SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PŘEDPISY

KRASOJÍZDA

I.           KATEGORIE SÁLOVÉ CYKLISTIKY – KRASOJÍZDY

 

Kategorie jsou dány platnými mezinárodními pravidly krasojízdy. Pro jednotlivé soutěže řízené STK ČSC jsou disciplíny vypsané v těchto sportovně technických směrnicích.

SOUTĚŽE ŘÍZENÉ SK SC ČSC

 

1.KRASOJÍZDA – ELITE JEDNOTLIVCŮ, DVOJIC A ČTVEŘIC

 

1.1. ELITE – REPREZENTACE

Reprezentaci České republiky v krasojízdě Elite na mistrovství světa (MS) a mistrovství Evropy (ME), popř. na jiných mezinárodních soutěžích, schvaluje sálová komise ČSC na návrh reprezentačních trenérů.

K posouzení a výběru nejkvalitnějších závodníků jsou vypsána sálovou komisí nominační kritéria, které musí závodník splnit výkonem na nominačních závodech.

Mezi nominační závody jsou zařazeny závody vyznačené v kalendáři vydaném sálovou komisí pro příslušný rok.

Pokud závodník chce, aby mu byl uznán výsledek ze zahraničního nominačního závodu (vypsaném v kalendáři sálové cyklistiky), je závodníkův klub povinen zaslat výsledkovou listinu STK SC do 5 dnů po konání soutěže.

1.2. ELITE – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

O titul „Mistr České republiky“ se soutěží v jednorázovém závodě dle postupového klíče STK SK ČSC pro příslušný rok.

Soutěžní disciplíny jsou ženy jednotlivci, muži jednotlivci, ženy dvojice, muži dvojice, čtveřice. Disciplína muži dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva mužů, žen i smíšená.

Podmínka:

a)   Postup z předkola mistrovství České republiky dle postupového klíče.

b)  Platná licence UCI na příslušný rok

c)  Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu, vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

d)  Pro vyhlášení titulu Mistr České republiky a udělení mistrovských dresů musí v kategorii startovat nejméně 5 závodníků.

e)  Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích. Pořadí startujících bude vzestupně dle umístění v předkole mistrovství České republiky. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat.

f)   Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

Poznámka:

Mistrovství České republiky v sálové cyklistice je společné pro kolovou a krasojízdu.

 

1.3. ELITE – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - PŘEDKOLO

O postup do Mistrovství České republiky soutěží v jednorázovém závodě, Mistři krajů a další závodníci, které nominuje STK SK ČSC dle postupového klíče pro příslušný rok.

Soutěžní disciplíny jsou ženy jednotlivci, muži jednotlivci, ženy dvojice, muži dvojice, čtveřice. Disciplína muži dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva mužů, žen i smíšená.

 Podmínka:

a)  Start závodníka v mistrovství kraje. Vítězství v mistrovství kraje nebo postup z mistrovství kraje dle postupového klíče.

b)  V případě, že jsou volné pozice v příslušných disciplínách, STK doplňuje nominaci kategorie Elite o věkovou kategorii junior dle výsledků z mistrovství kraje.

c)  Platná licence UCI na příslušný rok

d)  Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

e)  Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích, dle napsané bodové hodnoty na oceňovacím archu po přihlášení k soutěži. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat. V závažných a odůvodnitelných situacích může závodník předložit žádost o přeřazení. Tuto výjimku schvaluje sálová komise v součinnosti s pořadatelem.

f)   Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

 

1.4.  ELITE – MISTROVSTVÍ KRAJE 

Mistrovství kraje, či uspořádání společného mistrovství více krajů, je v kompetenci krajských svazů a navrhovaný systém pro tyto soutěže je ze strany STK SK ČSC pouze jako doporučovaný.

Soutěžní disciplíny jsou ženy jednotlivci, muži jednotlivci, ženy dvojice, muži dvojice, čtveřice. Disciplína muži dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva mužů, žen i smíšená.

Tyto disciplíny mohou být rozšířeny o další dle platných pravidel UCI.

 

O titul „Mistr kraje“ soutěží v jednorázovém závodě všichni závodníci příslušného kraje (rozhodující je krajská příslušnost závodníkova klubu), kteří se do soutěže přihlásili. V případě sloučení mistrovství více krajů jsou výsledky vyhodnocovány ve vztahu k postupu do předkola mistrovství České republiky dle krajské příslušnosti závodníkova klubu.

 

Podmínka:

a)  Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

b)  Platná licence UCI na příslušný rok

c)  Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích, dle napsané bodové hodnoty na oceňovacím archu po přihlášení k soutěži. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat.

d)  Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

 

1.5. ELITE – ČESKÝ POHÁR

Soutěž se skládá z několika kol Českého poháru ve všech disciplínách krasojízdy. Celkové pořadí je stanoveno součtem všech výsledků.

Soutěžní disciplíny jsou ženy jednotlivci, muži jednotlivci, ženy dvojice, muži dvojice, čtveřice. Disciplína muži dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva mužů, žen i smíšená.

Po vyhlášení výsledků v posledním kole Českého poháru, vyhlásí pořadatel po sečtení výsledků všech kol i celkového vítěze Českého poháru a umístění závodníků v jednotlivých kategoriích v daném roce. V případě shodného počtu bodů mezi dvěma závodníky, rozhoduje lepší umístění v posledním závodě Českého poháru.

Pořadatel může pro jednotlivé kolo přizvat zahraniční závodníky. Do celkového pořadí Českého poháru se však jejich výsledky nezapočítávají.

Podmínka:

a)     Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

b)     Platná licence UCI na příslušný rok

c)     Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích, dle napsané bodové hodnoty na oceňovacím archu po přihlášení k soutěži. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat. V závažných a odůvodnitelných situacích může závodník předložit žádost o přeřazení. Tuto výjimku schvaluje sálová komise v součinnosti s pořadatelem.

d)      Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

 

1.6. ELITE – CZECH MASTERS

Soutěž se skládá z několika soutěžních kol ve všech disciplínách krasojízdy. Celkové pořadí je stanoveno součtem všech výsledků.

Soutěžní disciplíny jsou ženy jednotlivci, muži jednotlivci, ženy dvojice, muži dvojice, čtveřice. Disciplína muži dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva mužů, žen i smíšená.

 

Po vyhlášení výsledků v posledním kole Czech Masters, vyhlásí pořadatel po sečtení výsledků všech kol i celkového vítěze. V případě shodného počtu bodů mezi dvěma závodníky, rozhoduje lepší umístění v posledním závodě Českého poháru.

Pořadatel může pro jednotlivé kolo přizvat zahraniční závodníky. Do celkového pořadí Českého poháru se však jejich výsledky nezapočítávají. Pořadatel může k názvu závodu přidat přívlastek např. sponzora, města apod.

 Podmínka:

a)     Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

b)     Platná licence UCI na příslušný rok

c)     Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích, dle napsané bodové hodnoty na oceňovacím archu po přihlášení k soutěži. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat. V závažných a odůvodnitelných situacích může závodník předložit žádost o přeřazení. Tuto výjimku schvaluje sálová komise v součinnosti s pořadatelem.

d)      Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

 

2.KRASOJÍZDA - JUNIOŘI JEDNOTLIVCŮ, DVOJIC A ČTVEŘIC

 

2.1. JUNIOŘI – REPREZENTACE

Reprezentaci České republiky v krasojízdě juniorů na mistrovství Evropy (MEJ), popř. na jiných mezinárodních soutěžích, schvaluje sálová komise ČSC na návrh reprezentačních trenérů.

K posouzení a výběru nejkvalitnějších závodníků jsou vypsána sálovou komisí nominační kritéria, které musí závodník splnit výkonem na nominačních závodech.

Mezi nominační závody jsou zařazeny závody vyznačené v kalendáři vydaném sálovou komisí pro příslušný rok.

Pokud závodník chce, aby mu byl uznán výsledek ze zahraničního nominačního závodu (vypsaném v kalendáři sálové cyklistiky), je závodníkův klub povinen zaslat výsledkovou listinu STK SC do 5 dnů po konání soutěže.

2.2. JUNIOŘI – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

O titul „Mistr České republiky“ se soutěží v jednorázovém závodě dle postupového klíče STK SK ČSC pro příslušný rok.

Soutěžní disciplíny jsou juniorky jednotlivci, junioři jednotlivci, juniorky dvojice, junioři dvojice, čtveřice. Disciplína junioři dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva juniorů, juniorek i smíšená.

 

Podmínka:

a)     Postup z předkola mistrovství České republiky dle postupového klíče.

b)  Platná licence UCI na příslušný rok

c)  Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu, vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

d)  Pro vyhlášení titulu Mistr České republiky a udělení mistrovských dresů musí v kategorii startovat nejméně 5 závodníků.

e)  Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích. Pořadí startujících bude vzestupně dle umístění v předkole mistrovství České republiky. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat.

f)   Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

 

2.3. JUNIOŘI – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - PŘEDKOLO

O postup do mistrovství České republiky soutěží v jednorázovém závodě, Mistři krajů a další závodníci, které nominuje STK SK ČSC dle postupového klíče pro příslušný rok.

Soutěžní disciplíny jsou juniorky jednotlivci, junioři jednotlivci, juniorky dvojice, junioři dvojice, čtveřice. Disciplína junioři dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva juniorů, juniorek i smíšená.

 

Podmínka:

a)  Start závodníka v mistrovství kraje. Vítězství v mistrovství kraje nebo postup z mistrovství kraje dle postupového klíče.

b)  V případě, že jsou volné pozice v příslušných disciplínách, STK doplňuje nominaci kategorie junior o věkovou kategorii žák A+B dle výsledků z mistrovství kraje.

c)  Platná licence UCI na příslušný rok

d)  Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

e)  Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích, dle napsané bodové hodnoty na oceňovacím archu po přihlášení k soutěži. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat. V závažných a odůvodnitelných situacích může závodník předložit žádost o přeřazení. Tuto výjimku schvaluje sálová komise v součinnosti s pořadatelem.

f)   Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

 

2.4. JUNIOŘI – MISTROVSTVÍ KRAJE

Mistrovství kraje, či uspořádání společného mistrovství více krajů, je v kompetenci krajských svazů a navrhovaný systém pro tyto soutěže je ze strany STK SK ČSC pouze jako doporučovaný.

Soutěžní disciplíny jsou juniorky jednotlivci, junioři jednotlivci, juniorky dvojice, junioři dvojice, čtveřice. Disciplína junioři dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva juniorů, juniorek i smíšená.

Tyto disciplíny mohou být rozšířeny o další dle platných pravidel UCI.

 

O titul „Mistr kraje“ soutěží v jednorázovém závodě všichni závodníci příslušného kraje (rozhodující je krajská příslušnost závodníkova klubu), kteří se do soutěže přihlásili. V případě sloučení mistrovství více krajů jsou výsledky vyhodnocovány ve vztahu k postupu do předkola mistrovství České republiky dle krajské příslušnosti závodníkova klubu.

 

Podmínka:

a)    Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

b)    Platná licence UCI na příslušný rok

c)    Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích, dle napsané bodové hodnoty na oceňovacím archu po přihlášení k soutěži. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat.

d)    Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

2.5. ČESKÝ POHÁR JUNIOŘI

Soutěž se skládá z několika kol Českého poháru ve všech disciplínách krasojízdy. Celkové pořadí je stanoveno součtem všech výsledků???

Soutěžní disciplíny jsou juniorky jednotlivci, junioři jednotlivci, juniorky dvojice, junioři dvojice, čtveřice. Disciplína junioři dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva juniorů, juniorek i smíšená.

 

Po vyhlášení výsledků v posledním kole Českého poháru, vyhlásí pořadatel po sečtení výsledků všech kol i celkového vítěze Českého poháru a umístění závodníků v jednotlivých kategoriích v daném roce. V případě shodného počtu bodů mezi dvěma závodníky, rozhoduje lepší umístění v posledním závodě Českého poháru.

Pořadatel může pro jednotlivé kolo přizvat zahraniční závodníky. Do celkového pořadí Českého poháru se však jejich výsledky nezapočítávají.

Podmínka:

a)     Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

b)     Platná licence UCI na příslušný rok

c)     Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích, dle napsané bodové hodnoty na oceňovacím archu po přihlášení k soutěži. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat. V závažných a odůvodnitelných situacích může závodník předložit žádost o přeřazení. Tuto výjimku schvaluje sálová komise v součinnosti s pořadatelem.

  Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

 

3.KRASOJÍZDA – ŽÁCI JEDNOTLIVCŮ, DVOJIC A ČTVEŘIC

 

3.1. ŽÁCI – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

O titul „Mistr České republiky“ se soutěží v jednorázovém závodě dle postupového klíče STK SK ČSC pro příslušný rok.

Soutěžní disciplíny jsou žačky jednotlivci, žáci jednotlivci, žačky dvojice, žáci dvojice, čtveřice. Disciplína žáci dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva žáků, žaček i smíšená.

 Podmínka:

a)     Postup z předkola mistrovství České republiky dle postupového klíče.

b)  Platná licence UCI na příslušný rok

c)  Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu, vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

d)  Pro vyhlášení titulu Mistr České republiky a případné udělení mistrovských dresů musí v kategorii startovat nejméně 5 závodníků. Český svaz cyklistiky a STK mistrovské dresy pro žákovskou kategorii nezajišťuje. Případné zajištění dresů je v kompetenci pořadatele.

e)  Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích Pořadí startujících bude vzestupně dle umístění v předkole mistrovství České republiky. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat.

f)   Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

 

3.2. ŽÁCI – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - PŘEDKOLO

O postup do mistrovství České republiky soutěží v jednorázovém závodě, Mistři krajů a další závodníci, které nominuje STK SK ČSC dle postupového klíče pro příslušný rok.

Soutěžní disciplíny jsou žačky jednotlivci, žáci jednotlivci, žačky dvojice, žáci dvojice, čtveřice. Disciplína žáci dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva žáků, žaček i smíšená.

 

Podmínka:

a)    Start závodníka v mistrovství kraje. Vítězství v mistrovství kraje nebo postup z mistrovství kraje dle postupového klíče.

b)  V případě, že byla kategorie žáků rozdělena v krajském mistrovství dle pravidel na A,B,C, slučuje se z hlediska postupu do společné kategorie žáků.

c)  Platná licence UCI na příslušný rok

d)  Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

e)  Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích, dle napsané bodové hodnoty na oceňovacím archu po přihlášení k soutěži. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat. V závažných a odůvodnitelných situacích může závodník předložit žádost o přeřazení. Tuto výjimku schvaluje sálová komise v součinnosti s pořadatelem.

f)   Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

 

3.3. ŽÁCI – MISTROVSTVÍ KRAJE

Mistrovství kraje, či uspořádání společného mistrovství více krajů, je v kompetenci krajských svazů a navrhovaný systém pro tyto soutěže je ze strany STK SK ČSC pouze jako doporučovaný.

Soutěžní disciplíny jsou žačky jednotlivci, žáci jednotlivci, žačky dvojice, žáci dvojice, čtveřice. Disciplína žáci dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva žáků, žaček i smíšená. Tyto disciplíny mohou být rozšířeny o další dle platných pravidel UCI.

 

Dle obsazenosti kategorií se doporučuje rozdělit věkově na A,B,C v souladu s pravidly UCI

 

O titul „Mistr kraje“ soutěží v jednorázovém závodě všichni závodníci příslušného kraje (rozhodující je krajská příslušnost závodníkova klubu), kteří se do soutěže přihlásili. V případě sloučení mistrovství více krajů jsou výsledky vyhodnocovány ve vztahu k postupu do předkola mistrovství České republiky dle krajské příslušnosti závodníkova klubu.

Podmínka:

a)  Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

b)  Platná licence UCI na příslušný rok

c)  Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích, dle napsané bodové hodnoty na oceňovacím archu po přihlášení k soutěži. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat.

d)  Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

 

3.4. ČESKÝ POHÁR - ŽÁCI

Soutěž se skládá z několika kol Českého poháru ve všech disciplínách krasojízdy. Celkové pořadí je stanoveno součtem všech výsledků.

Soutěžní disciplíny jsou žačky jednotlivci, žáci jednotlivci, žačky dvojice, žáci dvojice, čtveřice. Disciplína žáci dvojice je otevřená a mohou startovat smíšená družstva.

Discíplína čtveřic je společná pro družstva žáků, žaček i smíšená.

Věkově je disciplína jednotlivců rozdělena a hodnocena dle kategorie A,B,C podle zaslaných přihlášek závodníků v souladu s mezinárodními pravidly.

 

Po vyhlášení výsledků v posledním kole Českého poháru, vyhlásí pořadatel po sečtení výsledků všech kol i celkového vítěze Českého poháru a umístění závodníků v jednotlivých kategoriích v daném roce. V případě shodného počtu bodů mezi dvěma závodníky, rozhoduje lepší umístění v posledním závodě Českého poháru.

Pořadatel může pro jednotlivé kolo přizvat zahraniční závodníky. Do celkového pořadí Českého poháru se však jejich výsledky nezapočítávají.

Podmínka:

a)     Pořadatel zajistí rozježdění závodníků řádně přihlášených na závody dle příslušného časového harmonogramu vždy minimálně 2 hodiny před zahájením soutěže. Pořadatel zajistí spravedlivé rozdělení časů pro každé startovní pořadí.

b)     Platná licence UCI na příslušný rok

c)     Pořadí startujících v krasojízdě uvede pořadatel na startovní listině v jednotlivých kategoriích, dle napsané bodové hodnoty na oceňovacím archu po přihlášení k soutěži. Napsané bodové hodnoty se po přihlášení k soutěži nesmí zvyšovat. V závažných a odůvodnitelných situacích může závodník předložit žádost o přeřazení. Tuto výjimku schvaluje sálová komise v součinnosti s pořadatelem.

d)      Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu

 

4.VEŘEJNÉ A MEZINÁRODNÍ TURNAJE

 

VŠECHNY KATEGORIE – VEŘEJNÉ A MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE

Pořadatel veřejných a mezinárodních turnajů v České republice, které nejsou zařazeny do kalendáře SC pro daný rok je  povinen nahlásit STK SK ČSC – propozice turnaje, návrh rozhodčích, apod. nejméně 30 dnů před akcí. Pořadatel zašle výsledky a zápis na STK do dvou dnů na předepsaném formuláři a formátu (popřípadě výsledky odešle do Rankliste UCI).

 

 II.         VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

PRO SÁLOVOU CYKLISTIKU – KRASOJÍZDA

 

5. ŘÍDÍCÍ SLOŽKY SOUTĚŽÍ

 

STK SK ČSC – krasojízda

· Mistrovství České republiky

· Předkolo mistrovství České republiky

· Český pohár Elite, juniorů a žáků

· Výsledkově a statisticky zpracovává nominační turnaje elite a juniorů,,

mezistátní a mezinárodní soutěže

 

Krajské sálové komise       

· Mistrovství krajů, veřejné a náborové soutěže

Soutěže krasojízdy se řídí platnými mezinárodními pravidly krasojízdy UCI a jejich schválenými změnami.

  

6.ROZHODČÍ SBORY A DELEGACE K SOUTĚŽÍM

 

1)  Rozhodčí

Rozhodčí na mistrovské soutěže, české poháry a Czech masters deleguje a nominuje STK.

STK nominuje rozhodčí pro 3 sbory bez náhradníků. Pokud dojde k omluvě nominovaného rozhodčího, je pořadatel oprávněn dosadit rozhodčího z přítomných rozhodčích nebo se souhlasem hlavního rozhodčího může tento zároveň vykonávat funkci i diktujícího. Pokud dojde k omluvě dvou nominovaných rozhodčích, je pořadatel oprávněn k provedení soutěže na dva rozhodčí sbory.

Aby rozhodčí mohl řádně vykonávat funkci, musí mít licenci ČSC, prolongaci rozhodčího platné na daný rok, musí mít předepsané oblečení s odznakem „JURY“. Rozhodčí musí mít předepsané oblečení, jinak má nárok pouze na 50 % odměny. Za toto zodpovídá hlavní rozhodčí.

Oblečení rozhodčích na soutěže krasojízdy:

-       tmavé kalhoty nebo sukně,

-       bílá košile,

-       modré sako s odznakem JURY,

-       sportovní obuv.

V případě nejasných a sporných situací, které nejsou řešeny pravidly UCI, se hlavní rozhodčí řídí pokyny sálové komise ČSC.

 

2)  Úhrada náhrad rozhodčím

a)  Rozhodčím pro soutěže krasojízdy náleží minimální úhrada náhrad a pořadatel vyplní formuláře o výplatě rozhodčích. Výplata náhrad pro soutěže zapsané v kalendáři ČSC je takto:

Soutěže s dobou trvání do 1 hodiny mají sazbu odměny 100,- Kč každému rozhodčímu.

Soutěže s dobou trvání do 2 hodiny mají sazbu odměny 200,- Kč každému rozhodčímu.

Soutěže s dobou trvání do 3 hodin mají sazbu odměny 300,- Kč každému rozhodčímu.   

V případě trvání soutěže delší dobu než 4 hodiny je sazba pro každého rozhodčího 400,- Kč.

Pořadatel vyplatí rozhodčím částku nad rámec minimální sazby podle svých možností a výše poskytnuté dotace.

V případě, že rozhodčí nemá v soutěži závodníka se stejnou klubovou příslušností, je pořadatel povinen vyplatit rozhodčímu cestovné (ve výši 2,50 Kč/1 km).

b)  Pořadatel turnajů je povinen náhrady (odměnu a cestovné) uhradit rozhodčím podle sportovně technických předpisů.

c)  V případě, že pořadatel neuhradí nominovaným nebo delegovaným rozhodčím finanční náhrady, které vyplývají ze Sportovně technických směrnic, bude do doby prokazatelného vyrovnání veškerých závazků vůči rozhodčím tomuto pořadateli odejmuto pořádání všech soutěží a závodníkům se stejnou klubovou příslušností jako pořadatel pozastavena činnost a anulovány výsledky. Pokud pořadatel neuhradí závazky do jednoho měsíce od pořádání soutěže, stává se anulace výsledků trvalou.

 

7.TERMÍNOVÉ KALENDÁŘE, ROZPISY A ZÁPISY ZE SOUTĚŽÍ

 

1)  Žádosti o přidělení mistrovských a pohárových soutěží o zařazení mezinárodních a veřejných soutěží celostátního charakteru do celostátní termínové listiny sálové cyklistiky na následující kalendářní rok, zasílají oddíly na STK SK ČSC  na zaslaném formuláři STK do požadovaného data, které je na formuláři uvedeno.

 

2)  Termínový kalendář soutěží zpracovává podle návrhů oddílů STK SK ČSC, tak aby oddíly obdržely nejpozději do 30. září zpracovaný kalendář soutěží pro následující rok.

 

3)  Podklady pro vydání rozpisů mistrovských a pohárových soutěží zasílají oddíly na STK SK ČSC nejpozději jeden měsíc před konáním.

 

4)  Veškeré zápisy ze soutěží, přátelských utkání, veřejných a mezinárodních turnajů, velkých cen, memoriálů apod. v České republice se zasílají na STK SK ČSC v elektronické podobě a předepsaném formátu.

 

5)  Zápisy ze soutěží zasílají pořadatelské kluby vyplněné v elektronické podobě a předepsaném formátu neprodleně po ukončení soutěže na STK SK ČSC

Oddíl je povinen založit originály zápisů ze všech turnajů a soutěží, které oddíl pořádá po dobu dvou let.

 

Zápis a výsledková listina se vyplňují na předepsaných formulářích, které jsou přílohou sportovně technických směrnic

 

6)  Přihlášky k závodům: v rozpise každého závodu na veřejných nebo mezinárodních soutěží musí být uvedeno datum uzávěrky přihlášek a termín odeslání oceňovacích archů. Formulář přihlášky je přílohou sportovně technických směrnic.

 

7)  Rozpisy všech závodů musí být schváleny příslušným STK SK ČSC a rozeslány nejpozději 20 dnů před soutěží.

 

8)  Odřeknutí nebo změna termínu vypsaného závodu se musí provést nejpozději 14 dnů před termínem konání soutěže, a to stejným způsobem jako jeho vypsání (tj. oznámení všem složkám, jimž byl zaslán rozpis).

 

8.POVINNOSTI ZÁVODNÍKŮ

 

1)  Každý soutěžící musí předložit rozhodčímu sboru platnou závodní licenci pro příslušný rok podle předpisu dané soutěže.

2)  Při jednání s rozhodčím sborem zastupuje závodníky vedoucí nebo trenér, který rovněž zodpovídá za kázeň svých závodníků a jejich sportovní vystupování.

3)  Soutěžící musí uposlechnout příkazů ředitele soutěže, rozhodčích, musí se zdržovat ve vyhrazeném prostoru, nesmí pokřikovat a jinak nevhodně zasahovat do průběhu soutěže.

4)  Závodník nastupuje do soutěže v soutěžním úboru a soutěžním nebo sportovním úboru musí nastoupit i ke slavnostnímu nástupu a vyhlášení výsledků a rozdělení cen. V případě, že tak neučiní, může být disciplinárně trestán nebo mu pořadatel nemusí předat cenu.

 5)  STK SK ČSC neakceptuje lékařské omluvenky jako náhradu v krasojízdě pro účely splnění nominačně postupových soutěží.

 6)  Reprezentanti krasojízdy, kteří podepsali statut reprezentanta České republiky, jsou plně zodpovědní všem bodům, které statut obsahuje. V případě porušení budou reprezentačním trenérem po dohodě se sálovou komisí vyvozeny disciplinární důsledky.

 7)  Závodník může uskutečnit nejvýše dva přestupy v jednom kalendářním roce. Minimální časový odstup mezi dvěma po sobě podanými přestupy je jeden měsíc.

 8)  Pro kategorii dvojic a čtveřic jsou kombinované týmy z různých klubů povoleny.  V průběhu postupových mistrovských soutěží pak již změna není povolena

 

9.VĚKOVÉ KATEGORIE

 Soutěže v krasojízdě se vypisují v jednotlivých disciplínách pro tyto věkové kategorie:

 

a)  ELITE                                                 nad 18 let

b)  Junioři, juniorky                                  do 18 let

b)   žákyně třídy A/žáci třídy A    U15 (do 14 let)

c)   žákyně třídy B/žáci třídy B                U13 (do 12 let)

d)   žákyně třídy C/žáci třídy C               U11 (do 10 let)

 

V roce, ve kterém soutěžící dovrší příslušného roku  života, může ještě do konce roku ve své věkové kategorii startovat. Start ve vyšší věkové kategorii je možný. Žákyně a žáci  třídy B a C mohou startovat o dvě kategorie výše.

 Ve čtveřici kategorie juniorů může startovat jeden závodník kategorie ELITE U 23 (do 22 let).

 Ve čtveřici kategorie žáků může startovat jeden závodník U 17 (do 16 let).

 V šestici kategorie juniorů mohou startovat dva závodníci kategorie U 23 (do 22 let).

 V šestici kategorie žáků mohou startovat dva závodníci U17 (do 16 let).

 

10.PŘIHLÁŠKY A START DRUŽSTEV V SOUTĚŽÍCH          

 1)  V soutěžích Mistrovství kraje v krasojízdě dvojic a čtveřic, kde startují závodníci z různých oddílů, není nutný přestup nebo hostování, ale podmínkou je písemný souhlas obou oddílů před zahájením soutěže u krasojízdy při první soutěži. Potvrzení platí na celou soutěž krasojízdy na soutěžní rok do ukončení započaté soutěže.

 2)  Písemné potvrzení předloží hlavnímu rozhodčímu při zahájení soutěže tj. krasojízda na začátku kalendářního roku při zahájení soutěže v dané kategorii. Není nutné předkládat hlavnímu rozhodčímu potvrzení startu kombinované dvojice při každé soutěži, které se dvojice zúčastní. Kontrolu startu provádí pracovník STK SK ČSC. Pořadatel vždy při prvním startu zapíše kombinovanou dvojici do zápisu ze soutěže.

 3)  Nezúčastní-li se závodník, dvojice nebo čtveřice v krasojízdě bez omluvy, některé z mistrovských soutěží, může z toho STK SK ČSC vyvodit disciplinární řízení.

 4)  Startovné pro Czech masters, mistrovské a pohárové soutěže v krasojízdě slouží na pokrytí náhrad rozhodčím a částečných pořadatelských nákladů. Startující zaplatí pořadateli startovné ve výši:

ELITE, JUNIOR (soutěžní jízda)                                           100,- Kč

ŽÁCI (soutěžní jízda)                                                                  100,- Kč

 

11.POVINNOSTI POŘADATELŮ A ODDÍLŮ

 

Povinnosti pořadatele při pořádání mistrovských soutěží:

 -       Zajistit ve stanoveném termínu pořadatelství soutěže v krasojízdě, která mu byla v návaznosti na jeho předchozí žádost svěřena nebo určena podle schváleného termínového kalendáře. Při organizaci soutěže není vázán místem uspořádání podle sídla oddílu, ale je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat STK SC ČSC o všech případných změnách nebo okolnostech, které mají vliv na pořadatelství soutěže, zejména o termínu konání, místě konání, časovém sledu, hlavních činovníků pořadatele či požadavcích na účastníky soutěže, jež mohou souviset se zpracováním rozpisu soutěže.

-       Zajistit čistý pravidlům odpovídající sál nebo sportovní halu.

-       Zajistit jízdní plochu podle pravidel krasojízdy, tj. s ohraničením všech stran a vyznačení kruhů a zóny trenéra dle pravidel krasojízdy

-       Zajistit pro závodníky šatnu a odpovídající sociální zařízení s možností osprchování.

-       Umožnit závodníkům rozjíždění před zahájením soutěže.

-       Uhradit náhrady nominovanému rozhodčímu sboru a zástupci STK SK ČSC podle směrnic ČSC, zajistit pro rozhodčí viditelnost k provádění výkonu a samostatnou místnost.

-       Doporučuje se používání ozvučení s mikrofonem pro hlášení výsledků, komentování a sdělování důležitých informací v průběhu soutěže.

-       Doporučuje se při ukončení soutěže použít stupně vítězů, veřejně vyhlásit výsledky všech kategorií.

-       V případě nutnosti, zajistit podmínky pro dopingového komisaře.

-       Doporučuje se pro závodníky a jejich doprovod zajistit občerstvení v budově konání soutěže.

-       U mistrovství ČR všech kategorii musí pořadatel v prostoru konání soutěže v rámci výzdoby vyvěsit státní vlajku České republiky, ve vhodné dekoraci umístit logo ČSC a při nástupu družstev reprodukovat státní hymnu České republiky.

-       Umožnit na soutěže přístup médiím, vytvořit jim odpovídající podmínky a být jim nápomocni při jejich požadavcích, zejména při televizním přenosu. Závodníci, trenéři a členové realizačních týmů jsou povinni poskytnout rozhovor médiím, pokud jsou o to požádáni.

-       Oddíl je povinen informovat sálovou komisí ČSC o změnách v oddílech, hlásit změnu předsedy oddílu, adresy pro odeslání pošty a všech informací. U nově vzniklých oddílů je schválený předseda oddílu povinen informovat o všech informacích potřebných k zajištění plynulé komunikace mezi novým oddílem a sálovou komisí, včetně STK SK ČSC.

 

12.NOMINACE ZÁVODNÍKŮ DO REPREZENTACE

          NA MS, ME, MEJ, SP

 

Nominační kritéria pro příslušný rok stanoví reprezentační trenéři, odpovědni za reprezentaci České republiky. Rovněž podávají návrhy na pořádání nominačních turnajů a výcvikových táborů.

Dále se reprezentace řídí schválenými kritérii pro jednotlivá mistrovství podle nominačních bodů STK SK ČSC.

Nominaci reprezentantů České republiky schvaluje na návrh reprezentačních trenérů sálová komise s cílem nominovat vždy nejkvalitnější závodníky.

 

VE SPORNÝCH A NEJASNÝCH SITUACÍCH V NOMINACI, INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADECH V KRASOJÍZDĚ A VE VÝKLADU TĚCHTO SPORTOVNĚ-TECHNICKÝCH SMĚRNIC SI SÁLOVÁ KOMISE VYHRAZUJE PRÁVO INDIVIDUÁLNÍHO ŘEŠENÍ.

  Přílohy:

1. přihláška do soutěže 

2. podklady pořadatele pro vydání rozpisu

3. výsledková listina

4. zápis ze soutěže

KOLOVÁ

I.           DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY – KOLOVÉ

 

V kolové jsou tyto mistrovské, pohárové disciplíny a soutěže:

 

 

1.         Kolová – elite

 

 

2.         Kolová – elite - ČESKÝ POHÁR

 

 

3.         Kolová – U 23

 

 

4.         Kolová – junioři

 

 

5.         Kolová – žáci

 

 

6.         Kolová – žáci - ČESKÝ POHÁR

 

 

Nemistrovské soutěže:

 

7.         MEZINÁRODNÍ TURNAJE – VELKÉ CENY – VEŘEJNÉ TURNAJE

 

SOUTĚŽE ŘÍZENÉ SK SC ČSC

 

1. KOLOVÁ – ELITE

 

1.1.       ELITE – REPREZENTACE

Reprezentaci České republiky v kolové elite na Mistrovství světa (MS), ve Světovém poháru (SP), na Mistrovství Evropy elite (ME), popř. na jiných mezinárodních soutěžích, schvaluje sálová komise ČSC na návrh reprezentačních trenérů.

K posouzení a výběru nejkvalitnějších hráčů nebo družstev z dlouhodobějšího pohledu jsou na podporu návrhu reprezentačních trenérů stanoveny nominační turnaje k získávání nominačních bodů. Nejvyšší součet nominačních bodů určuje nejlepší družstvo pro výběr do reprezentace.

V případě, že mají družstva celkově stejný součet nominačních bodů, rozhoduje o konečném pořadí pro start na MS (i náhradní dvojice) nebo SP lepší umístění na Mistrovství ČR.

 

Mezi nominační turnaje elite jsou zařazena všechna kola Extraligy, finále Českého poháru elite a Mistrovství České republiky.

 

NOMINAČNÍ BODY pro Mistrovství světa:

Každé kolo Extraligy a Finále ČP

 

 

Mistrovství ČR ELITE

1. místo

6 bodů

 

 

1. místo

12 bodů

2. místo

5 bodů

 

 

2. místo

10 bodů

3. místo

4 body

 

 

3. místo

  8 bodů

4. místo

3 body

 

 

4. místo

  6 bodů

5. místo

2 body

 

 

 

 

6. místo

1 bod

 

 

 

 

 

NOMINAČNÍ BODY pro Světový pohár:

Každé kolo Extraligy

 

Mistrovství ČR ELITE

1. místo

30 bodů

 

1. místo

20 bodů

2. místo

25 bodů

 

2. místo

15 bodů

3. místo

20 bodů

 

3. místo

10 bodů

4. místo

15 bodů

 

4. místo

  5 bodů

5. místo

10 bodů

 

 

 

6. místo

  5 bodů

 

 

 

 

 

 

1.2.       ELITE – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

O titul „Mistr České republiky v kolové elite“ se utkají první čtyři družstva po odehrání čtyř základních kol Extraligy takto:

a)  Družstva odehrají předkolo MČR turnajovým způsobem každý s každým. Pořadí v tomto předkole se určí podle získaného počtu bodů. V případě shodného bodového zisku rozhoduje vzájemné utkání. V případě schody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého předkola. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4-m údery.

b)  Družstva na 3. místě a na 4. místě z předkola se utkají v jednom utkání o celkové 3. a 4. místo v Mistrovství České republiky. V případě shodného bodového zisku se ihned provedou 4-m údery.

c)  Družstva na 1. místě a na 2. místě z předkola se utkají v jednom utkání o titul „Mistr České republiky“. V případě shodného bodového zisku odehrají družstva rozhodující utkání (1x7 minut), při shodném bodovém zisku se ihned provedou 4-m údery.

Poznámka:

ü   Mistrovství České republiky v sálové cyklistice je společné pro kolovou a krasojízdu.

 

 

1.3.       ELITE – EXTRALIGA

V Extralize startuje sedm družstev z České republiky, která hrají turnajovým způsobem každý s každým ve čtyřech soutěžních kolech, ze kterých se výsledky sčítají pro postup na Mistrovství České republiky.

 

V každém kole Extraligy se hodnotí pořadí podle získaných bodů.

V případě, že mají dvě a více družstev shodný celkový počet bodů, tak pro udělení nominačních bodů a pro pořadí v jednotlivém kole rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek), v případě schody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva ihned po skončení jednotlivého kola mezi sebou 4-m údery.

 

Pořadí po čtyřech odehraných kolech, podle celkového počtu bodů, určí první čtyři družstva postupující na „Mistrovství České republiky“. V případě, že družstva na postupových místech získala shodný počet bodů, rozhodují o konečném pořadí vzájemná utkání ze všech čtyř odehraných kol Extraligy, popřípadě brankový rozdíl a následně pak více vstřelených branek. Družstva s rovností všech položek provedou ihned po skončení čtvrtého kola mezi sebou 4-m údery.

 

Družstvo na 5. místě startuje v následujícím roce opět v Extralize.

Družstva na 6. a 7. místě po odehrání čtyř kol sestupují pro následující rok do I. Ligy.

V případě, že družstva na sestupových místech získala po odehrání čtyř kol Extraligy shodný počet bodů, rozhoduje o sestupu do I. Ligy rozdíl bodů a brankový rozdíl ze vzájemných utkání ve všech čtyřech soutěžních kolech (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). Družstva s rovností všech položek provedou ihned po skončení čtvrtého kola mezi sebou 4-m údery.

 

Poznámka:

ü Hráč I. Ligy a II. Ligy nebo Mistrovství kraje může startovat pouze v jednom kole Extraligy. Po odehrání dvou kol v Extralize se stává statutárním hráčem této soutěže a nesmí již startovat v nižších soutěžích.

ü V Extralize mohou startovat nejvýše dvě družstva z jednoho oddílu.

 

1.4.        ELITE – I. LIGA

V I. Lize startuje sedm družstev z České republiky, která hrají turnajovým způsobem každý s každým ve třech soutěžních kolech, z kterých se výsledky sčítají pro postup do Extraligy a sestup do II. Ligy.

První dvě družstva I. Ligy po odehrání tří soutěžních kol postupují přímo do Extraligy.

Družstva na 3. až 5. místě startují v následujícím roce opět v I. Lize.

Družstva na 6. a 7. místě sestupují pro následující rok do II. Ligy.

O pořadí v jednotlivém kole rozhodují body a brankový rozdíl ze všech utkání v tomto kole.

 

O konečném celkovém pořadí rozhodují body a brankový rozdíl ze všech soutěžních kol I. Ligy.

V případě, že po odehrání všech kol mají dvě a více družstev na postupových nebo sestupových místech shodný počet bodů, rozhodují o pořadí body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). Při rovností všech položek provedou družstva mezi sebou ihned po skončení třetího kola 4-m údery.

 

Poznámka:

ü Hráč II. Ligy nebo Mistrovství kraje může startovat pouze v jednom kole I. Ligy. Po odehrání dvou kol v soutěži se stává hráč statutárním hráčem této soutěže.

ü V I. Lize nesmí startovat hráč Extraligy, který nastoupil ve dvou a více kolech Extraligy v témže soutěžním roce.

ü V I. Lize mohou startovat nejvýše dvě družstva z jednoho oddílu.

 

1.5.       ELITE – II. LIGA

Ve II. Lize startuje sedm družstev z České republiky, která hrají turnajovým způsobem každý s každým ve třech soutěžních kolech, z kterých se výsledky sčítají pro postup do I. Ligy a pro sestup do Mistrovství kraje.

První dvě družstva II. Ligy postupují přímo do I. Ligy.

Družstva na 3. až 5. místě startují v následujícím roce opět ve II. Lize.

Družstva na 6. a 7. místě sestupují pro následující rok do Mistrovství kraje.

O pořadí v jednotlivém kole rozhodují body a brankový rozdíl ze všech utkání v tomto kole (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

 

O konečném celkovém pořadí rozhodují body a brankový rozdíl ze všech soutěžních kol II. Ligy.

V případě, že po odehrání všech kol mají dvě a více družstev na postupových nebo sestupových místech shodný počet bodů, rozhodují o pořadí body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). Při rovností všech položek provedou družstva mezi sebou ihned po skončení třetího kola 4-m údery.

 

 

Poznámka:

ü Ve II. Lize nesmí startovat hráči Extraligy a I. Ligy, kteří nastoupili ve dvou a více kolech Extraligy nebo I. Ligy v témže soutěžním roce.

ü Hráč Mistrovství kraje může startovat pouze v jednom kole II. Ligy. Po odehrání dvou kol v soutěži se stává hráč statutárním hráčem této soutěže.

ü V soutěži II. Ligy mohou startovat nejvýše dvě družstva z jednoho oddílu.

 

1.6.       ELITE – TURNAJ O POSTUP DO II. LIGY

V turnaji startují „Mistři krajů“: Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Praha, Liberecký a Plzeňský + vítězné družstvo M ČR U 23 z téhož roku, které nestartuje v Extralize, I. Lize nebo II. Lize. Pokud v některé soutěži již startuje, má v turnaji o postup do II. Ligy možnost startu další družstvo U 23 podle pořadí v M ČR U 23.

V turnaji o postup do II. Ligy startuje celkem 7 družstev.

Jako osmý účastník turnaje o postup do II. Ligy může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo do tohoto turnaje nekvalifikovalo.

 

V případě omluvy nebo neúčasti nominovaných družstev jako „Mistrů krajů“ nominuje STK SK ČSC náhradní družstva z téhož kraje nebo z ostatních krajů na základě nejvyššího počtu startujících družstev v Mistrovství kraje v kategorii elite v daném roce.

Nejedná se o automatickou nominaci z téhož kraje.

 

Hraje se turnajovým systémem každý s každým. Družstva na 1. a na 2. místě turnaje postupují pro následující rok do II. Ligy.

V případě, že mají dvě a více družstev na postupových místech shodný počet bodů, rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

Pro určení pořadí u více družstev sestaví hlavní rozhodčí tabulku vzájemných utkání.

Při rovnosti všech položek na postupových místech se provedou mezi družstvy 4-m údery.

 

Poznámka:

V turnaji o postup do II. Ligy nesmí startovat hráči Extraligy, I. Ligy a II. Ligy, kteří nastoupí více jak v jednom kole Extraligy,  I. Ligy nebo II. Ligy v témže roce.

V turnaji o postup do II. Ligy mohou startovat i družstva juniorů, kteří dovršili věku 15 let.

 

1.7.        ELITE – MISTROVSTVÍ KRAJE 

Mistrovství kraje, či uspořádání společného mistrovství více krajů, je v kompetenci krajských svazů a navrhovaný systém pro tyto soutěže je ze strany STK SK ČSC pouze jako doporučovaný.

 

O titul „Mistr kraje v kolové elite“ soutěží všechna přihlášená družstva příslušného kraje, mimo družstev startujících v Extralize, I. Lize a v II. Lize.

Při společném uspořádání Mistrovství kraje se hodnotí družstva každého kraje zvlášť a do turnaje o II. ligu postupuje nejlepší družstvo z každého kraje jako „Mistr kraje“.

Mistrovství kraje lze uspořádat jedním turnajem nebo více turnaji na libovolný počet kol.

 

a)  Při 2 až 7 družstvech se hraje systémem každý s každým. Družstvo, které získá nejvyšší počet bodů, se stává „Mistrem kraje“ pro daný rok.

V případě, že na 1. a 2. místě mají družstva shodný počet bodů, provedou se 4-m údery.  V případě, že má více jak dvě družstva shodný počet bodů pro postup do turnaje o II. ligu, sestaví předseda rozhodčího sboru tabulku vzájemných utkání a určí první dvě družstva, která mezi sebou provedou 4-m údery o titul „Mistr kraje“.

 

b)  Při 8 až 9 družstvech se hraje systémem každý s každým. Družstvo, které získá nejvyšší počet bodů, se stává „Mistrem kraje“ pro daný rok. V případě, že na 1. a 2. místě mají družstva shodný počet bodů, provedou se 4-m údery. V případě, že má více jak dvě družstva shodný počet bodů pro postup do turnaje o II. ligu, sestaví předseda rozhodčího sboru tabulku vzájemných utkání a určí první dvě družstva, která mezi sebou provedou 4-m údery o titul „Mistr kraje“.

 

c)  Při 10 družstvech se hraje systémem každý s každým na 2 skupiny po pěti družstvech. První dvě družstva ze skupin postupují do semifinále, ve kterém se utkají vítězové skupin s družstvy na druhém místě. V případě shodného bodového zisku na postupových místech ze skupiny rozhodují výsledky vzájemných utkání. O titul „Mistr kraje“ se ve finále se utkají vítězná družstva ze semifinále. Poražená družstva se utkají o 3. a 4. místo. Další družstva podle pořadí ze skupin se utkají mezi sebou o konečné umístění. V případě shodného bodového zisku se provedou 4-m údery.

 

d)  Při 11 a více družstvech v Mistrovství kraje se hraje systémem každý s každým na dvě nebo více skupin, tak aby se ve finále utkala vítězná družstva ze skupin, popřípadě druhá družstva ze skupin, a bylo jednoznačně určeno konečné pořadí do čtvrtého místa Mistrovství kraje.

 

 

Poznámka:

V této soutěži nesmí startovat hráči Extraligy, I. Ligy a II. Ligy, kteří nastoupí více jak v jednom kole Extraligy, I. Ligy nebo II. Ligy v témže roce.

Při pořádání Mistrovství kraje na více kol může hráč nižšího družstva jednotlivého oddílu startovat pouze jedno kolo za hráče družstva vyššího v témže soutěžním roce.

V soutěži Mistrovství kraje mohou startovat hráči z různých oddílů, kteří se řádně nahlásí STK kraje před zahájením soutěže a prokážou se písemným souhlasem obou oddílů.

V soutěži Mistrovství kraje elite mohou startovat i družstva juniorů, kteří dovršili věku 15. let.

V Mistrovství kraje, zejména při vyšším počtu družstev, lze zkrátit hrací dobu až na 2x5 minut.

 

2. KOLOVÁ – ELITE – ČESKÝ POHÁR

 

2.1.       ELITE – ČESKÝ POHÁR – FINÁLE

Vítězné družstvo z finále Českého poháru postupuje na Mistrovství Evropy elite.

Druhé postupové místo je závislé na nominaci UEC podle výsledků na mistrovství světa v předchozím roce. Medailisté Mistrovství světa mohou nominovat na Mistrovství Evropy zpravidla dvě družstva

 

Ve finále o „Vítěze Českého poháru v kolové elite“ startuje 10 družstev:

§  7 družstev Extraligy

§  3 nebo 2 družstva ze semifinále ČP elite podle družstva pořadatele finále ČP

§  1 družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo nebo nestartuje v Extralize.

 

Finále Českého poháru se hraje systémem:

startujících 10 družstev je nasazeno do dvou skupin „A“ a „B“ po pěti družstvech, a to podle umístění družstev po čtvrtém kole Extraligy v předchozím roce, podle pořadí družstev postupujících do Extraligy z I. Ligy v předchozím roce a podle pořadí družstev postupujících ze semifinále ČP v daném roce.

 

Ve skupinách se hraje systémem každý s každým o pořadí ve skupině.

V případě, že mají dvě či více družstev ve skupině shodný počet bodů, rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celé skupiny. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4-m údery.

 

Družstvo na 1. místě ve skupině „A“ hraje s družstvem na 2. místě ve skupině „B“. Družstvo na 2. místě ve skupině „A“ hraje s družstvem na 1. místě ve skupině „B“.

Vítězná družstva hrají o vítěze Českého poháru v kategorii elite.

Poražená družstva se utkají o 3. místo ve finále Českého poháru.

V případě nerozhodných výsledků těchto utkání se provedou ihned 4-m údery.

 

Družstva na 3. místě ve skupině „A“ hraje s 3. družstvem ze skupiny „B“ o 5. a 6. místo.

V případě nerozhodného výsledku se provedou ihned 4-m údery.

Družstva na 4. a 5. místech ve skupinách již o konečné umístění nehrají.

 

Nominaci družstev do skupin finále ČP elite provádí STK SK ČSC podle klíče:

 

Poř.

Skupina „A“

Poř.

Skupina „B“

1.

Družstvo na 1. místě Extraligy

1.

Družstvo na 2. místě Extraligy

2.

Družstvo na 3. místě Extraligy

2.

Družstvo na 4. místě Extraligy

3.

Družstvo na 5. místě Extraligy

3.

Postupující družstvo do Extraligy na 1. místě I. Ligy

4.

Postupující družstvo do Extraligy na 2. místě I. Ligy

4.

Družstvo na 1. místě v semifinále ČP

5.

Družstvo na 2. místě v semifinále ČP

5.

Pořadatel nebo družstvo na 3. místě v semifinále ČP

 

 

2.2.       ELITE – ČESKÝ POHÁR – SEMIFINÁLE

V semifinále ČP elite startuje celkem 8 družstev:

§ vítězná družstva z prvních kol z krajů:

Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Praha, Liberecký a Plzeňský

§ vítězné družstvo M ČR U 23 z předchozího roku

§ družstvo pořadatele, bez ohledu na to, zda se do SMF kvalifikuje či nekvalifikuje z prvního kola.

 

Pokud se družstvo U 23 kvalifikuje již z prvního kola ČP, popř. již startuje v Extralize, je do semifinále nominováno další družstvo U 23 podle pořadí v M ČR.

V případě, že v některém kraji nebude pořádáno první kolo ČP, může být do semifinále nominováno další družstvo U 23 podle pořadí v M ČR předchozího roku.

V případě, že vítězné družstvo z prvního kola ČP odmítne start v semifinále nebo se omluví, může být nominováno v pořadí další družstvo téhož kraje, následně pak i z jiného kraje podle počtu startujících družstev v prvním kole.

 

O konečném celkovém pořadí rozhodují body a brankový rozdíl ze všech utkání.

V případě, že mají dvě či více družstev na postupových místech shodný počet bodů, rozhodují o pořadí body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

V případě shody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého semifinále. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva mezi sebou 4-m údery.

 

Ze semifinále postupují do finále ČP elite:

§  první tři družstva, pokud družstvo pořadatele finále startuje v Extralize či se družstvo pořadatele finále kvalifikuje ze semifinále jako postupující družstvo.

§  nebo první dvě družstva, pokud se pořadatel finále ČP do finále nekvalifikuje nebo nestartuje v Extralize.

 

 

2.3.       ELITE – ČESKÝ POHÁR – PRVNÍ KOLA

První kola Českého poháru v krajích, či společná první kola pro více krajů, jsou v kompetenci krajských svazů a navrhovaný systém pro tyto soutěže je ze strany STK SK ČSC pouze jako doporučovaný. 

 

Startují všechna řádně přihlášená družstva příslušného kraje, mimo družstev Extraligy,

Hraje se jednokolovým turnajem systémem každý s každým.

V případě většího počtu startujících družstev, určuje systém soutěže krajská komise STK tak, aby byl zajištěn postup v témže ročníku Českého poháru.

 

V případě rovnosti bodů, rozhoduje o postupu vzájemné utkání, v případě nerozhodného výsledku se provedou 4-m údery. 

Při rovnosti více jak dvou družstev rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

 

Při společném uspořádání prvního kola za účasti družstev z více krajů se hodnotí družstva každého kraje zvlášť a do semifinále Českého poháru postupují nejlepší družstva z každého kraje jako vítězná družstva z krajských prvních kol.

 

Vítězové prvních kol ČP elite postupují do semifinále Českého poháru elite.

 

Poznámka:

 V prvních kolech nestartují družstva Extraligy.

 V soutěži může startovat libovolný počet družstev z jednoho oddílu.

 V soutěži mohou startovat i hráči juniorské kategorie, kteří dovršili v témže roce věku 15 roků.

 Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří se řádně přihlásili před prvním kolem Českého poháru STK SK ČSC a mají písemný souhlas vedení obou oddílů.

 případě postupu kombinovaného družstva na Mistrovství Evropy, si musí kombinovaná dvojice zajistit hráčské licence pouze na jeden oddíl.

 V prvních kolech, zejména při vyšším počtu družstev, lze zkrátit hrací dobu až na 2x5 minut.

 

3. KOLOVÁ – U 23

 

Mistrovství České republiky U 23 se hraje na pět soutěžních kol.

První tři kola jsou kvalifikační předkola pro postup do semifinále a následně do finále M ČR U 23.

 

3.1.       U 23 – REPREZENTACE 

Reprezentaci České republiky v kolové kategorie U 23 na Mistrovství Evropy U 23 (ME), popř. na jiných mezinárodních soutěžích, schvaluje sálová komise ČSC na návrh reprezentačních trenérů.

K posouzení a výběru nejkvalitnějších hráčů nebo družstev z dlouhodobějšího pohledu jsou na podporu návrhu reprezentačních trenérů stanoveny nominační turnaje k získávání nominačních bodů.

Nejvyšší součet nominačních bodů určuje nejlepší družstvo pro výběr do reprezentace.

V případě, že po odehrání finále mají družstva na předních místech celkově stejný součet nominačních bodů ze všech turnajů, rozhoduje o konečném pořadí pro nominaci na ME U 23 (i náhradní dvojice) lepší umístění ve finále Mistrovství ČR U 23. 

 

Podle reglementu UEC musí být oba hráči reprezentačního družstva U 23 na Mistrovství Evropy U 23 ze stejného oddílu.

 

Mezi nominační turnaje U 23 jsou zařazena tři předkola, semifinále a finále Mistrovství České republiky. Družstva startující v nominačních turnajích získávají nominační body pro výběr reprezentace.

 

NOMINAČNÍ BODY pro Mistrovství Evropy U 23:

pro 1. až 3. předkolo:

pro semifinále a finále:

1. místo

6 bodů

1. místo

12 bodů

2. místo

5 bodů

2. místo

10 bodů

3. místo

4 body

3. místo

  8 bodů

4. místo

3 body

4. místo

  6 bodů

5. místo

2 body

5. místo

  4 body

6. místo

1 bod

6. místo

  2 body

Družstva na dalších místech pořadí jsou bez nominačních bodů.

 

3.2.       U 23 – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - FINÁLE 

O titul „Mistr České republiky v kolové U 23“ startuje prvních šest družstev ze semifinále.

Jako sedmý účastník finále může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.

Finále se hraje turnajovým systémem každý s každým.

Pro konečné umístění a udělení nominačních bodů ve finále M ČR U 23, při stejném bodovém zisku, rozhodují vzájemná utkání, jsou-li nerozhodná, provedou se 4-m údery.

 

 

3.3.       U 23 – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - SEMIFINÁLE 

V semifinále M ČR U 23 startuje prvních sedm družstev, která získají nejvyšší počet bodů ze všech tří předkol.

Jako osmý účastník semifinále může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.

Prvních šest družstev v semifinále postupuje do finále M ČR U 23.

Pro konečné umístění a udělení nominačních bodů v semifinále M ČR U 23, při stejném bodovém zisku, rozhodují vzájemná utkání. Pro určení pořadí u více družstev sestaví hlavní rozhodčí tabulku vzájemných utkání.

Při rovnosti všech položek na postupových místech pro finále se provedou mezi družstvy 4-m údery.

 

 

3.4.       U 23 – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - PŘEDKOLA

První tři předkola M ČR U 23 jsou kvalifikační pro postup do semifinále.

V každém předkole rozhoduje o přidělení nominačních bodů získaný bodový zisk.

Při rovnosti bodů v předkole rozhoduje na prvních šesti místech o přidělení nominačních bodů brankový rozdíl, v případě, že je shodný, rozhoduje více vstřelených branek.

 

Po odehrání třetího kola se sečtou bodové výsledky všech tří předkol, které určí 7 družstev pro postup do semifinále.

 

V případě, že na rozhraní 7. místa, tj. postupového místa do semifinále, získají družstva celkově po třech kolech stejný počet bodů, rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). Pro určení pořadí u více družstev sestaví hlavní rozhodčí tabulku vzájemných utkání.

Při rovnosti všech položek se provedou ihned po skončení třetího kola mezi družstvy 4-m údery.

 

Pro družstva, která skončila po odehrání předkol na nepostupových místech, soutěž končí.

 

Do počtu osmi družstev se předkola M ČR U 23 hrají turnajovým způsobem každý s každým.

 

Při účasti 9. až 12. družstev se hraje na dvě skupiny, do kterých se družstva nasadí podle předpokládané výkonnosti, resp. podle umístění v předcházejícím roce. Zbývající družstva se do skupin losují.

První dvě družstva ze skupin postupují do finále o 1. až 4. místo. Výsledky, které se odehrají ve skupinách, se do finále započítávají.

Družstva na 3. místech ve skupinách hrají, pro udělení nominačních bodů, o umístění na konečném 5. a 6. místě.

 

Při účasti 13 až 20 družstev se hraje systémem čtyř skupin, do kterých se družstva nasadí podle předpokládané výkonnosti, resp. podle umístění v předcházejícím roce.

První družstva ze skupin postupují do finále o 1. až 4. místo. Družstva na 2. místech hrají, pro udělení nominačních bodů, o umístění na konečném 5. a 6. místě, resp. až 8. místě.

 

Poznámka:

 Možnost startu libovolného počtu družstev z jednoho oddílu.

 Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinovaé družstvo), kteří se řádně přihlásí před prvním kolem M ČR U 23 a mají písemný souhlas obou oddílů.

 Věková hranice hráčů MČR U 23 je dána věkem 15 – 22 let.ü Do konce listopadu každého běžného roku přihlásit na STK SK ČSC družstva, která budou startovat v MCR U 23 v následujícím roce.

 Sestavy družstev je možno měnit v rozehrané soutěži na základě lékařského potvrzení při onemocnění hráče. V semifinále a finále povoluje STK SK ČSC v případě zranění, změnu v družstvu za hráče, který nepostoupil ze základních kol MČR U 23.

 Nejlepší umístěné družstvo po ukončení soutěže M ČR U 23, které nehraje Extraligu, l. Ligu nebo II. Ligu je nominováno do turnaje o postup do II. Ligy. Pokud vítězné družstvo U 23 v některé soutěži již startuje, má v turnaji o postup do II. Ligy možnost startu další družstvo v pořadí podle umístění v M ČR U 23 z téhož roku.

 V předkolech, zejména při vyšším počtu družstev, lze zkrátit hrací dobu až na 2x5 minut.

4. KOLOVÁ – JUNIOŘI

 

4.1.        JUNIOŘI – REPREZENTACE

Reprezentaci České republiky v kolové juniorů na Mistrovství Evropy juniorů (MEJ), popř. na jiných mezinárodních soutěžích, schvaluje sálová komise ČSC na návrh reprezentačních trenérů.

K posouzení a výběru nejkvalitnějších hráčů nebo družstev z dlouhodobějšího pohledu jsou na podporu návrhu reprezentačních trenérů určeny nominační turnaje k získávání nominačních bodů.

Nejvyšší součet nominačních bodů určuje nejlepší družstvo pro výběr do reprezentace.

V případě, že po odehrání finále mají družstva na předních místech celkově stejný součet nominačních bodů ze všech turnajů, rozhoduje o konečném pořadí pro start na MEJ (i náhradní dvojice) lepší umístění ve finále Mistrovství ČR juniorů. 

Podle reglementu UEC musí být oba hráči reprezentačního družstva juniorů na Mistrovství Evropy juniorů ze stejného oddílu.

 

Mezi nominační turnaje juniorů jsou zařazeny vybrané turnaje, semifinále a finále Mistrovství České republiky. Nominační turnaje kategorie „B“ stanovuje sálová komise na návrh STK a musí být uvedeny ve schváleném termínovém kalendáři a v nominačních kritériích příslušného roku.

Rozpisy nominačních turnajů je pořadatel povinen rozeslat všem oddílům kolové.

V případě rovnosti bodů v jednotlivém turnaji rozhoduje o udělení nominačních bodů vzájemné utkání, v případě schody ze vzájemných utkání se k určení pořadí použije brankový výsledek z celého turnaje. Pokud přetrvává rovnost všech položek, provedou družstva ihned po skončení jednotlivého kola mezi sebou 4-m údery.

Družstva startující v nominačních turnajích získávají nominační body pro výběr reprezentace.

 

NOMINAČNÍ BODY pro Mistrovství Evropy juniorů:

pro turnaje kat. „B“:

 

pro turnaje kat. „A“ (předkolo a finále MČR):

1. místo

6 bodů

 

1. místo

12 bodů

2. místo

5 bodů

 

2. místo

10 body

3. místo

4 body

 

3. místo

  8 bodů

4. místo

3 body

 

4. místo

  6 bodů

5. místo

2 body

 

5. místo

  4 body

6. místo

1 bod

 

6. místo

  2 body

 

4.2.       JUNIOŘI – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

O titul „Mistr České republiky v kolové juniorů“ soutěží šest nejlepších družstev z České republiky, která postoupila z předkola Mistrovství České republiky v témže roce.

Jako sedmý účastník finále M ČR může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.

Hraje se jednokolově systémem každý s každým. Tím je určeno pořadí na 1. až 6. (7.) místě.

V případě, že na rozhraní 2. místa, tj. postupového místa pro finálové utkání, získají družstva celkově stejný počet bodů, rozhodují body a brankový rozdíl ze vzájemných utkání (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek). Pro určení pořadí u více družstev sestaví hlavní rozhodčí tabulku vzájemných utkání. Při shodném bodovém zisku ze vzájemných utkání se následně použije brankový výsledek z celého turnaje.

 

Družstva na 1. a 2. místě odehrají druhé utkání o titul „Mistr České republiky“, ke kterému se započítává bodový výsledek těchto družstev z prvního utkání.

Při rovnosti bodů po druhém utkání se o titul M ČR odehraje rozhodující utkání 1x6 minut a při shodném bodovém zisku se následně provedou 4-m údery.

 

O 3. místo a 4. místo se hraje stejným způsobem, tj. se započtením bodového výsledku z prvního utkání. Při stejném bodovém zisku se ihned provedou 4-m údery.

Pro družstva na 5., 6. a případně na 7. místě, platí pořadí podle dosažených výsledků celého turnaje.

 

Poznámka:

Mohou startovat nejvýše dvě družstva z jednoho oddílu.

4.3.       JUNIOŘI – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - PŘEDKOLO

V předkole M ČR o postup do finále Mistrovství České republiky v kolové juniorů soutěží osm družstev, která postoupila z kvalifikací Mistrovství České republiky juniorů v témže soutěžním roce, podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže.

Jako devátý účastník předkola M ČR může startovat i družstvo pořadatele, pokud se do předkola žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.

Hraje se jednokolově systémem každý s každým. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí na všech místech brankový rozdíl a při shodném rozdílu dále pak více vstřelených branek.

Prvních šest družstev postupuje do finále „Mistrovství České republiky“ v témže soutěžním roce.

 

Poznámka:

V soutěži mohou startovat nejvýše dvě družstva z jednoho oddílu.

 4.4.       JUNIOŘI – KVALIFIKACE PRO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

            KVALIFIKACE „A“ – ČECHY a KVALIFIKACE „B“ – MORAVA

 V kvalifikacích „A“ a „B“ o postup do předkola Mistrovství ČR v kolové juniorů soutěží v příslušných skupinách vždy osm družstev v jednokolovém turnaji systémem každý s každým. Startují mistři krajů a další družstva příslušných krajů nominovaných podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže pro každý kalendářní rok.

Družstvo pořadatele je nominováno do celkového počtu 8 družstev, pokud se nekvalifikovalo žádné jeho družstvo

 

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí na všech místech brankový rozdíl, při shodném rozdílu dále pak více vstřelených branek podle mezinárodních pravidel kolové.

 

Vítěz skupina „A“ a skupiny „B“ spolu s dalšími družstvy podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže, postupují v témže roce do předkola Mistrovství České republiky.

 

Poznámka:

ü V soutěži může startovat libovolný počet družstev z jednoho oddílu.

 

4.5.       JUNIOŘI – MISTROVSTVÍ KRAJE

Mistrovství kraje, či uspořádání společného mistrovství více krajů, je v kompetenci krajských svazů a navrhovaný systém pro tyto soutěže je ze strany STK SK ČSC pouze jako doporučovaný.

 

O titul „Mistr kraje v kolové juniorů“ soutěží všechna přihlášená družstva příslušného kraje.

Mistrovství kraje lze uspořádat jedním turnajem nebo více turnaji na libovolný počet kol.

 

Při společném uspořádání Mistrovství kraje se hodnotí družstva každého kraje zvlášť a do kvalifikace „A“ nebo „B“ postupuje nejlepší družstvo z každého kraje jako „Mistr kraje“.

O celkovém vítězi rozhodují získané body. Budou-li mezi dvěma nebo více družstvy stejné, musí být o vítěze Mistrovství kraje provedeny 4-m údery.

 

Mistr kraje a případně další družstva podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC postupují do kvalifikace M ČR v témže roce.

 

Poznámka:

ü V případě, že dvojice juniorů v kolové je nově složená v závěru kalendářního roku z hráčů dvou různých oddílů (kombinované družstvo) v zájmu reprezentace, startuje v nominačních turnajích, které jsou předehrávány do konce kalendářního roku, muže hráč startovat na svou licenci. Družstvo musí před zahájením nové soutěže juniorů pro start na MEJ a před prvním nominačním turnajem oznámit STK SK ČSC oddíl, za který bude kombinovaná dvojice v následujícím roce startovat.

ü V Mistrovství kraje, zejména při vyšším počtu družstev, lze zkrátit hrací dobu až na 2x5 minut.

 

5. KOLOVÁ – ŽÁCI

 

5.1.       ŽÁCI – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - FINÁLE

O titul „Mistr České republiky v kolové žáků“ soutěží osm družstev, která postoupila z kvalifikace M ČR žáků podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC nebo 7 družstev a jako osmý účastník M ČR může startovat i družstvo pořadatele, pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.

 

Hraje se jednokolově turnajovým systémem každý s každým. 

Při rovnosti bodů na 1. a 2. místě se odehraje rozhodující utkání a při shodném bodovém zisku se následně provedou 4-m údery.

Při rovnosti bodů na 2. a 3. místě, event. 3. a 4. místě, se provedou 4-m údery.

Při rovnosti bodů na 1. až 3. místě se odehrají rozhodující utkání a při shodném bodovém zisku se následně provedou 4-m údery.

O pořadí na dalších místech rozhodují získané body, budou-li stejné, rozhoduje brankový rozdíl (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

 

Poznámka:

ü Ve finále M ČR žáků mohou startovat nejvýše tři družstva z jednoho oddílu.

ü Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří startovali ve stejné sestavě v kvalifikaci MČR a v MK.

 

 

5.2.       ŽÁCI – KVALIFIKACE PRO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SKUPINA „A“ – ČECHY  a  SKUPINA „B“ – MORAVA

 

V kvalifikacích „A“ a „B“ o postup do finále Mistrovství České republiky v kolové žáků soutěží v příslušných skupinách osm družstev v jednokolovém turnaji systémem každý s každým. Startují Mistři kraje a další družstva příslušného kraje nominované podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže pro každý kalendářní rok.

Jako devátý účastník kvalifikace může startovat i družstvo pořadatele pokud se žádné jeho družstvo nekvalifikovalo.

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí na všech místech brankový rozdíl a při shodném rozdílu dále pak více vstřelených branek podle pravidel kolové.

Vítězové kvalifikací „A“ a „B“ a další družstva podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC postupují v témže roce do finále Mistrovství České republiky v kategorii žáků.

 

Poznámka:

 Mohou startovat nejvýše tři družstva z jednoho oddílu.

 Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří startovali ve stejné sestavě v Mistrovství kraje, který si družstvo zvolí v případě hráčů ze dvou různých krajů.

 

 5.3.       ŽÁCI – MISTROVSTVÍ KRAJE

Mistrovství kraje, či uspořádání společného mistrovství více krajů, je v kompetenci krajských svazů a navrhovaný systém pro tyto soutěže je ze strany STK SK ČSC pouze jako doporučovaný.

 

O titul „Mistr kraje v kolové žáků“ soutěží všechna přihlášená družstva příslušného kraje.

Mistrovství kraje lze uspořádat jedním turnajem nebo více turnaji na libovolný počet kol.

Při společném uspořádání Mistrovství kraje se hodnotí družstva každého kraje zvlášť a do kvalifikace „A“ nebo „B“ postupuje nejlepší družstvo z každého kraje jako „Mistr kraje“.

O celkovém vítězi rozhodují získané body. Budou-li mezi dvěma nebo více družstvy stejné, udělá hlavní rozhodčí minitabulku vzájemných utkání ve všech odehraných kol a družstva na 1. a 2. místě provedou o titul „Mistr kraje“ 4-m údery.

Mistr kraje a případně další družstva podle postupového klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže postupují do kvalifikací pro Mistrovství České republiky v témže roce.

 

6. KOLOVÁ – ŽÁCI – ČESKÝ POHÁR

 

6.1.       ŽÁCI – ČESKÝ POHÁR – FINÁLE

Ve finále Českého poháru žáků startuje 8 družstev podle dosaženého nejvyššího bodového zisku z kvalifikačních turnajů nebo 7 družstev podle dosaženého bodového zisku z kvalifikačních turnajů a 1 družstvo pořadatele, pokud se do finále neprobojuje žádné jeho družstvo.

 

Ve finále ČP žáků se hraje jednokolově systémem každý s každým. 

Družstvo, které získá nejvíce bodů, se stává vítězem Českého poháru žáků.

 

Při rovnosti bodů na prvních třech místech se vždy provedou 4-m údery.

O pořadí na dalších místech rozhodují získané body, budou-li stejné, rozhoduje brankový rozdíl (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

 

Poznámka:

ü Start v Českém poháru je možný pro libovolný počet družstev z jednoho oddílu nominaci a rozpis finále provádí STK SK ČSC po odehrání všech kvalifikačních turnajů ČP.

ü Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří se řádně přihlásí před prvním kolem ČP a mají písemný souhlas obou oddílů.

 

 

6.2.       ŽÁCI – ČESKÝ POHÁR – KVALIFIKAČNÍ TURNAJE

Kvalifikační turnaje Českého poháru žáků musí být uvedeny ve schváleném termínovém kalendáři a každý oddíl disponující žákovskými družstvy, v závislosti na termínové a pořadatelské možnosti, by měl požádat o pořádání alespoň jednoho kvalifikačního turnaje Českého poháru žáků.

O schválení a přidělení pořadatelství kvalifikačního turnaje žáků rozhoduje SK SC ČSC v termínovém kalendáři a v nominačních kritériích pro příslušný rok.

 

Rozpisy kvalifikačních turnajů jsou pořadatelé povinni rozeslat všem oddílům kolové.

Schválený kvalifikační turnaj žáků je pořadatel povinen zajistit za každých okolností, pakliže se případně v dostatečném časovém předstihu nedohodne s jiným pořadatelem na převzetí pořadatelství tohoto kvalifikačního turnaje.

 

V turnajích se hraje do osmi družstev každý s každým. Při větším počtu přihlášených družstev se hraje na skupiny podle propozic pořadatele. O pořadí družstev rozhodují body a brankový rozdíl (při shodném rozdílu pak více vstřelených branek).

 

V kvalifikačních turnajích, které se konají v roce předcházejícímu roku konání finále, mohou startovat pouze hráči, kteří splňují věkovou kategorii žáků i v následujícím roce, kdy se koná finále této soutěže.

 

Vítězné družstvo získává tolik kvalifikačních bodů, kolik startovalo družstev, další družstvo získává vždy o jeden bod méně (poslední družstvo získává 1 bod).

 

V případě shodného umístění družstev ve skupinách, při větším počtu startujících družstev, když nejsou dohrávána utkání o konečné umístění, získávají tato družstva stejný počet kvalifikačních bodů

 

Body z jednotlivých kvalifikačních turnajů se sčítají a družstva s největším počtem získaných bodů postupují do finále Českého poháru žáků.

Při rovnosti kvalifikačních bodů z kvalifikačních turnajů je lepší družstvo, které počet bodů získalo v menším počtu absolvovaných turnajů.

 

Start družstev v Českém poháru žáků je umožněn pro libovolný počet z jednoho oddílu.

Možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů (kombinované družstvo), kteří se řádně přihlásí před prvním kolem a mají písemný souhlas obou oddílů.

 

7. VEŘEJNÉ A MEZINÁRODNÍ TURNAJE

VŠECHNY KATEGORIE – VEŘEJNÉ A MEZINÁRODNÍ TURNAJE

Pořadatel veřejných a mezinárodních turnajů v České republice, které nejsou zařazeny do kalendáře SC pro daný rok je pořadatel povinen nahlásit STK SK ČSC – propozice turnaje, návrh rozhodčích, apod. nejméně 30 dnů před akcí. Po ukončení turnaje odešle pořadatel výsledky STK SK ČSC, který výsledky zpracovává (popřípadě výsledky odešle do Rankliste UCI).

 

 

II.         VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

PRO SÁLOVOU CYKLISTIKU - KOLOVOU

 

A)    ŘÍDÍCÍ SLOŽKY SOUTĚŽÍ

 

STK SK ČSC – kolová        

· Extraliga, I. Liga, II. Liga, Mistrovství České republiky

· Turnaj o postup do II. Ligy

· Český pohár elite (finále a semifinále)

· Mistrovsví ČR U 23 – předkola, semifinále a finále

· Mistrovsví ČR juniorů – kvalifikace, předkolo a finále

· Mistrovsví ČR žáků – kvalifikace a finále

· Český pohár žáků – finále

· Výsledkově a statisticky:

nominační turnaje reprezentace elite, U 23 a juniorů, kvalifikační turnaje žáků,

mezistátní a mezinárodní turnaje

Krajské sálové komise       

·                    Mistrovství krajů, první kola Českého poháru elite, veřejné a náborové soutěže

 

Kolová dvojic se řídí mezinárodními pravidly kolové UCI a jejich schválenými změnami.

 

 

B)    ROZHODČÍ SBORY A DELEGACE K SOUTĚŽÍM

 

1)  Rozhodčí

Rozhodčí na mistrovské soutěže deleguje a nominuje příslušná řídící složka soutěží podle všeobecných ustanovení platných pro sálovou cyklistiku podle bodu A).

Aby rozhodčí mohl řádně vykonávat funkci, musí mít licenci rozhodčího ČSC, průkaz rozhodčího, musí mít předepsané oblečení s odznakem „JURY“.

Rozhodčí musí mít předepsané oblečení, jinak má nárok pouze na 50% odměny.

Za toto zodpovídá hlavní rozhodčí.

Oblečení rozhodčích na soutěže kolové:

šedé kalhoty, bílá košile nebo tričko s odznakem JURY a sportovní obuv.

V případě nejasných a sporných situací, se hlavní rozhodčí řídí pokyny sálové komise ČSC.

 

2)  Úhrada náhrad rozhodčím

a)  Rozhodčím nominovaných na soutěže v kolové a delegovaných STK SK ČSC náleží úhrada náhrad a pořadatel vyplní formuláře o výplatě rozhodčích v kolové s tím, že výplata náhrad je schválená ČSC takto:

Turnaje s dobou trvání do 4 hodin mají sazbu odměny 200,- Kč každému rozhodčímu. V případě trvání turnaje delší dobu než 4 hodiny je sazba pro každého rozhodčího 400,- Kč.

Při soutěži Mistrovství krajů platí pořadatel nad 4 hodiny 200,- Kč do 4 hodin 100,- Kč.

    

b)  V případě, že rozhodčí nemá v turnaji své družstvo, je pořadatel povinen vyplatit rozhodčímu cestovné (ve výši 2,50 Kč/1 km).

 

c)  Pořadatel turnajů je povinen náhrady (odměnu a cestovné) uhradit rozhodčím, kteří jsou na soutěž nominováni STK SK ČSC podle sportovně technických předpisů nebo které nominuje na soutěži hlavní rozhodčí za neúčast bez omluvy nominovaného rozhodčího.

 

d)  V případě, že pořadatel neuhradí nominovaným nebo delegovaným rozhodčím finanční náhrady, které vyplývají ze Sportovně technických směrnic, bude neplnění povinností pořadatele řešit sálová komise SC ČSC. Do doby prokazatelného vyrovnání veškerých závazků vůči rozhodčím může být tomuto pořadateli odejmuto pořádání všech soutěží a družstvům pořadatele může být pozastavena činnost, čímž nebude umožněn start jeho družstev v soutěžích všech kategorií.

 

 

C)    TERMÍNOVÉ KALENDÁŘE, ROZPISY A ZÁPISY ZE SOUTĚŽÍ

 

1)  Žádosti o přidělení mistrovských a pohárových soutěží o zařazení mezinárodních a veřejných soutěží celostátního charakteru do celostátní termínové listiny sálové cyklistiky, zasílají oddíly na STK SK ČSC do konce února pro následující kalendářní rok.

 

2)  Termínový kalendář soutěží zpracovává podle návrhů oddílů STK SK ČSC po mezinárodním kalendářním kongresu sálové cyklistiky, tak aby oddíly obdržely nejpozději do 1. září zpracovaný návrh kalendáře soutěží v kolové pro následující rok.

 

3)  Podklady pro vydání rozpisů mistrovských a pohárových soutěží zasílají oddíly na STK SK ČSC v požadovaných termínech k vydání rozpisů Mistrovství České republiky ve všech kategoriích a vydání rozpisů Českého poháru v kolové.

 

4)  Návrh rozpisů mezinárodních turnajů zasílají oddíly na schválení spolu s návrhem rozhodčích na STK řídící složky, nejméně 30 dnů před zahájením soutěže.

 

5)  Veškeré zápisy ze soutěží kolové, přátelských utkání, veřejných a mezinárodních turnajů, velkých cen, memoriálů apod. v České republice se zasílají na STK SK ČSC pověřeného ke komunikaci výsledků do soutěže UCI – WORLD – RANKINGLIST pro každý kalendářní rok.

 

6)  Zápisy z turnajů – řádně vyplněné se zasílají v elektronické podobě neprodleně po ukončení soutěže na STK SK ČSC, tj. výsledky ze všech soutěží kolové v České republice a výsledky všech startů v zahraničí !!!

Oddíl je povinen založit originály zápisů ze všech turnajů a soutěží, které oddíl pořádá.

 

Zápis se vyplňuje: na předepsaném tiskopise a musí obsahovat název soutěže, datum a místo konání, pořadatele, rozměry hrací plochy, dobu hry, oddílovou příslušnost, jméno a příjmení hráče, číslo licence, jména a funkce rozhodčích, přehlednou tabulku a uvedení konečného pořadí. U turnajů hraných vyřazovacím způsobem nutno uvést i výsledky kvalifikačních utkání, včetně postupových klíčů. V závěrečné části zápisu uvést všechny důležité údaje o průběhu soutěže, udělené karty s popiskem přestupku a uvést rozhodčího, který kartu udělil, jednání o protestech, zdravotní služba, zápis a popis o úrazech, případná dopingová kontrola, udělené ceny a celkové hodnocení soutěže.

 

7)  Přihlášky k turnajům: v rozpise každého turnaje na veřejných nebo mezinárodních soutěží, musí být uvedeno datum uzávěrky přihlášek.

 

8)  Rozpisy všech turnajů musí být schváleny příslušným STK SK ČSC a rozeslány 1 měsíc před konáním turnaje, nejpozději 14 dnů před uzávěrkou přihlášek.

 

9)  Odřeknutím vypsaného turnaje se musí provést nejpozději 14 dnů před termínem konání soutěže, a to stejným způsobem jako jeho vypsání (tj. oznámení všem složkám, jimž byl zaslán rozpis).

 

D)    POVINNOSTI HRÁČŮ A TRESTY V KOLOVÉ

 

1)  Každý hráč musí předložit rozhodčímu sboru platnou hráčskou licenci ČSC pro příslušný rok.

Do konce měsíce ledna se na soutěžích hráč může prokázat ještě licencí předchozího roku, jestliže má pro příslušný rok zažádáno o vystavení nové licence na ČSC. 

U náborových a kvalifikačních turnajů Českého poháru žáků se hráč může prokázat členským průkazem TJ/SK/ZS nebo jiným dokladem určujícího věk hráče.

 

2)  Při jednání s rozhodčím sborem zastupuje družstvo vedoucí nebo trenér, který rovněž zodpovídá za kázeň svých hráčů a jejich sportovní vystupování.

 

3)  Soutěžící musí uposlechnout příkazů ředitele soutěže, rozhodčích, musí se zdržovat ve vyhrazeném prostoru, nesmí pokřikovat a jinak nevhodně zasahovat do průběhu soutěže.

 

4)  Hráč nastupuje do soutěže ve sportovním úboru a v tomto musí nastoupit i ke slavnostnímu nástupu a vyhlášení výsledků a rozdělení cen. V případě, že tak neučiní, může být disciplinárně trestán nebo mu pořadatel nemusí předat cenu.

 

5)  Za sportovní úbor se považuje dres, trenýrky, sportovní obuv, která musí zakrývat kotníky a podkolenky nebo štulpny. Při startu družstev v kolové musí být dresy obou hráčů naprosto stejné.

 

6)  Sportovní družstvo musí být k dispozici rozhodčímu sboru 20 minut před zahájením soutěže. V případě, že se družstvo opozdí ne vlastní vinou (zpoždění hromadného cestovního prostředku, havárie, defekt atd.) řádně se omluví předsedovi rozhodčího sboru nejméně 20 minut před zahájením soutěže o opožděném příjezdu družstva k soutěži. Hlavní rozhodčí umožní start družstva s tím, že družstvo odehraje utkání po sobě a nebudou mu výsledky kontumovány. Maximální čekací doba na družstvo je však 2 hodiny.

 

7)  Při utkání v kolové mohou být za brankou („Coachingzone“) svého družstva pouze trenér a mechanik.

 

8)  V poločase utkání mohou vstoupit na hrací plochu pouze trenér, masér, mechanik a lékař.

 

9)  Reprezentanti kolové, kteří podepsali statut reprezentanta České republiky, jsou plně zodpovědní všem bodům, které statut obsahuje. V případě porušení budou reprezentačním trenérem po dohodě se sálovou komisí vyvozeny disciplinární důsledky.

 

10)   Hráč může uskutečnit nejvýše dva přestupy v jednom kalendářním roce. Minimální časový odstup mezi dvěma po sobě podanými přestupy je jeden měsíc.

 

 

11)   Tresty v kolové

 

a)   Upozornění na porušení pravidel – není povinností rozhodčího hráče upozornit, ale hráč by si měl být vědom, že při opakování téhož přestupku, po němž následuje napomenutí žlutou kartou, je u těchto přestupků:

·        Výměna kola musí být provedena mimo hrací plochu na vlastní brankové čáře a pouze v prostoru vyhraženém pro doprovod (tzv. „Coachingzone“) a nesmí tím být omezován soupeř. Při nerespektování je hráč upozorněn na porušení pravidel a při opakovaném porušení následuje udělení žluté karty (bod 1.10. pravidel).

 

·         Doba při změně stran nesmí přesáhnout 2 minuty. Přestupky proti tomuto nařízení se, po dvojím vyzvání družstva k nástupu ke hře, trestají napomenutím družstva (obou hráčů) - (bod 1.12. d) pravidel)

 

·        Nepřípustné je seskočit s kola za účelem zachycení jinak nedosažitelného míče.

Tento prohřešek se při jeho opakování trestá napomenutím (bod 2.0. g) pravidel).

 

·        Pouze dva příslušníci doprovodu družstva se mohou zdržovat po dobu běžícího času utkání za mantinelem ve vyznačeném prostoru pro doprovod -„Coachingzone“ a musí sedět na židlích. Vstoupí-li na hrací plochu, nařídí se proti tomuto družstvu 4-m úder.

Při opakování přestupku se družstvo (oba hráči) napomenou (bod 2.0. h) pravidel).

 

·        Nepřístojné chování je i mimo jiné: (bod 2.14. a) pravidel)

když hráči opakovaně kritizují rozhodnutí rozhodčího,

když hráči opakovaně neoprávněně protestují zdvižením ruky,

když se opakovaně vyskytují úmyslné přestupky proti pravidlům.

 

 

b)  Napomenutí – udělení žluté karty - hráč je trestán u těchto přestupků:

 

·        Při opakovaném porušení pravidel při výměně kola (bod 1.10. pravidel).

 

·        Po dvojím vyzvání družstva k nástupu ke hře při změně stran. Přestupky proti tomuto nařízení se trestají napomenutím družstva (obou hráčů) - (bod 1.12. d) pravidel)

 

·        Při opakovaném seskočení s kola za účelem zachycení jinak nedosažitelného míče.

(bod 2.0. g) pravidel).

 

·        Při opakovaném vstupu doprovodu na hrací plochu (bod 2.0. h) pravidel).

 

·        Při opakování nepřístojného chování: (bod 2.14. a) pravidel):

když hráči opakovaně kritizují rozhodnutí rozhodčího,

když hráči opakovaně neoprávněně protestují zdvižením ruky,

když se opakovaně vyskytují úmyslné přestupky proti pravidlům.

 

·        Při nepřístojném chování: (bod 2.14. a) pravidel) - bez předchozího upozornění:

při hrubém přestupku proti pravidlům, např. když hráč hrubým přestupkem omezí

soupeře, např. když do něho najede nebo ho strhne z kola, posuzuje se jako „hrubý faul“, a současně se žlutou kartou se nařizuje také 4-m úder.

při vyvolání rozepře se spoluhráčem, soupeřem, rozhodčím sborem nebo diváky,

když hráči bez oprávněného důvodu přestanou hrát nebo opustí hřiště.

 

 

c)  Udělení červené karty - hráč je trestán u těchto přestupků:

 

·         Jestliže chování hráče vyvolá další napomenutí v témže utkání, napomene se nejprve podle bodu 2.14 c) žlutou kartou. Následovně mu rozhodčí ukáže červenou kartu, čímž je vykázán ze hřiště. Utkání je hodnoceno jako prohrané 0 : 5, pokud výsledek v té době nebyl příznivější pro soupeře. (bod 2.14. d) pravidel).

 

·         Při hrubém nesportovním chování se hráči, bez předchozího varování nebo napomínání, ukáže červená karta. (Bod 2.14. e) pravidel.)

Hrubé nesportovní chování je např.:

když ke hře oprávněný hráč soupeři zabrání hrubým přestupkem, např. jej porazí,

strhne z kola „faul záchranná brzda“,

hození kola,

násilnosti vůči hráčům, funkcionářům nebo divákům,

urážka rozhodčího,

hození nebo střelení míče na rozhodčího,

úmyslné najetí nebo vražení do rozhodčího.

 

 

 

d)     Následné tresty po udělení žlutých a červených karet

 

Ø Za obdržení 2 žlutých karet v jednom utkání (za přestupky podle čl.2.14 odst. a) mezinárodních pravidel kolové), rozhodčí následně ukáže červenou kartu, kontumační výsledek 5:0 a hráč může pokračovat v turnaji.

Ø Při obdržení červené karty (bez předchozího udělení žluté karty) nesmí vyloučený hráč nastoupit následující dvě utkání v turnaji, může nastoupit náhradník.

Ø Při vyloučení za hrubé nesportovní chování (bez předchozího varování (čl.2.14 odst. e) mezinárodních pravidel kolové) – červená karta a kontumační výsledek 5:0.

Podle charakteru přestupku rozhodčí sbor rozhodne zda:

·      při hrubém přestupku proti pravidlům nesmí vyloučený hráč nastoupit následující dvě utkání v turnaji

nebo

·      při hrubém nesportovním chování, zejména při násilnosti vůči hráčům, funkcionářům nebo divákům, při urážce rozhodčího, při hození nebo střelení míče na rozhodčího nebo při úmyslném najetí nebo vražení do rozhodčího, je hráč vyloučen do konce turnaje, zadrží se mu licence a hráč je nahlášen STK SK ČSC – sálové komisi ČSC k potrestání. Následuje zastavení činnosti na 1 měsíc. Nástup trestu určí sálová komise ČSC.

 

Ø za vyloučení v jednom utkání a obdržení jedné žluté karty ve stejném turnaji je hráč vyloučen do konce turnaje. Může nastoupit náhradník.

Ø za obdržení tří žlutých karet v jednom turnaji je hráč vyloučen do konce turnaje. Může nastoupit náhradník.

Ø za vyloučení ve dvou utkáních v turnaji je družstvo vyloučeno na celý turnaj a vyloučenému hráči se zadrží licence, současně je zastavena činnost na 1 měsíc. Nástup trestu určí sálová komise ČSC.

Ø za dvě vyloučení v turnajích v průběhu jednoho měsíce je při druhém vyloučení zadržena licence a zastavena činnosti na 1 měsíc. Nástup trestu určí sálová komise ČSC.

Ø za obdržení 5 žlutých karet v několika turnajích v průběhu kalendářního roku, se hráč trestá zastavením činnosti na 1 měsíc. Nástup trestu určí sálová komise ČSC.

 

 

 

E)    VĚKOVÉ KATEGORIE

 

Soutěže v kolové se vypisují v jednotlivých disciplínách pro tyto věkové kategorie:

a)  ELITE                                     nad 18 let

b)  U 23                                       do 22 let

b)   junioři                                     do 18 let

c)   žáci                                        do 14 let.

V roce, ve kterém soutěžící dovrší příslušného roku věku, může ještě do konce roku ve své věkové kategorii startovat. Start ve vyšší věkové kategorii je možný.

Junioři ve věku 15 až 18 let mohou startovat průběžně i v soutěžích elite nebo U 23.

Žáci ve věku 12 až 14 let mohou mimo soutěž žactva průběžně startovat i v soutěžích juniorů.

V kategorii U 23 může startovat hráč ve věku 15 až 22 let.

 

 

 

 

 

F)    PŘIHLÁŠKY A START DRUŽSTEV V SOUTĚŽÍCH

          SLOŽENÍ DVOJIC V KOLOVÉ, ODVOLÁNÍ ZE SOUTĚŽE

 

1)  Oddíly musí na vyzvání krajských svazů v termínu nahlásit všechna družstva do Mistrovství krajů v kolové mimo družstev Extraligy, I. Ligy a II. Ligy. U veřejných soutěží musí dodržet termín přihlášek uvedený v rozpise soutěže. V případě odvolání družstva ze soutěže Extraligy, I. Ligy a II. Ligy v kolové, musí být tak učiněno nejpozději do 1. 12. předešlého roku, u ostatních soutěží nejméně 16 dnů před termínem konání soutěže.

 

2)  Podmínkou pro start družstev elite v mistrovských soutěžích Extraligy,  I. Ligy a II. Ligy je povinnost pro každý oddíl zajistit v příslušném soutěžním roce start nejméně jednoho družstva žáků nebo juniorů v Mistrovství kraje.

Při nesplnění této podmínky pro účast v uvedených soutěžích budou všechna utkání nejlépe umístěného družstva tohoto oddílu po ukončení příslušné mistrovské soutěže kontumována ve prospěch soupeřů.

 

3)  V soutěžích Mistrovství kraje, Českého poháru a U 23, veřejných turnajích v kolové, kde startují hráči z různých oddílů, není nutný přestup, ale podmínkou je písemný souhlas obou oddílů před zahájením soutěže. Písemné potvrzení předloží hlavnímu rozhodčímu při zahájení soutěže, tj. v Mistrovství kraje, ČP, U 23 a ve veřejných turnajích. Není nutné předkládat hlavnímu rozhodčímu potvrzení startu kombinované dvojice při každé soutěži, které se dvojice zúčastní. Kontrolu startu provádí STK SK ČSC. Pořadatel vždy při prvním startu zapíše kombinovanou dvojici do zápisu ze soutěže.

 

4)  Hráč nižší mistrovské soutěže může startovat jako náhradník ve vyšší mistrovské soutěži pouze v jednom turnaji. Po odehrání alespoň dvou kol ve vyšší soutěži se stává hráč statutárním hráčem této soutěže. V případě porušení jsou výsledky ze strany STK SK ČSC anulovány.

 

5)  Při startu dvou družstev z jednoho oddílu ve stejné mistrovské soutěži všech kategorií, může hráč druhého družstva (nižšího) startovat jako náhradník v prvém družstvu (vyšším) může však odehrát za první družstvo (vyšší) pouze utkání v jednom turnaji.

Toto se netýká nemistrovských soutěží:                       ELITE - Český pohár

                                                                                              JUNIOŘI – kvalifikační turnaje

                                                                                              ŽÁCI - Český pohár.

 

6)  Nezúčastní-li se některé družstvo v kolové bez omluvy, některé z mistrovských soutěží, může z toho STK SK ČSC vyvodit disciplinární řízení, včetně možného sestupu družstva do nižší soutěže a disciplinárním potrestáním hráčů družstva.

 

7)  Nesplňuje-li družstvo v kolové podmínky pro postup do vyšší soutěže, případně pro účast v soutěži, ve které startuje, nemůže postoupit nebo v soutěži setrvat. Nelze přenechat místo za postupující družstvo, družstvu z jiného oddílu. O doplnění nebo postupu rozhoduje STK SK ČSC a sálová komise

 

8)  Startovné pro mistrovské a pohárové soutěže v kolové.

Na pokrytí náhrad rozhodčím a částečných pořadatelských nákladů je oddíl povinen za každé nominované družstvo uhradit pořadateli startovné ve výši:

 

ELITE      Mistrovství ČR                                                          600,- Kč

ELITE      Extraliga – každé soutěžní kolo                     600,- Kč

ELITE      I. Liga – každé soutěžní kolo                         600,- Kč

ELITE      II. Liga – každé soutěžní kolo                        400,- Kč

ELITE      Turnaj o postup do II. Ligy                             300,- Kč

ELITE      Finále Českého poháru                                 600,- Kč

ELITE      Semifinále Českého poháru                                     400,- Kč

U 23                    Finále Mistrovství ČR                                    400,- Kč

U 23                    Semifinále Mistrovství ČR                            300,- Kč

U 23                    Předkola Mistrovství ČR                                200,- Kč

Junioři      Finále Mistrovství ČR                                    300,- Kč

Junioři      Předkolo Mistrovství ČR                               200,- Kč

Junioři      Kvalifikace A a B Mistrovství ČR                  200,- Kč **)

Žáci                     Finále Mistrovství ČR                                    300,- Kč         

Žáci                     Kvalifikace A a B Mistrovství ČR                  200,- Kč **)    

Žáci                     Finále Českého poháru                                 200,- Kč **)    

 

U soutěží označených **) nemusí být startovné družstev hrazeno, pokud se všichni nominovaní rozhodčí jednotně zřeknou svých náhrad pro rozhodčí ve prospěch pořadatele.

 

Družstvo, které je nominováno STK SK ČSC na mistrovské soutěže, kde je povinnost startovného a družstvo se z jakýchkoliv důvodů nedostaví, je povinností nezúčastněného družstva tuto částku startovného pořadateli uhradit.      

 

 

G)    POVINNOSTI POŘADATELŮ A ODDÍLŮ

 

Povinnosti pořadatele při pořádání mistrovských soutěží:

 

1)  Zajistit ve stanoveném termínu pořadatelství soutěže v kolové, která mu byla v návaznosti na jeho předchozí žádost svěřena nebo určena podle schváleného termínového kalendáře.

Při organizaci soutěže není vázán místem uspořádání podle sídla oddílu, ale je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat STK SC ČSC o všech případných změnách nebo okolnostech, které mají vliv na pořadatelství soutěže, zejména o termínu konání, místě konání, časovém sledu, hlavních činovníků pořadatele či požadavcích na účastníky soutěže, jež mohou souviset se zpracováním rozpisu soutěže.

 

2)  Zajistit čistý pravidlům odpovídající sál nebo sportovní halu. Pro Extraligu, I. Ligu, II. Ligu, finále a předkolo Mistrovství České republiky v kolové juniorů, finále a semifinále Českého poháru v kolové elite, semifinále a finále soutěže U 23 musí být rozměry hřiště 14x11 metrů.

U ostatních soutěží může být hřiště menší, ne však pod rozměr 12x9 metrů. V tomto případě musí být rozměr hřiště uveden v rozpisu soutěže.

 

3)  Zajistit hrací plochu – hřiště pro kolovou – podle pravidel kolové, tj. s ohraničením všech stran hřiště mantinely, viditelnými čarami, brankami a odpovídajícími hracími míči.

 

4)  Zajistit pro družstva šatnu a odpovídající sociální zařízení s možností osprchování.

 

5)  Umožnit družstvům rozcvičení před zahájením soutěže alespoň po dobu 15 minut.

 

6)  Uhradit náhrady nominovanému rozhodčímu sboru a zástupci STK SK ČSC podle směrnic ČSC, zajistit pro rozhodčí viditelnost k provádění výkonu a samostatnou místnost.

 

7)  Provádět nástup družstev před zahájením soutěže a představovat jednotlivé aktéry soutěže.

 

8)  Doporučuje se používání ozvučení s mikrofonem pro hlášení výsledků, komentování a sdělování důležitých informací v průběhu soutěže.

 

9)  Doporučuje se při ukončení soutěže, použít stupně vítězů, veřejně vyhlásit výsledky v soutěži kolové a v případě postupové soutěže i postupující družstva.

 

10)      V případě nutnosti, zajistit podmínky pro dopingového komisaře.

 

11)      Doporučuje se pro hráče a jejich doprovod zajistit občerstvení v budově konání soutěže.

 

12)      U Mistrovství ČR všech kategorii musí pořadatel v prostoru konání soutěže v rámci výzdoby vyvěsit státní vlajku České republiky, ve vhodné dekoraci umístit logo ČSC a při nástupu družstev reprodukovat státní hymnu České republiky.

 

13)      Umožnit na soutěže přístup médiím, vytvořit jim odpovídající podmínky a být jim nápomocni při jejich požadavcích, zejména při televizním přenosu. Hráči, trenéři a členové realizačních týmů jsou povinni poskytnout rozhovor médiím, pokud jsou o to požádáni.

 

14)      Oddíl je povinen informovat sálovou komisí ČSC o změnách v oddílech, hlásit změnu předsedy oddílu, adresy pro odeslání pošty a všech informací. U nově vzniklých oddílů je schválený předseda oddílu povinen informovat o všech informacích potřebných k zajištění plynulé komunikace mezi novým oddílem a sálovou komisí, včetně STK SK ČSC.

 

 

 

 

H)    NOMINACE HRÁČŮ DO REPREZENTACE

          NA MS, MEJ, SP, ME, FINÁLE U 23

 

Nominační kritéria pro příslušný rok stanoví reprezentační trenéři, odpovědni za reprezentaci České republiky. Rovněž podávají návrhy na pořádání nominačních turnajů a výcvikových táborů.

Dále se reprezentace řídí schválenými kritérii pro jednotlivá mistrovství podle nominačních bodů STK SK ČSC.

Nominaci reprezentantů České republiky schvaluje na návrh reprezentačních trenérů sálová komise s cílem nominovat vždy nejkvalitnější hráče.

 

 

 

VE SPORNÝCH A NEJASNÝCH SITUACÍCH V NOMINACI, INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADECH V KOLOVÉ A VE VÝKLADU TĚCHTO SPORTOVNĚ-TECHNICKÝCH SMĚRNIC SI SÁLOVÁ KOMISE VYHRAZUJE PRÁVO INDIVIDUÁLNÍHO ŘEŠENÍ.