.

ü V předkolech, zejména při vyšším počtu družstev, lze zkrátit hrací dobu až na 2x5 minut.

 

 

 

 

4. KOLOVÁ – JUNIOŘI

 

4.1.        JUNIOŘI – REPREZENTACE

Reprezentaci České republiky v kolové juniorů na Mistrovství Evropy juniorů (MEJ), popř. na jiných mezinárodních soutěžích, schvaluje sálová komise ČSC na návrh reprezentačních trenérů.

K posouzení a výběru nejkvalitnějších hráčů nebo družstev z dlouhodobějšího pohledu jsou na podporu návrhu reprezentačních trenérů určeny nominační turnaje k získávání nominačních bodů.

Nejvyšší součet nominačních bodů určuje nejlepší družstvo pro výběr do reprezentace.

V případě, že po odehrání finále mají družstva na předních místech celkově stejný součet nominačních bodů ze všech turnajů, rozhoduje o konečném pořadí pro start na MEJ (i náhradní dvojice) lepší umístění ve finále Mistrovství ČR juniorů. 

 

Mezi nominační turnaje juniorů jsou zařazeny vybrané turnaje, semifinále a finále Mistrovství České republiky. Nominační turnaje kategorie „B“ stanovuje sálová komise na návrh STK a musí být uvedeny ve schváleném termínovém kalendáři a v nominačních kritériích příslušného roku.

Rozpisy nominačních turnajů je pořadatel povinen rozeslat všem oddílům kolové.

V případě rovnosti bodů v jednotlivém turnaji rozhoduje o udělení nominačních bodů vzájemné utkání, v případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva ihned po skončení jednotlivého nominačního turnaje mezi sebou 4M údery.

Družstva startující v nominačních turnajích získávají nominační body pro výběr do reprezentace.

 

NOMINAČNÍ BODY pro Mistrovství Evropy juniorů:

 

Nominační turnaje:

(startuje libovolný počet družstev)

Pořadí:

Semifinále MČR:

(startuje 8 družstev)

Finále MČR:

(startuje 6 družstev)

1. místo

podle počtu družstev

1. místo

8 bodů

12 bodů

2. místo

- 1 bod

2. místo

7 bodů

10 bodů

3. místo

- 2 body

3. místo

6 bodů

8 bodů

4. místo

- 3 body

4. místo

5 bodů

6 bodů

 

atd.

5. místo

4 body

4 body

 

atd.

6. místo

3 body

2 body

 

atd.

7. místo

2 body

xxx

poslední

1 bod

8. místo

1 bod

xxx

 

Nominační turnaje:

1.     V nominačních turnajích, které se konají v roce předcházejícímu roku konání MČR, mohou startovat pouze hráči, kteří splňují věkovou kategorii juniorů i v následujícím roce, kdy se koná MČR.

2.     Přihlášení družstev juniorů musí být pořadateli oznámeno nejpozději 3 dny před konáním nominačního turnaje. Po této lhůtě nemusí být přihlášení družstva pořadatelem akceptováno.

3.     Vydávání rozpisů, organizace turnaje, zajištění dostatečného počtu rozhodčích, hrací systém turnaje a ocenění družstev je vyloženě v kompetenci pořadatelů jednotlivých nominačních turnajů.

4.     Podle počtu přihlášených družstev juniorů navrhne pořadatel herní systém, se kterým seznámí startující družstva před zahájením nominačního turnaje.

5.     Herní systém nominačního turnaje navrhne pořadatel v časovém rozsahu do cca 8 hodin trvání turnaje, resp. tak, aby nominační turnaj byl odehrán v maximálním počtu cca 36 utkání.

6.     V nominačních turnajích je doporučováno, aby při účasti do 8 družstev se hrálo systémem každý s každým. Při větším počtu přihlášených družstev pak na skupiny podle propozic pořadatele.

7.     O pořadí družstev v turnaji (příp. ve skupině) rozhodují body a brankový rozdíl (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). V případě shodného počtu bodů rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje (příp. skupiny).

8.     V nominačních turnajích hraných na skupiny nemusí být po dohodě účastníků dohrávána utkání o konečné umístění až do posledního místa. Družstva na stejném pořadí ve skupinách se v konečném pořadí umísťují na stejném pořadí a získávají stejný počet nominačních bodů.

9.     Vítězné družstvo získává tolik nominačních bodů, kolik startovalo družstev, další družstvo získává vždy o jeden bod méně (poslední družstvo získává 1 bod).

 

Poznámka:

ü Start v nominačních turnajích je možný pro libovolný počet družstev z jednoho oddílu.

ü Sestavy hráčů v družstvech může oddíl v nominačních turnajích libovolně měnit dle výkonnosti hráčů.

ü Rozpisy pro jednotlivé nominační turnaje juniorů zajišťuje pořadatel.

ü Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří se řádně přihlásí před konáním nominačního turnaje a mají souhlas obou oddílů.

 

4.2.       JUNIOŘI – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

1.   V turnaji o titul „Mistr České republiky v kolové juniorů“ startuje 6 družstev, která postoupila ze semifinále Mistrovství České republiky nebo prvních 5 družstev ze semifinále a družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo ze semifinále.

Pořadatel nemusí využít možnosti startu družstva pořadatele.

 

2.   Při pořádání společného Mistrovství ČR s krasojízdou družstva odehrají ve finále předkolo MČR ve

dvou skupinách každý s každým.

Družstva jsou nasazena do dvou skupin „A“ a „B“ po třech družstvech, to střídavě v pořadí podle umístění v semifinále.  

Skupina „A“:                                                            Skupina „B“:

družstvo na 1. místě v semifinále                              družstvo na 2. místě v semifinále

družstvo na 3. místě v semifinále                              družstvo na 4. místě v semifinále

družstvo na 5. místě v semifinále                              družstvo na 6. místě v semifinále nebo pořadatel.

 

Pořadí ve skupinách se určí podle získaného počtu bodů. V případě shodného bodového zisku rozhodují vzájemná utkání. V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celé skupiny. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M údery.

 

Družstva na 3. místech ve skupinách se utkají v jednom utkání o celkové 5. až 6. místo v MČR.

V případě shodného bodového zisku se ihned provedou 4M údery.

 

O postup do finále se utkají v jednom utkání:

družstvo na 1. místě skupiny „A“ s družstvem na 2. místě skupiny „B“

družstvo na 1. místě skupiny „B“ s družstvem na 2. místě skupiny „A

Poražená družstva se utkají v jednom utkání o celkové 3. místo v MČR.

V případě shodného bodového zisku se ihned provedou 4M údery.

 

Vítězná družstva se utkají v jednom utkání o celkové 1. místo a Mistra ČR.

V případě shodného bodového zisku odehrají družstva rozhodující utkání (1x6 minut), při shodném bodovém zisku se ihned provedou 4M údery.

 

2.   Při pořádání samostatného Mistrovství ČR v kolové družstva odehrají ve finále předkolo MČR turnajovým způsobem každý s každým.

Pořadí v tomto předkole se určí podle získaného počtu bodů. V případě shodného bodového zisku rozhoduje vzájemné utkání. V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého předkola. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M údery. Tím je určeno pořadí družstev na 1. až 6. místě.

Družstva na 3. místě a na 4. místě z předkola se utkají ve druhém utkání o celkové 3. a 4. místo v Mistrovství České republiky, ke kterému se započítá výsledek těchto družstev z předkola.

V případě shodného bodového zisku po druhém utkání se ihned provedou 4M údery.

Družstva na 1. místě a na 2. místě z předkola se utkají ve druhém utkání o titul „Mistr České republiky“, ke kterému se započítá výsledek těchto družstev z předkola. V případě shodného bodového zisku po druhém utkání odehrají družstva rozhodující utkání (1x6 minut), při shodném bodovém zisku se následně provedou 4M údery.

 

Poznámka:

ü    Mistrovství České republiky v sálové cyklistice se koná společné pro kolovou a krasojízdu, případně

samostatně pro kolovou a samostatně pro krasojízdu.

 

 

4.3.       JUNIOŘI – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – SEMIFINÁLE

1.   V semifinále M ČR o postup do finále Mistrovství České republiky v kolové juniorů soutěží 8 družstev podle postupového klíče nebo 7 družstev podle postupového klíče z kvalifikací „A“ a „B“ a družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo

Postupovým klíčem je koeficient vyjadřujícím poměr počtu družstev juniorů v příslušné oblasti k celkovému počtu družstev obou oblastí, vynásobený počtem družstev v semifinále a zaokrouhleným na celé číslo a korigovaným podle počtu družstev juniorů v kvalifikacích „A“ a „B“.

 

2.   Hraje se jednokolově systémem každý s každým. V případě shodného počtu bodů na postupových místech do finále rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje.

 

3.   Prvních 6 družstev postupuje do finále „Mistrovství České republiky“ v témže soutěžním roce, pokud se do finále současně kvalifikuje i družstvo pořadatele finále. Pokud pořadatel finále do finále nekvalifikuje, tak do finále postupuje ze semifinále prvních 5 družstev,

 

Poznámka:

ü V soutěži mohou startovat nejvýše dvě družstva z jednoho oddílu.

 

4.4.       JUNIOŘI – KVALIFIKACE PRO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

            KVALIFIKACE „A-Čechy“ a KVALIFIKACE „B-Morava“

 

1.   Družstva do kvalifikací jsou nominována STK podle územního členění zvlášť pro oblast „A - Čechy“, tj. kraje PHA, PLK, LBK a zvlášť pro oblast „B - Morava“, tj. kraje OLK, JMK, ZLK.

 

2.   V kvalifikacích „A“ a „B“ o postup do semifinále Mistrovství ČR v kolové juniorů startují v příslušných kvalifikacích vždy 8 družstev nebo 7 družstev podle postupového klíče a družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.

Startují mistři krajů a další družstva příslušných krajů nominovaných podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže pro každý kalendářní rok.

 

3.   Hraje se jednokolově systémem každý s každým.

 

4.   V případě získaného shodného počtu bodů rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje.

 

5.   Vítězná družstva kvalifikací „A“ a „B“ spolu s dalšími družstvy podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže, postupují v témže roce do semifinále Mistrovství České republiky.

 

Poznámka:

ü V soutěži může startovat libovolný počet družstev z jednoho oddílu.

 

4.5.       JUNIOŘI – MISTROVSTVÍ KRAJE

1.   Mistrovství kraje, či uspořádání společného mistrovství více krajů, je v kompetenci krajských svazů a navrhovaný systém pro tyto soutěže je ze strany STK SK ČSC pouze jako doporučovaný.

 

2.   O titul „Mistr kraje v kolové juniorů“ soutěží všechna přihlášená družstva příslušného kraje.

 

3.   Mistrovství kraje lze uspořádat jedním turnajem nebo více turnaji na libovolný počet kol.

 

4.   Při společném uspořádání Mistrovství kraje se hodnotí družstva každého kraje zvlášť a do kvalifikace „A“ nebo „B“ postupuje nejlepší družstvo z každého kraje jako „Mistr kraje“.

 

5.   O celkovém vítězi rozhodují získané body.

V případě shodného počtu bodů na rozhraní postupového místa rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje.

Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou posuzovaná družstva mezi sebou 4M údery.

 

6.   Mistr kraje a případně další družstva podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC postupují do kvalifikací „A“ a „B“ Mistrovství ČR v témže roce.

 

Poznámka:

ü V případě, že dvojice juniorů v kolové je nově složená v závěru kalendářního roku z hráčů dvou různých oddílů (kombinované družstvo) v zájmu reprezentace, startuje v nominačních turnajích, které jsou předehrávány do konce kalendářního roku, muže hráč startovat na svou licenci. Družstvo musí před zahájením nové soutěže juniorů pro start na MEJ a před prvním nominačním turnajem oznámit STK SK ČSC oddíl, za který bude kombinovaná dvojice v následujícím roce startovat.

ü Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů na licenci ČSC mateřského oddílu (kombinované družstvo) ve všech mistrovstvích juniorů uvedeného roku, kteří se řádně přihlásí STK SC ČSC před zahájením soutěží a mají souhlas obou oddílů.

ü V Mistrovství kraje, zejména při vyšším počtu družstev, lze zkrátit hrací dobu až na 2x5 minut.

ü V Mistrovství kraje juniorů a v dalších postupových soutěžích MČR mohou startovat také žáci ve věku 12 až 14 let.

 

 

5. KOLOVÁ – ŽÁCI

 

5.1.       ŽÁCI – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - FINÁLE

 

1.   O titul „Mistr České republiky v kolové žáků“ soutěží 8 družstev podle postupového klíče nebo 7 družstev podle postupového klíče z kvalifikací „A“ a „B“ a družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.

 

2.   Hraje se jednokolově turnajovým systémem každý s každým. 

 

3.   Při rovnosti bodů na 1. a 2. místě se odehraje rozhodující utkání (1x 5 min.) a při shodném bodovém zisku se následně provedou 4M údery.

Při rovnosti bodů na 2. a 3. místě, event. 3. a 4. místě, se mezi družstvy provedou 4M údery.

Při rovnosti bodů na 1. až 3. místě se odehrají rozhodující utkání (1x 5 min.) a při shodném bodovém zisku se následně provedou 4M údery.

O pořadí na dalších místech rozhodují získané body, budou-li stejné, rozhoduje brankový rozdíl (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

Družstvo, které se umístí na prvním místě, se stává Mistrem ČR v kategorii žáků.

 

 

Poznámka:

ü Ve finále M ČR žáků mohou startovat nejvýše tři družstva z jednoho oddílu.

ü Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří startovali ve stejné sestavě v kvalifikaci MČR a v MK.

 

 

5.2.       ŽÁCI – KVALIFIKACE PRO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KVALIFIKACE „A-Čechy“ a KVALIFIKACE „B-Morava“

 

1.   Družstva do kvalifikací jsou nominována STK podle územního členění zvlášť pro oblast „A-Čechy“, tj. kraje PHA, PLK, LBK a zvlášť pro oblast „B-Morava“, tj. kraje OLK, JMK, ZLK.

 

2.   V kvalifikacích „A“ a „B“ o postup do finále Mistrovství České republiky v kolové žáků startuje v příslušných kvalifikacích 8 družstev nebo 7 družstev podle postupového klíče a družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.

Startují Mistři kraje a další družstva příslušného kraje nominované podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže pro každý

 

3.   Hraje se jednokolově turnajovým systémem každý s každým. 

 

4.   Při rovnosti počtu bodů rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje.

Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou posuzovaná družstva mezi sebou 4M údery.

 

5.   Vítězové kvalifikací „A“ a „B“ a další družstva podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC postupují v témže roce do finále Mistrovství České republiky v kategorii žáků.

 

Poznámka:

ü Mohou startovat nejvýše tři družstva z jednoho oddílu.

ü Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří startovali ve stejné sestavě v Mistrovství kraje, který si družstvo zvolí v případě hráčů ze dvou různých krajů.

 

 

5.3.       ŽÁCI – MISTROVSTVÍ KRAJE

1.   Mistrovství kraje, či uspořádání společného mistrovství více krajů, je v kompetenci krajských svazů a navrhovaný systém pro tyto soutěže je ze strany STK SK ČSC pouze jako doporučovaný.

 

2.   O titul „Mistr kraje v kolové žáků“ soutěží všechna přihlášená družstva příslušného kraje.

Mistrovství kraje lze uspořádat jedním turnajem nebo více turnaji na libovolný počet kol.

 

3.   Při společném uspořádání Mistrovství kraje se hodnotí družstva každého kraje zvlášť a do kvalifikace „A“ nebo „B“ postupuje nejlepší družstvo z každého kraje jako „Mistr kraje“.

 

4.   O celkovém vítězi rozhodují získané body.

V případě shodného počtu bodů rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje.

Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou posuzovaná družstva mezi sebou 4M údery.

 

5.   V případě shodného počtu bodů mezi dvěma nebo více družstvy, sestaví hlavní rozhodčí minitabulku vzájemných utkání ve všech odehraných kol, a pokud přetrvává shoda, tak družstva na 1. a 2. místě mezi sebou provedou o titul „Mistr kraje“ 4M údery.

 

6.   Mistr kraje a případně další družstva podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže postupují do kvalifikací pro Mistrovství České republiky v témže roce.

 

 

 

 

 

 

6. KOLOVÁ – ŽÁCI – CZE-POHÁR

 

6.1.       ŽÁCI – CZE-POHÁR – FINÁLE

1.   Ve finále CZE-Poháru žáků startuje 8 družstev nebo 7 družstev podle pořadí v semifinále a případně další družstvo pořadatele, které se nekvalifikovalo.

Pokud pořadatel finále nevyužije možnosti startu jako pořadatele (nemá již další družstvo), tak ve finále startuje 8 družstev podle pořadí družstev v semifinále.

 

2.   Ve finále CZE-Poháru žáků se hraje jednokolově systémem každý s každým.

Družstvo, které se umístí na prvním místě, se stává vítězem CZE-Poháru žáků.

V případě, že mají dvě či více družstev na prvních třech místech ‚event. na dalších místech, shodný počet bodů, rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje.

Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M údery.

O pořadí na dalších místech rozhodují získané body, budou-li stejné, rozhoduje brankový rozdíl (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

 

Poznámka:

ü  Start ve finále CZE-Poháru je možný pro libovolný počet družstev z jednoho oddílu.

ü  Nominaci družstev a rozpis pro finále CZE-Poháru žáků provádí STK SK ČSC po odehrání semifinále.

 

 

6.2.       ŽÁCI – CZE-POHÁR – SEMIFINÁLE

1.   V semifinále CZE-Poháru žáků startuje 10 družstev nebo 9 družstev podle dosaženého počtu kvalifikačních bodů z kvalifikačních turnajů a družstvo pořadatele bez ohledu na získaný počet kvalifikačních bodů.

Pokud pořadatel nevyužije možnosti startu, jako pořadatele - nemá již další družstvo, tak v semifinále startuje 10 družstev podle získaných bodů z kvalifikačních turnajů.

 

2.   Počty v semifinále startujících družstev z oblastí Čechy a Morava jsou v každém kalendářním roce stanoveny po odehrání posledních kvalifikačních turnajům, a to podle počtu startujících družstev v oblastech územního členěním, resp. koeficientem vyjadřujícím poměr počtu družstev v příslušné oblasti k celkovému počtu družstev obou oblastí, vynásobený počtem družstev v semifinále a zaokrouhleným na celé číslo.

 

3.   Družstva jsou nasazena do dvou skupin „A“ a „B“ po pěti družstvech, to střídavě v pořadí podle získaného počtu kvalifikačních bodů v oblastech Čechy a Morava, a to v závislosti na koeficientem stanové počty družstev z Čech a z Moravy.

Teoretické nasazení družstev do skupin při rovnoměrném počtu družstev v Čechách a na Moravě:

Skupina „A“:                                                                                          Skupina „B“:

družstvo na 1. místě v oblasti Čechy                                          družstvo na 1. místě v oblasti Moravy

družstvo na 2. místě v oblasti Moravy                                         družstvo na 2. místě v oblasti Čechy

družstvo na 3. místě v oblasti Čechy                                           družstvo na 3. místě v oblasti Moravy

družstvo na 4. místě v oblasti Moravy                                         družstvo na 4. místě v oblasti Čechy

družstvo na 5. místě v oblasti Čechy                                          družstvo na 5. místě v oblasti Moravy

                  nebo družstvo pořadatele v Cechách                                        nebo družstvo pořadatele na Moravě.

 

4.   Ve skupinách se hraje systémem každý s každým o pořadí ve skupině.

V případě, že mají dvě či více družstev ve skupině shodný počet bodů, rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celé skupiny. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4M údery.

 

5.   Družstvo na 1. místě ve skupině „A“ hraje s družstvem na 2. místě ve skupině „B“. Družstvo na 2. místě ve skupině „A“ hraje s družstvem na 1. místě ve skupině „B“.

Vítězná družstva se utkají o vítěze semifinále CZE-Poháru žáků.

Poražená družstva se utkají o 3. místo v semifinále.

V případě nerozhodných výsledků těchto utkání se provedou ihned 4M údery.

 

6.   Družstvo na 3. místě ve skupině „A“ hraje s 3. družstvem ze skupiny „B“ o 5. a 6. místo.

Družstvo na 4. místě ve skupině „A“ hraje s 4. družstvem ze skupiny „B“ o 7. a 8. místo.

Družstvo na 5. místě ve skupině „A“ hraje s 5. družstvem ze skupiny „B“ o 9. a 10. místo.

V případě nerozhodných výsledků v utkáních o pořadí se provedou ihned 4M údery.

 

7.   Ze semifinále postupuje do finále 7 družstev, pokud pořadatel finále využije možnosti startu družstva pořadatele. Pokud pořadatel možnosti startu dalšího družstva ve finále nevyužije, tak ze semifinále postupuje 8 družstev.

 

Poznámka:

ü  Start v semifinále CZE-Poháru je možný pro libovolný počet družstev z jednoho oddílu.

ü  Nominaci družstev a rozpis pro semifinále CZE-Poháru žáků provádí STK SK ČSC po odehrání všech 

kvalifikačních turnajů.

 

6.3.    ŽÁCI – CZE-POHÁR – KVALIFIKAČNÍ TURNAJE

1.   Kvalifikační turnaje CZE-Poháru žáků jsou pořádány a hodnoceny zvlášť pro oblast „A-Čechy“, tj. kraje PHA, PLK, LBK a zvlášť pro oblast „B-Morava“, tj. kraje OLK, JMK, ZLK.

 

2.   Kvalifikační turnaje CZE-Poháru žáků musí být uvedeny ve schváleném termínovém kalendáři a každý oddíl disponující žákovskými družstvy, v závislosti na termínové a pořadatelské možnosti, by měl požádat o pořádání alespoň jednoho kvalifikačního turnaje CZE-Poháru žáků.

 

3.   O schválení a přidělení pořadatelství kvalifikačního turnaje žáků rozhoduje SK SC ČSC v termínovém kalendáři a v nominačních kritériích pro příslušný rok.

 

4.   Rozpisy kvalifikačních turnajů jsou pořadatelé povinni rozeslat všem oddílům kolové v příslušné oblasti „A-Čechy“ nebo „B-Morava“ podle územního členění, tak aby se družstva mohla řádně přihlásit.

 

5.   Schválený kvalifikační turnaj žáků je pořadatel povinen zajistit za každých okolností, pakliže se případně v dostatečném časovém předstihu nedohodne s jiným pořadatelem na převzetí pořadatelství tohoto kvalifikačního turnaje.

 

6.   V kvalifikačních turnajích, které se konají v roce předcházejícímu roku konání finále, mohou startovat pouze hráči, kteří splňují věkovou kategorii žáků i v následujícím roce, kdy se koná finále této soutěže.

 

7.   Přihlášení družstev žáků musí být pořadateli oznámeno nejpozději 3 dny před konáním kvalifikačního turnaje. Po této lhůtě nemusí být přihlášení družstva pořadatelem akceptováno.

 

8.   Vydávání rozpisů, organizace turnaje, zajištění dostatečného počtu rozhodčích, hrací systém turnaje a ocenění družstev je vyloženě v kompetenci pořadatelů jednotlivých kvalifikačních turnajů.

 

9.   Podle počtu přihlášených družstev žáků navrhne pořadatel herní systém, se kterým seznámí startující družstva před zahájením kvalifikačního turnaje.

 

10. Herní systém kvalifikačního turnaje navrhne pořadatel v časovém rozsahu do cca 8 hodin trvání turnaje, resp. tak, aby kvalifikační turnaj byl odehrán v maximálním počtu cca 36 utkání.

 

11. V kvalifikačních turnajích je doporučováno, aby při účasti do 8 družstev se hrálo systémem každý s každým. Při větším počtu přihlášených družstev pak na skupiny podle propozic pořadatele.

 

12. O pořadí družstev v turnaji (příp. ve skupině) rozhodují body a brankový rozdíl (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). V případě shodného počtu bodů rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje (příp. skupiny).

 

13. V kvalifikačních turnajích hraných na skupiny nemusí být po dohodě účastníků dohrávána utkání o konečné umístění až do posledního místa. Družstva na stejném pořadí ve skupinách se v konečném pořadí umísťují na stejném pořadí a získávají stejný počet kvalifikačních bodů.

 

14. Vítězné družstvo (ne jednotliví hráči) získává tolik kvalifikačních bodů, kolik startovalo družstev, další družstvo získává vždy o jeden bod méně (poslední družstvo získává 1 bod).

 

15. Body z jednotlivých kvalifikačních turnajů se sčítají. Družstva s největším počtem získaných bodů, samostatně hodnocených v každé oblasti podle územního členěním, a podle koeficientu počtu startujících družstev v každé oblasti postupují do semifinále CZE-Poháru žáků.

 

16. Při rovnosti kvalifikačních bodů z kvalifikačních turnajů je lepší družstvo, které počet bodů získalo v menším počtu absolvovaných kvalifikačních turnajů.

 

Poznámka:

ü Start v CZE-Poháru je možný pro libovolný počet družstev z jednoho oddílu.

ü Z důvodu pojištění sportovců je podmínkou pro start hráčů platná licence ČSC nebo členský průkaz TJ.

Start hráče na podkladě jiného dokladu prokazující věk hráče je na zodpovědnosti pořadatele, hráče a oddílu, za který hráč k soutěži nastoupí.

ü Sestavy hráčů může oddíl v kvalifikačních turnajích libovolně měnit.

ü Rozpisy pro kvalifikační turnaje CZE-Poháru žáků zajišťuje pořadatel.

ü Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří se řádně přihlásí před konáním kvalifikačního turnaje a mají souhlas obou oddílů.

ü V kombinovaném družstvu složeném z hráčů ze dvou různých oddílů nemohou startovat hráči, kteří již startovali za svůj oddíl ve dvou a více kvalifikačních turnajích v témže ročníku CZE-Poháru žáků.

 

 

7. VEŘEJNÉ A MEZINÁRODNÍ TURNAJE

VŠECHNY KATEGORIE – VEŘEJNÉ A MEZINÁRODNÍ TURNAJE

 

Pořadatel veřejných a mezinárodních turnajů v České republice, které nejsou zařazeny do kalendáře SC pro daný rok je pořadatel povinen nahlásit STK SK ČSC – propozice turnaje, návrh rozhodčích, apod. nejméně 30 dnů před akcí. Po ukončení turnaje odešle pořadatel výsledky STK SK ČSC, který výsledky zpracovává (popřípadě výsledky odešle do Rankliste UCI).

II.         VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

PRO SÁLOVOU CYKLISTIKU - KOLOVOU

 

A)    ŘÍDÍCÍ SLOŽKY SOUTĚŽÍ

 

STK SK ČSC – kolová

·  Extraliga, I. Liga, II. Liga, Mistrovství České republiky

·  Kvalifikace o postup do II. Ligy

·  CZE-Pohár elite (semifinále a finále)

·  Mistrovsví ČR U 23 – předkola, semifinále a finále

·  Mistrovsví ČR juniorů – kvalifikace, semifinále a finále

·  Mistrovsví ČR žáků – kvalifikace a finále

·  CZE-Pohár žáků – semifinále a finále

·  Výsledkově a statisticky:

nominační turnaje reprezentace elite, U 23 a juniorů, kvalifikační turnaje žáků,

mezistátní a mezinárodní turnaje

Krajské sálové komise

·                     Mistrovství krajů, první kola CZE-Poháru elite, veřejné a náborové soutěže

 

 

B)    ROZHODČÍ SBORY A DELEGACE K SOUTĚŽÍM

 

1)   Rozhodčí

Rozhodčí na mistrovské soutěže deleguje a nominuje příslušná řídící složka soutěží podle všeobecných ustanovení platných pro sálovou cyklistiku podle bodu A).

Aby rozhodčí mohl řádně vykonávat funkci, musí mít licenci rozhodčího ČSC, průkaz rozhodčího, musí mít předepsané oblečení s odznakem „JURY“. Rozhodčí musí mít předepsané oblečení, jinak má nárok pouze na 50% odměny. Za toto zodpovídá hlavní rozhodčí.

Oblečení rozhodčích na soutěže kolové:

šedé kalhoty, bílá košile nebo tričko s odznakem JURY a sportovní obuv.

 

Kolová dvojic se řídí mezinárodními pravidly kolové UCI a jejich schválenými změnami.

V případě nejasných a sporných situací, se hlavní rozhodčí řídí pokyny sálové komise ČSC.

 

2)   Úhrada náhrad rozhodčím

a)   Rozhodčím nominovaných na soutěže v kolové a delegovaných STK SK ČSC náleží úhrada náhrad a pořadatel vyplní formuláře o výplatě rozhodčích v kolové s tím, že výplata náhrad je schválená ČSC takto:

Turnaje s dobou trvání do 4 hodin mají sazbu odměny 200,- Kč každému rozhodčímu. V případě trvání turnaje delší dobu než 4 hodiny je sazba pro každého rozhodčího 400,- Kč.

Při soutěži Mistrovství krajů platí pořadatel nad 4 hodiny 200,- Kč do 4 hodin 100,- Kč.

     V případě, že rozhodčí nemá v turnaji své družstvo, je pořadatel povinen vyplatit rozhodčímu cestovné (ve výši 2,50 Kč/1 km).

     Brankovým rozhodčím, kteří nejsou současně nominováni jako rozhodčí na hřišti, náleží úhrada v poloviční sazbě odměn rozhodčích na hřišti.

b)   Pořadatel turnajů je povinen náhrady (odměnu a cestovné) uhradit rozhodčím, kteří jsou na soutěž nominováni STK SK ČSC podle sportovně technických předpisů nebo které nominuje na soutěži hlavní rozhodčí za neúčast bez omluvy nominovaného rozhodčího.

c)   V případě, že pořadatel neuhradí nominovaným nebo delegovaným rozhodčím finanční náhrady, které vyplývají ze Sportovně technických směrnic, bude neplnění povinností pořadatele řešit sálová komise SC ČSC. Do doby prokazatelného vyrovnání veškerých závazků vůči rozhodčím může být tomuto pořadateli odejmuto pořádání všech soutěží a družstvům pořadatele může být pozastavena činnost, čímž nebude umožněn start jeho družstev v soutěžích všech kategorií.

 

C)   TERMÍNOVÉ KALENDÁŘE, ROZPISY A ZÁPISY ZE SOUTĚŽÍ

 

1)   Žádosti o přidělení mistrovských a pohárových soutěží o zařazení mezinárodních a veřejných soutěží celostátního charakteru do celostátní termínové listiny sálové cyklistiky, zasílají oddíly na STK SK ČSC do konce února pro následující kalendářní rok.

2)   Termínový kalendář soutěží zpracovává podle návrhů oddílů STK SK ČSC po mezinárodním kalendářním kongresu sálové cyklistiky, tak aby oddíly obdržely nejpozději do 1. září zpracovaný návrh kalendáře soutěží v kolové pro následující rok. Termínový kalendář a jeho podstatné změny schvaluje sálová komise SC ČSC.

3)   Podklady pro vydání rozpisů mistrovských a pohárových soutěží zasílají oddíly na STK SK ČSC v požadovaných termínech k vydání rozpisů Mistrovství České republiky ve všech kategoriích a vydání rozpisů CZE-Poháru v kolové.

4)   Návrh rozpisů mezinárodních turnajů zasílají oddíly na schválení spolu s návrhem rozhodčích na STK řídící složky, nejméně 30 dnů před zahájením soutěže.

5)   Veškeré zápisy ze soutěží kolové, přátelských utkání, veřejných a mezinárodních turnajů, velkých cen, memoriálů apod. v České republice se zasílají na STK SK ČSC pověřeného ke komunikaci výsledků do soutěže UCI – WORLD – RANKINGLIST pro každý kalendářní rok.

6)   Zápisy z turnajů – řádně vyplněné se zasílají v elektronické podobě neprodleně po ukončení soutěže na STK SK ČSC, tj. výsledky ze všech soutěží kolové v České republice a výsledky všech startů v zahraničí !!!

Oddíl je povinen archivovat originály zápisů ze všech turnajů a soutěží, které oddíl pořádá.

Zápis se vyplňuje: na předepsaném tiskopise a musí obsahovat název soutěže, datum a místo konání, pořadatele, rozměry hrací plochy, dobu hry, oddílovou příslušnost, jméno a příjmení hráče, číslo licence, jména a funkce rozhodčích, přehlednou tabulku a uvedení konečného pořadí. U turnajů hraných vyřazovacím způsobem nutno uvést i výsledky kvalifikačních utkání, včetně postupových klíčů. V závěrečné části zápisu uvést všechny důležité údaje o průběhu soutěže, udělené karty s popiskem přestupku a uvést rozhodčího, který kartu udělil, jednání o protestech, zdravotní služba, zápis a popis o úrazech, případná dopingová kontrola, udělené ceny a celkové hodnocení soutěže.

7)   Přihlášky k turnajům: v rozpise každého turnaje na veřejných nebo mezinárodních soutěží, musí být uvedeno datum uzávěrky přihlášek.

8)   Rozpisy všech turnajů musí být schváleny příslušným STK SK ČSC a rozeslány 1 měsíc před konáním turnaje, nejpozději 14 dnů před uzávěrkou přihlášek.

9)   Odřeknutím vypsaného turnaje se musí provést nejpozději 14 dnů před termínem konání soutěže, a to stejným způsobem jako jeho vypsání (tj. oznámení všem složkám, jimž byl zaslán rozpis).

 

 

D)    POVINNOSTI HRÁČŮ A TRESTY V KOLOVÉ

 

1)   Každý hráč musí předložit rozhodčímu sboru platnou hráčskou licenci ČSC pro příslušný rok.

Do konce měsíce ledna se na soutěžích hráč může prokázat ještě licencí předchozího roku, jestliže má pro příslušný rok zažádáno o vystavení nové licence na ČSC. 

U náborových a kvalifikačních turnajů CZE-Poháru žáků se hráč může prokázat členským průkazem TJ/SK/ZS nebo jiným dokladem určujícího věk hráče.

2)   Při jednání s rozhodčím sborem zastupuje družstvo vedoucí nebo trenér, který rovněž zodpovídá za kázeň svých hráčů a jejich sportovní vystupování.

3)   Soutěžící musí uposlechnout příkazů ředitele soutěže, rozhodčích, musí se zdržovat ve vyhrazeném prostoru, nesmí pokřikovat a jinak nevhodně zasahovat do průběhu soutěže.

4)   Hráč nastupuje do soutěže ve sportovním úboru a v tomto musí nastoupit i ke slavnostnímu nástupu a vyhlášení výsledků a rozdělení cen. V případě, že tak neučiní, může být disciplinárně trestán nebo mu pořadatel nemusí předat cenu.

5)   Za sportovní úbor se považuje dres, trenýrky, sportovní obuv, která musí zakrývat kotníky a podkolenky nebo štulpny. Při startu družstev v kolové musí být dresy obou hráčů naprosto stejné.

6)   Sportovní družstvo musí být k dispozici rozhodčímu sboru 20 minut před zahájením soutěže. V případě, že se družstvo opozdí ne vlastní vinou (zpoždění hromadného cestovního prostředku, havárie, defekt atd.) řádně se omluví předsedovi rozhodčího sboru nejméně 20 minut před zahájením soutěže o opožděném příjezdu družstva k soutěži. Hlavní rozhodčí umožní start družstva s tím, že družstvo odehraje utkání po sobě a nebudou mu výsledky kontumovány. Maximální čekací doba na družstvo je však 2 hodiny.

7)   Při utkání v kolové mohou být za brankou („Coachingzone“) svého družstva pouze trenér a mechanik.

8)   V poločase utkání mohou vstoupit na hrací plochu pouze trenér, masér, mechanik a lékař.

9)   Reprezentanti kolové, kteří podepsali statut reprezentanta České republiky, jsou plně zodpovědní všem bodům, které statut obsahuje. V případě porušení budou reprezentačním trenérem po dohodě se sálovou komisí vyvozeny disciplinární důsledky.

10) Hráč může uskutečnit nejvýše dva přestupy v jednom kalendářním roce. Minimální časový odstup mezi dvěma po sobě podanými přestupy je jeden měsíc.

11) Tresty v kolové

a)   Upozornění na porušení pravidel – není povinností rozhodčího hráče upozornit, ale hráč by si měl být vědom, že při opakování téhož přestupku, po němž následuje napomenutí žlutou kartou, je u těchto přestupků:

·         Výměna kola musí být provedena mimo hrací plochu na vlastní brankové čáře a pouze v prostoru vyhraženém pro doprovod (tzv. „Coachingzone“) a nesmí tím být omezován soupeř. Při nerespektování je hráč upozorněn na porušení pravidel a při opakovaném porušení následuje udělení žluté karty (bod 1.10. pravidel kolové).

·         Doba při změně stran nesmí přesáhnout 2 minuty. Přestupky proti tomuto nařízení se, po dvojím vyzvání družstva k nástupu ke hře, trestají napomenutím družstva (obou hráčů) - (bod 1.12. d) pravidel)

·         Nepřípustné je seskočit s kola za účelem zachycení jinak nedosažitelného míče.

Tento prohřešek se při jeho opakování trestá napomenutím (bod 2.0. g) pravidel).

·         Pouze dva příslušníci doprovodu družstva se mohou zdržovat po dobu běžícího času utkání za mantinelem ve vyznačeném prostoru pro doprovod -„Coachingzone“ a musí sedět na židlích. Vstoupí-li na hrací plochu, nařídí se proti tomuto družstvu 4M úder.

Při opakování přestupku se družstvo (oba hráči) napomenou (bod 2.0. h) pravidel).

·         Nepřístojné chování je i mimo jiné: (bod 2.14. a) pravidel)

když hráči opakovaně kritizují rozhodnutí rozhodčího,

když hráči opakovaně neoprávněně protestují zdvižením ruky,

když se opakovaně vyskytují úmyslné přestupky proti pravidlům.

b)  Napomenutí – udělení žluté karty - hráč je trestán u těchto přestupků:

·         Při opakovaném porušení pravidel při výměně kola (bod 1.10. pravidel).

·         Po dvojím vyzvání družstva k nástupu ke hře při změně stran. Přestupky proti tomuto nařízení se trestají napomenutím družstva (obou hráčů) - (bod 1.12. d) pravidel)

·         Při opakovaném seskočení s kola za účelem zachycení jinak nedosažitelného míče.

(bod 2.0. g) pravidel).

·         Při opakovaném vstupu doprovodu na hrací plochu (bod 2.0. h) pravidel).

·        Při opakování nepřístojného chování: (bod 2.14. a) pravidel):

když hráči opakovaně kritizují rozhodnutí rozhodčího,

když hráči opakovaně neoprávněně protestují zdvižením ruky,

když se opakovaně vyskytují úmyslné přestupky proti pravidlům.

 

·         Při nepřístojném chování: (bod 2.14. a) pravidel) - bez předchozího upozornění:

při hrubém přestupku proti pravidlům, např. když hráč hrubým přestupkem omezí

soupeře, např. když do něho najede nebo ho strhne z kola, posuzuje se jako „hrubý faul“, a současně se žlutou kartou se nařizuje také 4M úder.

při vyvolání rozepře se spoluhráčem, soupeřem, rozhodčím sborem nebo diváky,

když hráči bez oprávněného důvodu přestanou hrát nebo opustí hřiště.

 

c)  Udělení červené karty - hráč je trestán u těchto přestupků:

·         Jestliže chování hráče vyvolá další napomenutí v témže utkání, napomene se nejprve podle bodu 2.14 c) žlutou kartou. Následovně mu rozhodčí ukáže červenou kartu, čímž je vykázán ze hřiště. Utkání je hodnoceno jako prohrané 0 : 5, pokud výsledek v té době nebyl příznivější pro soupeře. (bod 2.14. d) pravidel).

 

·         Při hrubém nesportovním chování se hráči, bez předchozího varování nebo napomínání, ukáže červená karta. (Bod 2.14. e) pravidel.)

Hrubé nesportovní chování je např.:

když ke hře oprávněný hráč soupeři zabrání hrubým přestupkem, např. jej porazí,

strhne z kola „faul záchranná brzda“,

hození kola,

násilnosti vůči hráčům, funkcionářům nebo divákům,

urážka rozhodčího,

hození nebo střelení míče na rozhodčího,

úmyslné najetí nebo vražení do rozhodčího.

d)     Následné tresty po udělení žlutých a červených karet

 

Ø Za obdržení 2 žlutých karet v jednom utkání (za přestupky podle čl.2.14 odst. a) mezinárodních pravidel kolové), rozhodčí následně ukáže červenou kartu, kontumační výsledek 5:0 a hráč může pokračovat v turnaji.

Ø Při obdržení červené karty (bez předchozího udělení žluté karty) nesmí vyloučený hráč nastoupit následující dvě utkání v turnaji, může nastoupit náhradník.

Ø Při vyloučení za hrubé nesportovní chování (bez předchozího varování (čl.2.14 odst. e) mezinárodních pravidel kolové) – červená karta a kontumační výsledek 5:0.

Podle charakteru přestupku rozhodčí sbor rozhodne zda:

·       při hrubém přestupku proti pravidlům nesmí vyloučený hráč nastoupit následující dvě utkání v turnaji

nebo

·       při hrubém nesportovním chování, zejména při násilnosti vůči hráčům, funkcionářům nebo divákům, při urážce rozhodčího, při hození nebo střelení míče na rozhodčího nebo při úmyslném najetí nebo vražení do rozhodčího, je hráč vyloučen do konce turnaje, zadrží se mu licence a hráč je nahlášen STK SK ČSC – sálové komisi ČSC k potrestání. Následuje zastavení činnosti na 1 měsíc. Nástup trestu určí sálová komise ČSC.

 

Ø za vyloučení v jednom utkání a obdržení jedné žluté karty ve stejném turnaji je hráč vyloučen do konce turnaje. Může nastoupit náhradník.

Ø za obdržení tří žlutých karet v jednom turnaji je hráč vyloučen do konce turnaje. Může nastoupit náhradník.

Ø za vyloučení ve dvou utkáních v turnaji je družstvo vyloučeno na celý turnaj a vyloučenému hráči se zadrží licence, současně je zastavena činnost na 1 měsíc. Nástup trestu určí sálová komise ČSC.

Ø za dvě vyloučení v turnajích v průběhu jednoho měsíce je při druhém vyloučení zadržena licence a zastavena činnosti na 1 měsíc. Nástup trestu určí sálová komise ČSC.

Ø za obdržení 5 žlutých karet v několika turnajích v průběhu kalendářního roku, se hráč trestá zastavením činnosti na 1 měsíc. Nástup trestu určí sálová komise ČSC.

 

E)    VĚKOVÉ KATEGORIE

 

Soutěže v kolové se vypisují v jednotlivých disciplínách pro tyto věkové kategorie:

a)   ELITE                                      nad 18 let

b)   U 23                                         do 22 let

b)   junioři                                      do 18 let

c)   žáci                                         do 14 let.

V roce, ve kterém soutěžící dovrší příslušného roku věku, může ještě do konce roku ve své věkové kategorii startovat. Start ve vyšší věkové kategorii je možný.

Junioři ve věku 15 až 18 let mohou startovat průběžně i v soutěžích elite nebo U 23.

Žáci ve věku 12 až 14 let mohou mimo soutěž žactva průběžně startovat i v soutěžích juniorů.

V kategorii U 23 může startovat hráč ve věku 15 až 22 let.

 

 

F)    PŘIHLÁŠKY A START DRUŽSTEV V SOUTĚŽÍCH

          SLOŽENÍ DVOJIC V KOLOVÉ, ODVOLÁNÍ ZE SOUTĚŽE

 

1)   Oddíly musí na vyzvání krajských svazů v termínu nahlásit všechna družstva do Mistrovství krajů v kolové mimo družstev Extraligy, I. Ligy a II. Ligy. U veřejných soutěží musí dodržet termín přihlášek uvedený v rozpise soutěže. V případě odvolání družstva ze soutěže Extraligy, I. Ligy a II. Ligy v kolové, musí být tak učiněno nejpozději do 1. 12. předešlého roku, u ostatních soutěží nejméně 16 dnů před termínem konání soutěže.

2)   Podmínkou pro start družstev elite v mistrovských soutěžích Extraligy,  I. Ligy a II. Ligy je povinnost pro každý oddíl zajistit v příslušném soutěžním roce start nejméně jednoho družstva žáků nebo juniorů v Mistrovství kraje.

Při nesplnění této podmínky pro účast v uvedených soutěžích budou všechna utkání nejlépe umístěného družstva tohoto oddílu po ukončení příslušné mistrovské soutěže kontumována ve prospěch soupeřů.

3)   V soutěžích Mistrovství kraje, CZE-Poháru a U 23, veřejných turnajích v kolové, kde startují hráči z různých oddílů, není nutný přestup, ale podmínkou je písemný souhlas obou oddílů před zahájením soutěže. Písemné potvrzení předloží hlavnímu rozhodčímu při zahájení soutěže, tj. v Mistrovství kraje, CZE-Poháru, U 23 a ve veřejných turnajích. Není nutné předkládat hlavnímu rozhodčímu potvrzení startu kombinované dvojice při každé soutěži, které se dvojice zúčastní. Kontrolu startu provádí STK SK ČSC. Pořadatel vždy při prvním startu zapíše kombinovanou dvojici do zápisu ze soutěže.

4)   Hráč nižší mistrovské soutěže může startovat jako náhradník ve vyšší mistrovské soutěži pouze v jednom turnaji. Po odehrání alespoň dvou kol ve vyšší soutěži se stává hráč statutárním hráčem této soutěže. V případě porušení jsou výsledky ze strany STK SK ČSC anulovány.

5)   Při startu dvou družstev z jednoho oddílu ve stejné mistrovské soutěži všech kategorií, může hráč druhého družstva (nižšího) startovat jako náhradník v prvém družstvu (vyšším) může však odehrát za první družstvo (vyšší) pouze utkání v jednom turnaji.

Toto se netýká nemistrovských soutěží:                 ELITE – CZE-Pohár

                                                                                              JUNIOŘI – kvalifikační turnaje

                                                                                              ŽÁCI – CZE-Pohár.

6)   Nezúčastní-li se některé družstvo v kolové bez omluvy, některé z mistrovských soutěží, může z toho STK SK ČSC vyvodit disciplinární řízení, včetně možného sestupu družstva do nižší soutěže a disciplinárním potrestáním hráčů družstva.

 

7)   Nesplňuje-li družstvo v kolové podmínky pro postup do vyšší soutěže, případně pro účast v soutěži, ve které startuje, nemůže postoupit nebo v soutěži setrvat. Nelze přenechat místo za postupující družstvo, družstvu z jiného oddílu. O doplnění nebo postupu rozhoduje STK SK ČSC a sálová komise

8)   Startovné pro mistrovské a pohárové soutěže v kolové.

Na pokrytí náhrad rozhodčím a částečných pořadatelských nákladů je oddíl povinen za každé nominované družstvo uhradit pořadateli startovné ve výši:

ELITE                    Mistrovství ČR                                                 600,- Kč

ELITE        Extraliga – každé soutěžní kolo             600,- Kč

ELITE        I. Liga – každé soutěžní kolo                 600,- Kč

ELITE        II. Liga – každé soutěžní kolo                            400,- Kč

ELITE        Kvalifikace o postup do II. Ligy            300,- Kč

ELITE        Finále CZE-Poháru                               600,- Kč

ELITE        Semifinále CZE-Poháru                                    400,- Kč

U 23                     Finále Mistrovství ČR                           400,- Kč

U 23                     Semifinále Mistrovství ČR                     300,- Kč

U 23                     Předkola Mistrovství ČR                                   200,- Kč

Junioři       Finále Mistrovství ČR                           300,- Kč

Junioři       Semifinále Mistrovství ČR                     200,- Kč

Junioři       Kvalifikace A a B Mistrovství ČR           200,- Kč 

Žáci                      Finále Mistrovství ČR                           300,- Kč          

Žáci                      Kvalifikace A a B Mistrovství ČR           200,- Kč            

Žáci                      Finále CZE-Poháru                               300,- Kč            

Žáci                      Semifinále CZE-Poháru                        200,- Kč            

 

 

Družstvo, které je nominováno STK SK ČSC na mistrovské soutěže, kde je povinnost startovného a družstvo se z jakýchkoliv důvodů nedostaví, je povinností nezúčastněného družstva tuto částku startovného pořadateli uhradit.      

 

 

G)    POVINNOSTI POŘADATELŮ A ODDÍLŮ

 

Povinnosti pořadatele při pořádání mistrovských soutěží:

 

1)   Zajistit ve stanoveném termínu pořadatelství soutěže v kolové, která mu byla v návaznosti na jeho předchozí žádost svěřena nebo určena podle schváleného termínového kalendáře.

Při organizaci soutěže není vázán místem uspořádání podle sídla oddílu, ale je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat STK SC ČSC o všech případných změnách nebo okolnostech, které mají vliv na pořadatelství soutěže, zejména o termínu konání, místě konání, časovém sledu, hlavních činovníků pořadatele či požadavcích na účastníky soutěže, jež mohou souviset se zpracováním rozpisu soutěže.

2)   Zajistit čistý pravidlům odpovídající sál nebo sportovní halu. Pro Extraligu, I. Ligu, II. Ligu, finále a semifinále Mistrovství České republiky v kolové juniorů, finále a semifinále CZE-Poháru v kolové elite, semifinále a finále soutěže U 23 musí být rozměry hřiště 14x11 metrů.

U ostatních soutěží může být hřiště menší, ne však pod rozměr 12x9 metrů. V tomto případě musí být rozměr hřiště uveden v rozpisu soutěže.

3)   Zajistit hrací plochu – hřiště pro kolovou – podle pravidel kolové, tj. s ohraničením všech stran hřiště mantinely, viditelnými čarami, brankami a odpovídajícími hracími míči.

4)   Zajistit pro družstva šatnu a odpovídající sociální zařízení s možností osprchování.

5)   Umožnit družstvům rozcvičení před zahájením soutěže alespoň po dobu 15 minut.

6)   Uhradit náhrady nominovanému rozhodčímu sboru a zástupci STK SK ČSC podle směrnic ČSC, zajistit pro rozhodčí viditelnost k provádění výkonu a samostatnou místnost.

7)   Provádět nástup družstev před zahájením soutěže a představovat jednotlivé aktéry soutěže.

8)   Doporučuje se používání ozvučení s mikrofonem pro hlášení výsledků, komentování a sdělování důležitých informací v průběhu soutěže.

9)   Doporučuje se při ukončení soutěže, použít stupně vítězů, veřejně vyhlásit výsledky v soutěži kolové a v případě postupové soutěže i postupující družstva.

10) V případě nutnosti, zajistit podmínky pro dopingového komisaře.

11) Doporučuje se pro hráče a jejich doprovod zajistit občerstvení v budově konání soutěže.

12) U Mistrovství ČR všech kategorii musí pořadatel v prostoru konání soutěže v rámci výzdoby vyvěsit státní vlajku České republiky, ve vhodné dekoraci umístit logo ČSC a při nástupu družstev reprodukovat státní hymnu České republiky.

13) Umožnit na soutěže přístup médiím, vytvořit jim odpovídající podmínky a být jim nápomocni při jejich požadavcích, zejména při televizním přenosu. Hráči, trenéři a členové realizačních týmů jsou povinni poskytnout rozhovor médiím, pokud jsou o to požádáni.

14) Oddíl je povinen informovat sálovou komisí ČSC o změnách v oddílech, hlásit změnu předsedy oddílu, adresy pro odeslání pošty a všech informací. U nově vzniklých oddílů je schválený předseda oddílu povinen informovat o všech informacích potřebných k zajištění plynulé komunikace mezi novým oddílem a sálovou komisí, včetně STK SK ČSC.

 

 

H)    NOMINACE HRÁČŮ DO REPREZENTACE

          NA MS, MEJ, SP, ME, FINÁLE U 23

 

Nominační kritéria pro příslušný rok stanoví reprezentační trenéři, odpovědni za reprezentaci České republiky. Rovněž podávají návrhy na pořádání nominačních turnajů a výcvikových táborů.

Dále se reprezentace řídí schválenými kritérii pro jednotlivá mistrovství podle nominačních bodů STK SK ČSC.

Nominaci reprezentantů České republiky schvaluje na návrh reprezentačních trenérů sálová komise s cílem nominovat vždy nejkvalitnější hráče.

 

VE SPORNÝCH A NEJASNÝCH SITUACÍCH V NOMINACI, INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADECH V KOLOVÉ A VE VÝKLADU TĚCHTO SPORTOVNĚ-TECHNICKÝCH SMĚRNIC SI SÁLOVÁ KOMISE VYHRAZUJE PRÁVO INDIVIDUÁLNÍHO ŘEŠENÍ.